Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Intraocular pressure and superior ophthalmic vein blood flow velocity in Graves' orbitopathy: relation with the clinical features

GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, cilt.247, sa.11, ss.1555-1559, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Correlation between vessel diameters of superficial and deep inferior epigastric systems: Doppler ultrasound assessment

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.62, sa.9, ss.1140-1147, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Closed perforation of the small bowel secondary to a phytobezoar: imaging findings

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.13, sa.1, ss.19-22, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kas İskelet Elastografi Uygulamaları

TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ, cilt.7, ss.63-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PRİMER PERİKARDİYAL MEZOTELYOMA/ PRIMARY PERICARDIAL MEZOTHELIOMA

40. Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

US Guided Ablation of Renal Tumors

Euroson 2018, 6 - 09 Eylül 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Apendiks

Abdominal Radyoloji Esaslar, Murat Danacı, Editör, Dünya Tıp Kitapevi, ss.123-134, 2017