Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Possible interactions with mathematically gifted students: Views of prospective teachers

Research in Pedadogy, vol.10, no.2, pp.121-132, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self-reflections of gifted students in the context of mathematical problem solving

Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES), vol.8, no.2, pp.14-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematikte Üstün Yetenekliliğe Teorik Bir Bakış

Milli Eğitim Dergisi, vol.48, no.221, pp.159-174, 2019 (Other Refereed National Journals)

An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.81-96, 2018 (Other Refereed National Journals)

Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Deneyimleri: Teoriden Uygulamaya Geçiş

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.1, pp.93-99, 2018 (Other Refereed National Journals)

Analysis of the Changes in Prospective Secondary Mathematics Teachers' Knowledge of Lesson Plan

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, no.12, pp.157-174, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.445-467, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Geometrik Yer Kavrayışlarının Analizi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol.10, no.2, pp.186-209, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Creativity from Two Perspectives: Prospective Mathematics Teachers and Mathematician

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.41, no.12, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Prospective secondary mathematics teachers reflections on teaching after their first teaching experience

Acta Didactica Napocensia, vol.9, no.3, pp.1-10, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing Students Conceptions of Geometric Locus

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Derrgisi, vol.10, no.1, pp.186-209, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Problem Çözme Durumlarındaki Motivasyonel Öngörüleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.3, pp.811-828, 2016 (Other Refereed National Journals)

Teacher sceneries related to “angle concept”: Turkey case

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.285-290, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematikte üstün yetenekli öğrenciler ile etkileşim: Öğretmen adaylarının görüşleri

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, ÇEŞME, Turkey, 26 - 28 September 2019

Prospective teachers’ views on mathematical giftedness and on teachers of mathematically gifted students

11th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness (MCG11), Hamburg, Germany, 22 - 24 August 2019

Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel Düşünme Süreçlerinde Jestlerin Rolü

VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 19 - 22 June 2019

Matematikte Üstün Yeteneklilik: Teoriye Genel Bakış

Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Unpacking concept definition: The case of prospective mathematics teachers

5th International Conference on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK), Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Proof Evaluation: Mathematicians and Prospective Mathematics Teachers’ Perspectives

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications-IECMSA, Budapest, Hungary, 15 - 18 August 2017

What makes a proof, convincing proof?

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), KUŞADASI, Turkey, 18 - 21 May 2017

Is This Mathematical Proof Convincing or Not

XVIII Congress AMSE-AMCE-WAER, Eskişehir, Turkey, 30 May - 02 June 2016

Self control and Self monitoring Processes of Gifted Students in Mathematical Problem Solving Situations

The 9th International Mathematical Creativity and Giftedness, Sinaia, Romania, 25 - 28 July 2015

Prospective Teachers Views of Creativity in School Mathematics

The 9th International Mathematical Creativity and Giftedness (MCG) Conference, Sinaia, Romania, 25 - 28 July 2015

Prospective secondary mathematics teachers’ reflections on teaching after their first teaching experience

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Üstün yetenekli öğrencilerin matematik ve matematik dersleri hakkındaki görüşleri nelerdir ?

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2012

Sequences and series: What are these concepts through the eyes of pre service secondary mathematics teachers?

1st International euroasian conference on mathematical sciences and applications (IECMSA), Priştine, Kosovo, 3 - 07 July 2012

Ortaöğretim matematik öğretmen adayları seri kavramından ne anlıyorlar ?

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey, 27 - 30 June 2012

What do pre-service secondary mathematics teachers understand from the concept of sequence?

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.5301-5305 identifier

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Dil Kullanımları

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yaparken Karşılaştıkları Güçlükler

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Teacher sceneries related to ”length area volume”: Turkey case

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009

Öğretmen Adaylarının Fonksiyon Kavramıyla İlgili Görüşleri Fonksiyon bir küme midir ?

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Onuncu sınf öğrencilerinin denklemlerin grafiği gösterimiyle ile ilgili zihinsel yapıları

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 27 - 29 August 2008

Books & Book Chapters

Ancient school without walls: Collective creativity in Mathematics Village

in: Creativity and Technology in Mathematics Education, Freiman Viktor, Tassell Janet Lynne, Editor, Springer, Berlin, pp.413-437, 2018

Geometrik Yer ve Çizimler

in: Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları, Aysun Nüket ELÇİ, Esra BUKOVA GÜZEL, Berna CANTÜRK GÜNHAN, Emre EV ÇİMEN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.581-588, 2016

Üstün yetenekli öğrencilerde özdüzenleme faaliyetleri

in: Özdüzenleme Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi stratejiler ve öneriler, Sakız Gönül, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.155-187, 2014