Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çağdaş Özbek Nesri

Türk Edebiyatı, no.564, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kutadgu Bilig’de Çocukların Eğitimi ve Dürüstlük Kavramı

Türk Yurdu, vol.108, no.386, pp.44-47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ulusun Dili Ruhudur Ruhu da Dili

Türk Yurdu, vol.107, no.370, pp.37-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

1917 Öncesi ve Sonrasında Özbekistan

Türk Yurdu, no.362, pp.36-38, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Eğitim Kurumları Gerçek Manada Milli Olmalı

Türk Yurdu, vol.105, no.350, pp.25-26, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yeri Olanın İli Olur İli Olanın Dili Olur

TÜRK YURDU, vol.65, no.333, pp.1-6, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Chet tili sifatida o'qitish metodikalari: Vazifa tamalli til o'qitish metodi.

O'zbek tilini xorijda o'qitishi: ta'lim nazariyasi va amaliiyoti" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya", Taşkent, Uzbekistan, 29 May 2021, vol.1, pp.111-1111

Okuma Materyallerinin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi: Yeni Hitit 3 Örneği

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 02 June 2021

Bağımsızlık Sonrası Özbek Türkçesinde Taziye Sözleri

Uluslar Arası Türk Dünyası Yunus Emre Sempozyumu, Denizli, Turkey, 24 May 2021

Sedd-i İskenderi'de İdeal Devlet Adamı

Ankara'dan Taşkent'e Gönül Köprüsü Mir Ali Şir Nevai ve Eserleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 May 2021

O'zbek tilini chet tili sifatida o'qitish usullari

"O'zbek tili talimiy korpuslarini yaratishning nazariy hamda amaliy masalalari" xalqaro ilmiy konferansiya, Taşkent, Uzbekistan, 17 May 2021, vol.1, pp.21-23

Abdulla Aripov'un Şiirlerinde Özbekistan

ABDULLA ORIPOV IJODIY MEROSINING O‘ZBEK VA JAHON ADABIY-ESTETIK TAFAKKURI TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI” XALQARO ILMIY-NAZARIY KONFERENSIYA, Taşkent, Uzbekistan, 17 March 2021

Özbek Türkçesinde Tasvir Fiilleri

XII. Uluslararsı Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 October 2020

Çolpan ve Nairiy’xxin Şiirlerinde Enver Paşa

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, vol.1, pp.817-830

Türkçe Öğretmen Adaylarının Yazma Becerileri: Dilekçe Örnekleminde

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.200

Ukrayna’da Türkçe Eğitimi

6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.201

Kutadgu Bilig’xxe Alıntı Sözcükler Bağlamında Bakış

Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilig ve Türk Dünyası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.252-266

Mavi Kırlangıç Dergisinde Yer Alan Şiirlerin Çocuk Eğitimine Katkısı

5. Uluslararsı Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.56

“Türkiye Türkçesi Ve Özbek Türkçesinde Aile ve Akrabalık Konulu Atasözleri Üzerine Bir İnceleme”

Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri Uluslararası Sempozyumu, Taşkent, Uzbekistan, 18 June 2019, pp.38-39

Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazak Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Sorunlar

VI. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 July 2019, vol.3, pp.227-233

Kökserek, Kök Böri ve Dişi Kurdun Rüyaları

VI. Beynelxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 July 2019, vol.2, pp.141-146

Türkçe Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersi Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslarası Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.1, pp.112

Özbekistan Cumhuriyetinin Milli Marşı ve Ekim İhtilali Sonrası Özbekistan’xxda Şiir

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.1, pp.619-631

Türkçe Öğretimi Üzerine Hazırlanmış ”Turetskiy Yazık” Ders Kitabında Yer Alan Okuma Metinlerinin Değerlendirilmesi

6. Uluslarası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2018, vol.1, pp.175-182

Özbek Dilinin Tarihi Dönemlerinin Tasnifi

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125.Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslarası Türkoloji Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 07 June 2018, vol.1, pp.1-13

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETİMSEL STRATEJİLERE YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

VI. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.1

Türkçe Öğretmen AdaylarınınÇocuk Edebiyatı Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

IX. Uluslararası Bilim Dili Türkçe Sempozyumu, Malatya, Turkey, 27 - 30 October 2017, vol.1, pp.643-659

”Ona Tili va Adabiyoti” ile ”O’zbek Adabiyoti” Adlı Ders Kitaplarından Hareketle Edebiyat Eğitiminin Kimlik İnşasında Rolü

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına II. Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2017, pp.232-244

Sabık Özbekistan SSC’xxi İçin Yazılmış Milli Marş ve Ekim İhtilali Sonrası Özbekistan’xxda Şiir

”100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası” konulu 6. Uluslararsı Türkiyat Araştırmaları, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.22-23

Mowimy Po Turecku: Türkçe Öğreniyoruz

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2017, pp.1-2

-vchi (-vchi) Fiilden İsim Yapma Ekinin Özbek Türkçesinde Görünümleri Üzerine

IV. uluslarası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.1, pp.281-288

Deyimler Üzerinden Kültür Aktarımı ve Kimlik İnşası: Cahit Zarifoğlu’xxnun Çocuk Kitapları

ı. International Scientific Conference ”Traditional Culture of the Turkic Peoples in The Changing Word”, Kazan, Russia, 12 - 15 April 2017, pp.28-31

Mehmet Akif Ersoy’xxun Fikir Dünyası

Konferans, Yozgat, Turkey, 13 March 2017

The Effect of Microteaching on Pre service Turkish Language Teachers Speaking Anxieties

International Conferance on Arts, Educationand Social Science, Barselona, 9 - 10 December 2016, pp.8-10

Dil Kimlik İlişkisi ve Özbek Şairleri

Kurultay, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, vol.1, pp.387-395

Mikro Öğretim tekniği ile İşlenen Konuşma Eğitimi Dersine Yönelik Türkçe Öğretmen Adaylarının Görüşleri

EJER- III International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.2138-2139

Türk Dünyasında Nevruz

Edebiyatımızda Nevruz, Eskişehir, Turkey, 21 March 2016

Abdulhakim Süleymanoğlu Çolpan ın Tiyatro Eserleri Üzerine

Doğumunun 150. Yılında Alihan Bökeyhan ve Türk Dünyası Aydınları Uluslararası Konferans, Ankara, Turkey, 04 March 2016

Word Frequency and Vocabulary Study of Reading Books UsedTeaching Turkish as a Foreign Language

ICT for Language Learning Conference 8th Edition, Florence, Italy, 12 - 13 November 2015, vol.2, pp.472478

Prizren Kosova dan Türk Dünyasına Bakış Bay

7. Uluslararası Atatürk Kongresi, Üsküp-Manastır, Macedonia, 17 - 22 November 2011, vol.3, pp.2001-2029

TÖMER ÖĞRENCİLERİ BAĞLAMINDA DİL FARKINDALIĞI İKİ DİLLİLİK ÇOK DİLLİLİK ANA DİLİ RESMİ DİL

ULUSLARARASI BİLİMSEL KONFERANS TÜRKÎ HALKLARIN DİL VE EDEBİYATLARI, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, vol.1, pp.41-67

SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARI

8. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.86

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kelime Bilgisi

Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı I, Ankara, Turkey, 16 June 2015

DİLİ CANLANDIRMANIN YOLLARI YURTTATARCASI ÖRNEKLEMİNDE

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Almati, Kazakhstan, 20 - 22 May 2015, pp.358-362

Dil ve Kimlik Bağlamında Türk Dünyası

I. Uluslararsı Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 18 - 21 March 2014, vol.3

Dil Politikaları ve Arnavutluk’xxta Türkçe: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde

UDEK ”Balkanlarda Türkçe”, Tirane, Albania, 14 - 16 November 2013, vol.2, pp.138-147

Dil Politikaları ve Arnavutlukta Türkçe

Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmalrı Konferansı- Balkanlarda Türkçe, Tirane, Albania, 14 - 16 October 2013, vol.2, pp.138-147

XX ASRINB BAŞLARINDA TÜRK DÜNYASINDA YAŞANAN ALFABE DEĞİŞİKLİKLERİNİN SEBEPLERİ GELİŞİMİ VE SONUÇLARI

ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 21 November 2008

TÜRKİYE DE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİLİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

I. ULUSLARARASI TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 27 - 28 March 2008, pp.37-48

Books & Book Chapters

"Sohibqiron Nabirasi yoki Mitti Yulduz'da Montajlanan Tarihi Metinler

in: Hüseyin Özbay'a Armağan, Mustafa Kurt, Editor, Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, pp.138-155, 2021

"Sen Ağla Bazen, Beni Yad Etmek İçin/Sonra Gül, Çok Gül, Hep Gül"

in: Dr. Himmet Biray Armağanı Ahde Vefa 25. Yıl, Biray, Nergis- Eynel, Sema, Editor, Kesit Yayınevi, İstanbul, pp.585-597, 2021

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarına Öğretim Üyeleri/Öğretim Görevlileri Açısından Bakış”.

in: Türkçe Eğitimine Adanan Bir Ömür Dr. Asiye Duman’a Armağan, Kalenderoğlu, İhsan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.317-340, 2020

Üniversite Öğrencileri Bağlamında Ana Diline İlişkin Tutum: Kazakistan-Özbekistan”,

in: Türkçe Eğitimi ve Türk Edebiyatı Araştırmaları, Şahin, Esin Yasemin, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.93-136, 2020

“Anadili Eğitiminde E-Dinletilerin (Podcast) Potansiyel Kullanım Alanları

in: Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Eğitimi, Aslan, Canan; Çalışkan Gürbüz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.173-186, 2020

Kültürel İçerikler

in: Yabancı/İkinci Dil Öğretiminde Kültür ve Kültürel Etkileşim, Gülnur Aydın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.89-120, 2020

İsajon Sulton’ın “Onaizorım” Hikayesinde Yer Alan Halk Kültürü Unsurları

in: Türklük Biliminde Gür Bir Ses Prof. Dr. İsa Özkan’xxa Armağan, İhsan Kalenderoğlu, Editor, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.169-182, 2019

Dil Politikaları

in: Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Emine Kolaç- Sibel Dal, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.665-680, 2019

Dil Eğitiminde Temel Kavramlar

in: Türkçe Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, Kenan Bulut, Editor, Pegem, Ankara, pp.1-58, 2019

Özbekistan Cumhuriyetinin Milli Marşı ve Ekim İhtilali Sonrası Özbekistan’da Şiir

in: 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Yunus Koç, Mikail cengiz, Editor, Bizim Büro, Ankara, pp.619-630, 2018

Karşılaştırmalı Çözümleme Yaklaşımı ile Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretimi

in: Yabancı dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Abdullah Şahin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.297-320, 2018

Özbek Edebiyatı

Alp Yayınevi, Ankara, 2007

Expert Reports