Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA HALK KÜLTÜRÜ ÖGELERİNİN İNCELENMESİ

13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), Turkey, 26 May 2021

Ortaokul Öğrencilerinin Çeşitli Ülkelere İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler (Metaforlar)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 30 October - 01 November 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Kültürel Mirasa Yönelik Görüşleri

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 October 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımı Eğilimlerinin İncelenmesi

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 October 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsani Kavramlarına Yönelik Görüşleri

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Seçmeli Derslerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017

Sosyal Biligler Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Öğretim Modeline Yönelik Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017

Ortaokul Öğrencilerinin, Velilerin ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ödev Konusundaki Görüşleri

Uluslararasi Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜNYA MİRASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 07 May 2017

Öğretmen adaylarının doğal ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalıkları Bartın örneği

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.920

Kutadgu Bilig’de Demokrasi ve İnsan Hakları İmgesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012 Sustainable Development

Karikatürlerle Demokrasi Eğitimi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20 - 22 April 2012

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Görüşleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011

İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011