Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of Intravitreal Dexamethasone Implant Treatment for Diabetic Macular Edema in Vitrectomized Eyes

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.49, sa.6, ss.323-327, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intravitreal Dexamethasone Implant in the Treatment of Non-infectious Uveitis

TURK OFTALMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, cilt.49, sa.5, ss.250-257, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Treatment of Chronic Ocular Hypotony

Retina-Vitreus, cilt.27, sa.1, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmmünsupresif tedavi Sonrası İntraoküler Tüberküloz ve Lenfoma

RETINA V İTREUS, cilt.26, sa.2, ss.169-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical Approaches in Chronic Ocular Hypotony

Retina-Vitreus, cilt.25, ss.166-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical treatment modalitiesand outcomes of dislocated IOLs into the vitreus

RETİNA VİTREUS, cilt.14, sa.3, ss.181-184, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatrik Endoftalmide Hasta Yönetimi ve Tedavi Sonuçları

Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Birleşik Toplantısı, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2020, cilt.1, ss.1843

Erişkin Endoftalmi: Kötünün de Kötüsü Hangisi?

Türk Oftalmoloji Derneği 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Birleşik Toplantısı, Türkiye, 9 - 13 Aralık 2020, cilt.1, ss.1844

Maküla Cerrahisi Endikasyonlar genişlemeye devam ediyor mu Neler yapılacak

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 2015 ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015

Nörokütanöz Melanozis.

Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 2013, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013

Intravitreal Bevacizumab for Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion.

4. Mediterranean Retina Meeting, Istanbul, 2010, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2010, ss.32

Yaş Tip SMD Tedavisinde Anti-VEGF Tedaviye Olumsuz Yanıt.

Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Antalya, 2009, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2009, ss.105

Primer Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Cerrahi Sonuçlarımız.

Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, Antalya, 2008, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2008, ss.497

Kitap & Kitap Bölümleri

Burns and Radiation Exposure

Sports-related Eye Injuries, Yan, Hua, Editör, Springer, Singapore, ss.85-93, 2020

Ocular Adnexal of Sports-Related Eye Injuries

Sports-related Eye Injuries, Yan, Hua, Editör, Springer, Singapore, ss.75-83, 2020

Acute Disturbance/Loss of Vision

Ocular Emergency, HUA YAN, Editör, Springer Singapore, ss.57-94, 2018

İLAÇLARA BAĞLI GELİŞEN ÜVEİTLER

ÜVEİTLER TANI MEDİKAL TEDAVİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR, , Editör, TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ, ss.379-387, 2013