Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karahanlı Türkçesinde Renk Adları

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.566-592

Kutadgu Bilig’xxde Antonim Kelimeler

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, 26 - 28 September 2019, pp.545-565

Köy Enstitüleri Müfredatındaki Türkçe Dersleri Üzerine

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Turkey, 12 - 13 December 2019

Türkiye Türkçesinde Kullanılan Baş Sağlığı Kalıp Sözleri

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 October 2019

Atebetü’l-Hakayık’ta Geçen Kalıp Sözler

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019

1 Kasım 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabulü

1 Kasım 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabulü, Ayrancı Anadolu Lisesi, Turkey, 01 November 2019

Turkiya’da Nogay Adabiyatı

Noghais: XXI Century, Hıstory, Language, Culture, From Source to the Future, Proceeding of the 3-d International Scientific and Practical Conference, Cherkessk, October 2-3, 2019, Cherkessk, Russia, 2 - 03 October 2019

Kutadgu Bilig’de Antonim Kelimeler

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, Turkey, 26 - 28 September 2019

26 Eylül Dil Bayramı

Dil Bayramı, Turkey, 26 September 2019

Nogay Türkçesinin Söz Varlığı ve Sözlükleri Üzerine

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 15 December 2018

Kıpçak Lehçelerinde Anaw ve Munaw Zamirlerinin Görünümü

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 1 - 07 June 2018

Fiillerde Birleşik Kip ve Zaman Konusunun MEB 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabında Öğretilmesi Konusuna Yaklaşımlar

2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu (Prof. Dr. M.Fuad Köprülü Anısına), 17 - 18 April 2017

Tarih ve Kültürleriyle Nogay Türkleri

Tarih ve Kültürleriyle Nogay Türkleri (Gazi Üniversitesi, Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi (GORAM), Turkey, 22 February 2017

Tehlikedeki Diller Meselesi ve Nogay Türkçesinin Durumu

Nogaytsı 20.Bek İstoriya, Yazık, Kultura ot İstokov k Gryadutşemu, Cherkessk, Russia, 12 - 13 October 2016

Standart Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiillerinin Zaman Çizgisindeki Yeri

VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Ekim 2014, Elazığ, 16 - 18 October 2014

Nogay Türkçesinde Olumsuzluk Kategorisi

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15 - 17 October 2015

Nogay Türkçesinde Kip Pekiştiricisi Tağı/Tağa

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, vol.1, pp.963-974

Books & Book Chapters

Nogay Edebiyatı (Biyke İskakovna Kulunçakova, Bizim Aile)

in: Türkçe Hikâye Evreni Türk Dünyasınden Seçmeler Özgün Metinler, ERKAN KARAGÖZ,İBRAHİM ATABEY, Editor, Bengü Yayınları, Ankara, pp.172-181, 2021

Karadeniz Türkülerinde Kargış

in: Türk Dünyasında Dil, Edebiyat ve Kültür Yolunda, ŞERİFE YALÇINKAYA, Editor, Kutlu Yayınevi, İstanbul, pp.142-182, 2021

Nogay Türkçesi

in: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Fiil Çekim Kılavuzu, FEYZİ ERSOY, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.18-849, 2021

Savaş Konulu Maraş Ağıtlarının Söz Varlığı Üzerine

in: Milli Direniş'ten İstiklal Harbi'nin İlk Zaferine Maraş'ın Kurtuluşunun 100. Yılı, NEJLA GÜNAY,HÜSEYİN TOSUN, Editor, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI, Ankara, pp.583-610, 2021

Nogay Edebiyatı (Biyke İskakovna Kulunçakova, Bizim Aile)

in: Türkçe Hikaye Evreni Türk Dünyasından Seçmeler Aktarmalar, ERKAN KARAGÖZ,İBRAHİM ATABEY, Editor, Bengü, Ankara, pp.206-215, 2021

Karakalpak Türkçesi

in: Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Fiil Çekim Kılavuzu, FEYZİ ERSOY, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.18-849, 2021

Parigi ve Argenti'nin Sözlüklerinden Hareketle 16. ve 17. Yüzyıl İstanbul Türkçesindeki Dinî Söz Varlığı

in: Dr.Himmet Armağanı Ahde Vefa 25. Yıl, NERGİS BİRAY, SEMA EYNEL, Editor, Kesit Yayınları, Ankara, pp.553-568, 2021

Köy Enstitülerinin Fikir Babası: İsmail Hakkı Tonguç

in: Büyük Eğitimciler, Arıcı, Ali Fuat, Editor, Pegem Kültür, Ankara, pp.205-214, 2020

Nogay Türkçesi

in: Çağdaş Türk Lehçeleri Metin Aktarmaları, Nergis Biray, Editor, Kesit Yayınları, İstanbul, pp.513-539, 2016

Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Cümlelerin Bağlanma Şekilleri Bakımından Karşılaştırılması

in: Prof Dr Leyla Karahan Armağanı, Gürsoy Ülkü, Güner Dilek Figen, Ergönenç Akbaba Dilek, Kartallıoğlu Yavuz, Ersoy Feyzi, Yazıcı Ersoy Habibe, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.113-131, 2012

Kazak Türkçesinde Şıq- Yardımcı Fiilinin Birleşik Fiillerde Kullanılışı

in: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Ekrem Arıkoğlu, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.424-432, 2008

Nogay Türkçesi

in: Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet Bican Ercilasun, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.623-678, 2007

Expert Reports