Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2009 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi Dr.

    Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

Verdiği Dersler

  • Lisans Mimarlıkta Bağlam ve Bağlamsalcılık

  • Lisans Bitirme Projesi

  • Lisans Mimari Proje IV

  • Lisans Araştırma Projesi

  • Lisans Mimarlıkta Orijinallik Paradigması ve Paradigma Değişimi