Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sporcular İçin Yaratıcılık Ölçeği (SYÖ)’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.4, ss.455-467, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Bakış Açısı ile Spor Yöneticiliği Bölümü: Bir Swot Analizi

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.187-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI İLE SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ: BİR SWOT ANALİZİ

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.18, sa.1, ss.187-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği (ÇYLYÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.333-347, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Analysis on the Leadership Characteristics of Sports High School Students in Terms of Some Predictor Variables

Journal on School Educational Technology, cilt.14, sa.3, ss.6-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Needs For Cognition and Cognitive Avoidance: The Example of the Faculty of Sports Science

International Journal of Recreation and Sport Science, cilt.2, sa.1, ss.30-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Favoritism in football from the referee’xxs perspectivepHakemlerin gözünden futbolda kayırmacılık

Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.4, ss.2509-2532, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Futbol Haberlerine Kayırmacılık Perspektifinden Bir Analiz

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.4, ss.115-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sport And Loneliness In University Students

Science, Movement and Health, cilt.17, ss.228-242, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Liderlik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.19, sa.2, ss.39-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dancing Manly Men: Gender Analaysis of Experiements of male Dancers

Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.2, ss.1768-1780, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporda Favoritizm Mücadele Sporları Üzerine Bir İnceleme

Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spormetre Dergisi,, cilt.14, sa.2, ss.79-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination Of The Thoughts Of National Team Athletes On The Concept Of Doping A Study Of Metaphor Analysis

Niğde University Journal Of Physical Education And Sport Sciences, cilt.10, sa.2, ss.318-327, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİLLİ SPORCULARIN DOPİNG KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.318-327, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİLLİ SPORCULARIN DOPİNG KAVRAMINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.318-327, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Performans Değerlendirme Sürecinin Personel Perspektifinden Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.35-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılığına İletişimin Etkisi

Journal of New World Sciences Academy, cilt.10, sa.2, ss.1-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of attitudes of individuals towards leisure time activities in different cultures

London Case International J. Sport Stud., 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bireyleri Rekreasyonel Egzersize Güdüleyen Faktörlerin Belirlenmesi Demografik Farklılıklar

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.373-386, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Attitudes of Individuals Towards Leisure Time Activities In Different Cultures Ankara London Case

International Journal of Sport Studies, cilt.4, sa.1, ss.137-145, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Spor Yönetimine Uygulanabilirliğinin Spor Yöneticileri Açısından Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi , Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.21-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Toplumunun Boş Zaman Değerlendirme Profili Ankara İli Örnegi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.41-51, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Measuring Constraints to Leisure Activities Demographic Differences

Science, Movement and Health, cilt.10, sa.2, ss.362-364, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor ve Milliyetçilik Etkileşimi: Ulusal Kimlik OluşturmadaSporun Yeri ve Önemi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1244-1263, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeyleri ile sosyodemografik değişkenleri arasındaki ilişki

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing the leadership of the students studiying in the schools of physical education and sports Sample of Gazi University

Ovidius University Annals, Series Physical Education & Science, Movement & Health., cilt.9, sa.2, ss.196-201, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Federasyonlarında Görev Yapan Genel Sekreterlerin Liderlik Analizi

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, ss.26-31, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Köşe yazarlarının okuyucuya yansıttığı görüşlerin bir analizi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünde İş Akımı Ankara Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü nde Faaliyet Gösteren Gazi Üniversitesi Spor Kulübüne Ek Branş Açma Örneği

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.4, ss.1-8, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sporunun Gelişmesi ve Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Basının Etkinliği

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, cilt.2, sa.2, ss.57-67, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.56-67, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Spor Programlarının Etkinliği

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.44-56, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporun topluma yaygınlaştırılması bakımındanntelevizyon spor programlarının etkinliği

Gazi beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.75-84, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pilates Eğitmenlerinin Üye Kavramına Yönelik Algıları

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21 - 24 Mart 2019

Yeniden İnşa Edilen Türk Spor Yönetimi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Belediyelerin Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Spor Federasyonları Çalışanlarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Hakemlerin Gözünden Futbolda Kayırmacılık

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Spor Federasyonları Çalışanlarının Örgütsel Öğrenme Profilleri

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Determination of the Metaphorical Perceptions of Sport Science Faculty Students’ Towards Sport Concept

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science AC-TTSS 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti, 11 - 14 Ağustos 2017, ss.744

SPORT AND LONELINESS IN UNIVERSITY STUDENT

PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 18 - 20 Mayıs 2017

Sport and Lonelinness In University Students

İnternational Scientific Conferance, Perspectives i,n Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 18 - 20 Mayıs 2017

The Survey Of Relation Between Epistemological Beliefs And Leadership Qualities Of Physical Education Teacher Candidates

The 10th International Conference in Physical Education, Sports and Physical Therapy, Elazığ, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016

Erkek Adamlar Erkek Dansçıların Deneyimlerine Toplumsal Cinsiyet Analizi

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2016

Investigation Of Time Management Skills According to Personality Characteristics of University Who Study Sport Education

International Scientific Conference, ‘’ Perspectives In Physical Education And Sport, Constanta, Romanya, 20 - 21 Mayıs 2016, ss.45

Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumlarında Örgütsel İletişim

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (USBAK), Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015

Examination of Organizational Silence Living Levels of Administrators In Higher Education Institutions Giving Sport Education

International Conference On the Changing World and Social Research, Viyana, Avusturya, 25 Ağustos - 28 Mayıs 2015

The Study of Academicians Organizational Commitment Levels on Different Variables Physical Education and Sport Sciences

15 th İnternational Scientific Conference (Perspectıves In Physical Education and Sport), Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015

THE STUDY OF ACADEMICIANS ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS ON DIFFERENTVARIABLES PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015

DETERMINATION OF LEADERSHIP ORIENTATION OF THE YOUTH LEADERS

13th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014

Recreational Behaviours of Turkish Society A Sample of Ankara

11th International Sports Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010

Measuring Constraints to Leasure Activities Demographic Differences

International Scientific Congress, Perspectives in Physical Education and Sport, Romanya, 23 - 25 Mayıs 2010

Evaluation of Recreational Sport Facilities Potential in Cities Example of Keçiören Municipality

International Scientific Congress, Perspectives in Physical Education and Sport, Romanya, 29 - 31 Mayıs 2009

Perceived Constraints to Recreational Activities Participation A Case Study from Turkey

International Scientific Congress, Perspectives in Physical Education and Sport, Romanya, 29 - 31 Mayıs 2009

Milletvekillerinin Türk Sporuna İlişkin Görüşleri

8. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 17 - 20 Kasım 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Spor Yönetimi

Yönetim ve Spor, Azmi Yetim, Editör, Berikan, Ankara, ss.315-374, 2018

Liderlik

Yönetim ve Spor, Azmi Yetim, Editör, Berikan, Ankara, ss.293-312, 2018

Rekreasyon Liderliği

Rekreasyon Bilimi 2, Suat Karaküçük,Sabri Kaya,Beyza M.Akgül, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.167-229, 2017

Anahtar Kavram ve Terimler

Sporda Etkili İletişim, Azmi Yetim, Editör, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara, ss.43-67, 2016