Assoc. Prof.

GÜLÇİN KEZBAN SARAÇOĞLU


Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr), Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli), Turkey

1993 - 1999

1993 - 1999

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde kullanılan öğrenme ve öğretme stratejilerinin incelenmesi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr)

1999

1999

Postgraduate

Kız Meslek Lisesi El Sanatları Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okul-Sanayi İşbirliği Kapsamında İşletmelerde Beceri Eğitimi ile İlgili Karşılaştıkları Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Yolları

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1999

1999

Postgraduate

Gazi Üniversitesi’xxne bağlı eğitim fakültelerinden mezun öğretmenlerin öğretmenlik davranışları ile ilgili yeterliliklerine ilişkin görüşleri

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Sertifika

Vocational Training

Nesibe Aydın Çankaya Anaokulu

2003

2003

Sertifika

Other

Cumhuriyet Üniversitesi

Research Areas

Education

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2013 - 2021

2013 - 2021

Lecturer PhD

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2007 - 2013

2007 - 2013

Lecturer

Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

1994 - 2007

1994 - 2007

Research Assistant

Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Geleneksel Türk El Sanatları

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİME GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Undergraduate

Undergraduate

SINIF YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Undergraduate

Undergraduate

PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM

Postgraduate

Postgraduate

Öğrenme ve Öğretme Kuramları

Postgraduate

Postgraduate

Mikro Öğretim

Undergraduate

Undergraduate

Program Geliştirme ve Öğretimi

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Relationship Between High School Student’s Motivation Levels and Learning Strategies

Saraçoğlu G. K.

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.3, pp.67-83, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2020

2020

Primary School Teachers’ Opinions About Educational Environment In Terms Of Constructivist Approach

Saraçoğlu G. K.

European Journal of Education Studies, vol.7, no.2, pp.321-342, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

A Study On Kahoot And Socrative In Line With Preservice Teachers’ Views

Saraçoğlu G. K. , Kocabatmaz H.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.4, pp.31-46, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2019

2019

Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Kahoot Kullanımına İlişkin Görüşleri

Saraçoğlu G. K.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.29, pp.1-19, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öncesi ve Sonrası Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları

Alpan G. , Demirkan Ö. , Erdamar G. , Yazçayır N. , Saraçoğlu G. K.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.27, pp.204-218, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

SARAÇOĞLU G. K.

International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) i, vol.8, no.2, pp.255-274, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamaları Sonrasında Yapılan Eleştiri ile İlgili Görüşleri

Saraçoğlu G. K. , Gürışık A., Furat D.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.1, pp.58-79, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki ÖğretmenlikUygulamalarının İncelenmesi

Saraçoğlu G. K. , Demirkan Ö. , Ünver G.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, no.1, pp.299-331, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2017

2017

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Erdamar G. , Demirkan Ö. , Saraçoğlu G. K. , Alpan G.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.636-657, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2008

2008

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okul Deneyimi I Dersine İlişkin Görüşleri

Saraçoğlu G. K.

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.4, pp.103-125, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2003

2003

Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adayına Karşı Davranışları

Ünver G., Saraçoğlu G. K.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, vol.2, no.3, pp.15-29, 2003 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Opinions of Candidate Teachers Attending Pedagogical Formation Certificate Program on the Program

DEMİRKAN Ö. , ALPAN G. , ERDAMAR G. , SARAÇOĞLU G. K.

Curriculum Studies in Basic Education. The 5th Curriculum and Instruction Congress, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

2017

2017

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Programa Yönelik Görüşleri

DEMİRKAN Ö., ALPAN G. , ERDAMAR G. , SARAÇOĞLU G. K.

5. Uluslararası Eğitim programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.229-230

2017

2017

Ideal Teacher Perceptionsof Candidate Teachers Participating in Pedagogical Formation Certificate Program

Alpan G. , Demirkan Ö. , Erdamar G. , Yazçayır N. , Saraçoğlu G. K.

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.232

2016

2016

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarından Çıkarılabilecek Dersler

SARAÇOĞLU G. K. , DEMİRKAN Ö. , ÜNVER G.

4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.475-477

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Mesleki Yeterlik İnançları

SARAÇOĞLU G. K. , DEMİRKAN Ö.

Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013

2009

2009

Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinde Kullanılan Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi

SARAÇOĞLU G. K.

Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009

2002

2002

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri

SARAÇOĞLU G. K. , YAZÇAYIR N. , Ulusoy A.

Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 23 - 26 October 2002

Books & Book Chapters

2021

2021

Etkili Okulda Öğrenme-Öğretme Öğrenmede Başarı

Saraçoğlu G. K.

in: Öğretim İlke ve Yötemleri, Haluk Ünsal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.377-410, 2021 Creative Commons License

2018

2018

Vocational Preferences Of Teacher Candidates Who Got Training For Pedagogical Formation Certificate

Saraçoğlu G. K. , Erdamar G. , Alpan G. , Demirkan Ö. , Yazçayır N.

in: Recent Researches in Education, Recep Efe,Irina Koleva and Emin Atasoy, Editor, Cambride Scholars Publishing, Cambridge, pp.484-497, 2018

2018

2018

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim Programları

Günvaran Külahçı Ş., Akpınar S., Bayraktar F., SARAÇOĞLU G. K.

in: Cumhuriyet Dönemi Mesleki ve Teknik Eğitimde İz Bırakan Öğretmen Okulları, Doğan Hıfzı, Editor, Eğitim Araştırmaları Derneği, Ankara, pp.10-198, 2018

2014

2014

Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi

DEMİRKAN Ö., SARAÇOĞLU G. K.

in: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Gülay Ekici, Editor, Paradigma Akademi, Ankara, pp.213-243, 2014

Scientific Refereeing

December 2020

December 2020

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal