Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2002 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr), Türkiye

 • 1990 - 1994 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Bazı alfa-amino asitlerin salisilaldehit ile oluşturduğu schiff bazlarının oluşum, protonasyon ve Ni(II), Cu(II), Zn(II) metal iyonlarıyla oluşturduğu komplekslerin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik metot ile tayini

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr)

 • 1994 Yüksek Lisans

  Bazı Aniln Türevlerinin Dioksan-Su Karışımlarında Stokiyometrik Protonasyon Sabitleri

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Yl) (Tezli)