Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relationship Between High School Student’s Motivation Levels and Learning Strategies

International Journal of Progressive Education, cilt.16, sa.3, ss.67-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Primary School Teachers’ Opinions About Educational Environment In Terms Of Constructivist Approach

European Journal of Education Studies, cilt.7, sa.2, ss.321-342, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Study On Kahoot And Socrative In Line With Preservice Teachers’ Views

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, sa.4, ss.31-46, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Lise Öğrenci ve Öğretmenlerinin Kahoot Kullanımına İlişkin Görüşleri

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.29, ss.1-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

International Journal of Curriculum and Instructional Studies (IJOCIS) i, cilt.8, sa.2, ss.255-274, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki ÖğretmenlikUygulamalarının İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.1, ss.299-331, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Lise Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitsel İnternet Kullanma Öz-Yeterlik İnançları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.636-657, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okul Deneyimi I Dersine İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.103-125, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmen Adayına Karşı Davranışları

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.2, sa.3, ss.15-29, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Opinions of Candidate Teachers Attending Pedagogical Formation Certificate Program on the Program

Curriculum Studies in Basic Education. The 5th Curriculum and Instruction Congress, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Programa Yönelik Görüşleri

5. Uluslararası Eğitim programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.229-230

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulundaki Öğretmenlik Uygulamalarından Çıkarılabilecek Dersler

4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016, ss.475-477

Kitap & Kitap Bölümleri

Vocational Preferences Of Teacher Candidates Who Got Training For Pedagogical Formation Certificate

Recent Researches in Education, Recep Efe,Irina Koleva and Emin Atasoy, Editör, Cambride Scholars Publishing, Cambridge, ss.484-497, 2018

Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Eğitim Programları

Cumhuriyet Dönemi Mesleki ve Teknik Eğitimde İz Bırakan Öğretmen Okulları, Doğan Hıfzı, Editör, Eğitim Araştırmaları Derneği, Ankara, ss.10-198, 2018

Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Gülay Ekici, Editör, Paradigma Akademi, Ankara, ss.213-243, 2014