Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on the Efficacy of the Integrated Program Design on Teaching the Theme of "Science and Technology"

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.200, ss.117-151, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECT OF GRAPHIC ORGANIZERUSE IN SOCIAL STUDIES ON STUDENTS’xx ACADEMIC ACHIEVEMENT

International Journal of Eurasian Education and Culture, cilt.5, sa.8, ss.216-253, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımı Eğilimlerinin İncelenmesi

Tarih Okulu Dergisi, cilt.42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Using WebQuest and Animation on Academic Achievement and Retention in Social Studies Education

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Social Studies Preservice Teachers’ Views on and Experiences with WebQuest

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hünkar Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi’nin Kök Değerler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.446-461, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hünkar Hacı Bektaş Velî Velayetnamesi’nin kök değerler açısından incelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.446-461, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ile Öğretmen Atama ve Yerleştirme Sistemine Yönelik Görüşleri,

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bütünleştirilmiş Program Uygulamalarinin Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyonlarina Etkisi

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.13, sa.27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Table, Graphic, and Diagram Interpretation and Preparation Skills: Social Studies and Geography Teachers’ Practice and Beliefs.

Review of International Geographical Education Online, cilt.8, sa.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Authentic Learning Approach in Social Studies Teaching on the Academic Success

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Study on Social Studies Teacher Candidates’ Perception of Science, Scientific Research and Scientists

International Journal of Progressive Education, cilt.14, sa.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Pre-Service Teachers' Perceptions of Folk Culture

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, sa.6, ss.523-541, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üniversite Öğrencilerinin Bartın’ın Doğal ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıkları

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.255-274, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğrencilerinin Halk Kültürü Dersi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, cilt.5, sa.2, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlere İlişkin Görüşleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.16, sa.2, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaokul Öğrencilerinin Çeşitli Ülkelere İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler (Metaforlar)

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Kültürel Mirasa Yönelik Görüşleri

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 Ekim 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsani Kavramlarına Yönelik Görüşleri

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Seçmeli Derslerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

Sosyal Biligler Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Öğretim Modeline Yönelik Görüşleri

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

Ortaokul Öğrencilerinin, Velilerin ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ödev Konusundaki Görüşleri

Uluslararasi Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DÜNYA MİRASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU VI, Eskişehir, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Öğretmen adaylarının doğal ve kültürel turizm değerlerine yönelik farkındalıkları Bartın örneği

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013, ss.920

İlköğretim Programındaki Değerlerin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Kutadgu Bilig’de Demokrasi ve İnsan Hakları İmgesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012

Karikatürlerle Demokrasi Eğitimi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20 - 22 Nisan 2012

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere İlişkin Görüşleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011

İlköğretim II. Kademe Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Folk Culture in a Social Studies Program

Current Trends in Social Studies Education, Turhan Çetin, Almasa Mulalic, Selahattin Kaymakçı, Editör, Lambert Academic Publishing, Riga, ss.126-139, 2018

Views of Prospective Teachers of Social Studies on World Heritage. Developments in Social Sciences

Developments in Social Sciences, R. Efe,R. Penkova,J.A. Wendt,K.T. Saparov,J.G. Berdenov, Editör, ST. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.107-120, 2017