Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZLÜ SÖZLERİN ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ: HADÂİKU’L-HİKME ÖRNEĞİ

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.19, sa.48, ss.1-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE MÜZİĞİN ROLÜ VE DERS MATERYALİ OLARAK ŞARKI KULLANIMI

Turkish Studies, cilt.13, sa.20, ss.561-573, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tayyib Salih’in Romanlarında Kadın Karakterler

Şarkiyat Mecmuası, cilt.30, sa.30, ss.71-89, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdulbâki Ârif Efendi ve İki Kasidesi Üzerine

Nüsha, cilt.17, sa.44, ss.107-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ohrili Sinanuddin Yusuf Çelebi’nin Arapça Vakfiyesinin Dil Ve Belagat Açısından Değerlendirilmesi

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), sa.4, ss.213-225, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arapça Öğretiminde Çizgi Film Kullanımı

III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ÜSKÜP, Makedonya, 5 - 08 Eylül 2018

İbrâhim el-Kûni’nin Anubis Romanının Edebi Açıdan İncelemesi

Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat), Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2017, ss.69

القدس عند أوليا جلبي

ULUSLARARASI KUDÜS SEMPOZYUMU, 27 - 28 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Ġalaṭâtu’l-‘avâm

Palet Yayınları, Konya, 2018

Ucuz Gecelerim

Türkçe Çevirileriyle Arapça Kısa Öyküler, Musa Yıldız, Murat Özcan, Editör, Akdem, İstanbul, ss.49-62, 2018

Mef‘ûlun Mutlak

Anadolu Üniversitesi Arapça III (Ortak Kitap), Rahmi Er, Fatma Betül Üyümez, Editör, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Eskişehir, ss.251-280, 2018

Mef‘ûlun Leh

Anadolu Üniversitesi Arapça III (Ortak Kitap), Rahmi Er, Fatma Betül Üyümez, Editör, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI, Eskişehir, ss.281-315, 2018