Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Possible interactions with mathematically gifted students: Views of prospective teachers

Research in Pedadogy, cilt.10, sa.2, ss.121-132, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self-reflections of gifted students in the context of mathematical problem solving

Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES), cilt.8, sa.2, ss.14-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Transformation of theoretical knowledge into instructional practice: A mathematics teacher's journey

ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.29, sa.1, ss.55-69, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Matematikte Üstün Yetenekliliğe Teorik Bir Bakış

Milli Eğitim Dergisi, cilt.48, sa.221, ss.159-174, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation on How Prospective Mathematics Teachers Design a Lesson Plan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.81-96, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Deneyimleri: Teoriden Uygulamaya Geçiş

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.93-99, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of the Changes in Prospective Secondary Mathematics Teachers' Knowledge of Lesson Plan

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, sa.12, ss.157-174, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.445-467, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Geometrik Yer Kavrayışlarının Analizi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.186-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Creativity from Two Perspectives: Prospective Mathematics Teachers and Mathematician

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.41, sa.12, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Prospective secondary mathematics teachers reflections on teaching after their first teaching experience

Acta Didactica Napocensia, cilt.9, sa.3, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Students Conceptions of Geometric Locus

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Derrgisi, cilt.10, sa.1, ss.186-209, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Problem Çözme Durumlarındaki Motivasyonel Öngörüleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.811-828, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher sceneries related to “angle concept”: Turkey case

Procedia-Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.285-290, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Matematikte üstün yetenekli öğrenciler ile etkileşim: Öğretmen adaylarının görüşleri

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, ÇEŞME, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019

Prospective teachers’ views on mathematical giftedness and on teachers of mathematically gifted students

11th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness (MCG11), Hamburg, Almanya, 22 - 24 Ağustos 2019

Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel Düşünme Süreçlerinde Jestlerin Rolü

VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 19 - 22 Haziran 2019

Matematikte Üstün Yeteneklilik: Teoriye Genel Bakış

Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Unpacking concept definition: The case of prospective mathematics teachers

5th International Conference on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK), Muğla, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Proof Evaluation: Mathematicians and Prospective Mathematics Teachers’ Perspectives

6th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications-IECMSA, Budapest, Macaristan, 15 - 18 Ağustos 2017

What makes a proof, convincing proof?

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), KUŞADASI, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Is This Mathematical Proof Convincing or Not

XVIII Congress AMSE-AMCE-WAER, Eskişehir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016

Self control and Self monitoring Processes of Gifted Students in Mathematical Problem Solving Situations

The 9th International Mathematical Creativity and Giftedness, Sinaia, Romanya, 25 - 28 Temmuz 2015

Prospective Teachers Views of Creativity in School Mathematics

The 9th International Mathematical Creativity and Giftedness (MCG) Conference, Sinaia, Romanya, 25 - 28 Temmuz 2015

Prospective secondary mathematics teachers’ reflections on teaching after their first teaching experience

IInd International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014

Turkish gifted students views about mathematical problems solved in classroom Are these problems challenging or not

Problem Solving in Mathematics Education (PROMATH), Helsinki, Finlandiya, 27 - 30 Mayıs 2014

Üstün yetenekli öğrencilerin matematik ve matematik dersleri hakkındaki görüşleri nelerdir ?

3. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2012

Sequences and series: What are these concepts through the eyes of pre service secondary mathematics teachers?

1st International euroasian conference on mathematical sciences and applications (IECMSA), Priştine, Kosova, 3 - 07 Temmuz 2012

Ortaöğretim matematik öğretmen adayları seri kavramından ne anlıyorlar ?

IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012

What do pre-service secondary mathematics teachers understand from the concept of sequence?

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.5301-5305 identifier

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Dil Kullanımları

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Matematik Öğretmen Adaylarının İspat Yaparken Karşılaştıkları Güçlükler

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Teacher sceneries related to ”length area volume”: Turkey case

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

Öğretmen Adaylarının Fonksiyon Kavramıyla İlgili Görüşleri Fonksiyon bir küme midir ?

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Onuncu sınf öğrencilerinin denklemlerin grafiği gösterimiyle ile ilgili zihinsel yapıları

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Ancient school without walls: Collective creativity in Mathematics Village

Creativity and Technology in Mathematics Education, Freiman Viktor, Tassell Janet Lynne, Editör, Springer, Berlin, ss.413-437, 2018

Geometrik Yer ve Çizimler

Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları, Aysun Nüket ELÇİ, Esra BUKOVA GÜZEL, Berna CANTÜRK GÜNHAN, Emre EV ÇİMEN, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.581-588, 2016

Üstün yetenekli öğrencilerde özdüzenleme faaliyetleri

Özdüzenleme Öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi stratejiler ve öneriler, Sakız Gönül, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.155-187, 2014