Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Describing the historical and technical context of mill buildings around 1900: The Whiting Foundry Equipment Company Complex in Harvey, Ill

CONSTRUCTION HISTORY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CONSTRUCTION HISTORY SOCIETY, cilt.35, sa.2, ss.25-42, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Metaphorical reasoning and the design behavior of "pre-architects"

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, cilt.29, ss.1193-1206, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE COMPREHENSION OF PLACE AWARENESS IN A HISTORICAL CONTEXT: METAPHORS IN ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.36, sa.1, ss.183-201, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

State support policy concerning the conservation of traditional architectural heritage in Safranbolu, Turkey

HISTORIC ENVIRONMENT-POLICY & PRACTICE, cilt.7, ss.202-212, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Olağanüstü evrensel değer bağlamında özgünlük ve bütünlük: Safranbolu, Eski Çarşı

Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, sa.20, ss.1-33, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Learning from Built Environment, Architectural Heritage as Knowledge of Past

1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, 16 - 17 Ocak 2021, ss.77-78

1939 Depreminin Gölgesinde Endüstrileşme Çabaları ve Erzincan’ın Kent Kurgusundaki Etkileri

II. MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2020, ss.114-115

ANKARA GAR YERLEŞKESİ’NİN BİR PARÇASI OLARAK “ANKARA OTELİ” VE DEĞER TEMELLİ KORUNMASI

6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering andArchitecture Sciences, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, ss.185-197

Tarihselliği Yeniden Üretme Aracı Olarak “Kentsel Dönüşüm”: Terminolojik Bir Tartışma

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, ss.292-296

Ankara T.C.D.D. Müzesi ve Sanat Galerisi’nin Mimari ve Yapısal Analizi

4. ULUSAL YAPI KONGRESİ VE SERGİSİYAPI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018, cilt.1, ss.45-60

Kolektif Belleğin Sürekliliği Bağlamında ”Korunan” Tarihi Yapıların ”Değişen” Adları

Koruma, Geçmiş-Bugün-Gelecek Arasındaki Diyalog, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.117-122

Strengthening of the Timber Roof of the Second Turkish National Assembly Building in Ankara

9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, Mexico City, Meksika, 14 - 17 Ekim 2014

Eğitim Programı Mekan İlişkisi Sınıf Ölçeğinde Bir İnceleme

Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2009, ss.182-190

Geleneksel Konut Cephelerinin Mimari Tasarım Dili Bağlamında Değerlendirilmesi Beypazarı Örneği

V. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Edirne, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2009, ss.203-210

Kitap & Kitap Bölümleri