Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reinterpreting City as a Critical Ground in Atelier 1 Projects: Some Prospects and Projections on Ankara

INTERNATIONAL JOURNAL OF ART & DESIGN EDUCATION, cilt.37, sa.3, ss.413-425, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ELEŞTİREL MİMARLIK KURAMI ÜZERİNE GÜNCELLEMELER

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tasarımın Yaşamla Sınanması

Mimarlık, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

School buildings in the urbanization and education process

EBAD JESR Journal of Educstional Sciences Research, cilt.4, sa.1, ss.101-115, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentleşme ve eğitim sürecinde okul binaları

EBAD-JESR Uluslararası Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olay-kentler: Yeni bir bağlamsal mimarlık terminolojisi

Mimarlık, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimari Keşif ve Deneyim Mekanları Olarak Atölyeler Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Atölye 1 Seçkisi

CODEX, Mimarlık Kitaplığı 1, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, sa.191, ss.54-65, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alçım Kampüs Öğrenci Projeleri

Alçım, cilt.1, sa.2, ss.43-47, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Modern kentte sokağın evrimi

Mimarist, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal ve yapay olanın keşfi: HerzogDe Meuron üzerine

ArredamentoMimarlık, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Criticism as a Design Method in Architectural Education: Criticizing City and Culture in Atelier 1

ARCHITECTURAL EPISODES 01: EDUCATIONAL PURSUITS AND EXPERIENCES, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 16 Kasım 2018, ss.8

Sanatta ve Mimarlıkta Orijinallik Paradigmasının Değişimi

12. ULUSAL SANAT SEMPOZYUMU: Değişen Paradigmalar ve Sanatta Sınır Deneyimler, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.159-186

Kitap & Kitap Bölümleri

Sanatta ve Mimarlıkta Orijinallik Paradigmasının Değişimi

DEĞİŞEN PARADİGMALAR VE SANATTA SINIR DENEYİMLER, Prof. Ayşe Sibel Kedik,Doç. Zuhal Baysar Boerescu,Doç. Serap Emmungil Karamanoğlu,Dr.Öğr. Üyesi Dr. Duygu Koca, Editör, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, Ankara, ss.159-186, 2018

Intersection(s) of Art and Architecture: Gazi University Winter School International Research and Education Programme (WIRE 2013-14)

Rethinking Art Architecture A Challenging Interdisciplinary Ground, Uludağ,Gülşah, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ., Ankara, ss.16-27, 2016