Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Picture Chem: Playing a Game To Identify Laboratory Equipment Items and Describe Their Use

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, cilt.93, ss.1253-1255, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessing pre-service science teachers' technological pedagogical content knowledge (TPACK) through observations and lesson plans

RESEARCH IN SCIENCE & TECHNOLOGICAL EDUCATION, cilt.34, sa.2, ss.237-251, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spectrophotometric Determination of Levofloxacin in Pharmaceutical Formulations

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.21, sa.1, ss.528-540, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spectroscopic and analytic properties of new copper(II) complex of antiviral drug valacyclovir

TRANSITION METAL CHEMISTRY, cilt.31, sa.5, ss.658-665, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and characterization of polydentate Schiff-base ligands and their complexes

BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, cilt.79, sa.6, ss.867-875, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Solvent and substituent effects on the protonation of anilines in dioxane-water mixtures

JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY, cilt.33, sa.12, ss.1501-1515, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of The Stem Career Interest Scale for High School Students

European Journal of Educational Sciences, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of the STEM Career İnterest Scale for High School Students

European Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.3, ss.48-70, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF THE FEMALE STUDENT PROFILES WHO CONSIDER CHOOSING STEM CAREERS

International Journal of Curriculum and Instruction, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Views of Prospective Teachers on the Science Spot Preparation Process

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.9, sa.1, ss.64-86, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivation Scale for STEM Fields

Journal of Computer and Education Research, cilt.7, sa.14, ss.540-557, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEM Career Preferences of the Anatolian High School Students from Different Socioeconomic Levels

Journal of Educational Issues, cilt.5, sa.2, ss.58-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Design Based Learning on Pre-service Science Teachers’ Decision Making Skills

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.12, ss.2888-2906, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

New Trends in Higher Education in the Globalizing World: STEM in Teacher Education

Universal Journal of Educational Research, cilt.6, sa.6, ss.1286-1304, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının Gelişiminde Mikro Öğretimin Etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.2, ss.881-907, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mikro Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgileri Üzerindeki Etkisi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.740-771, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Opinions of Prospective Science Teachers Regarding STEM Education: The Engineering Design Based Science Education

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, sa.2, ss.649-684, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

FeTeMM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen Eğitiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Öneri Tasarım Temelli Fen Eğitimi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.6, sa.2, ss.212-232, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi ile İlgili Öğretmen Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5 SINIF ÖĞRENCILERININ BILIMSEL SÜREÇ BECERILERI ILE FENE KARŞI TUTUMLARINA FETEMM ETKINLIKLERININ ETKISI

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.2, ss.249-265, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Teknoloji Okuryazarlığı ve İnformal Fen Eğitimi Gazetelerin Potansiyel Rolü

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.17-28, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayalı Laboratuvar Aktivitesi Elektrot Kalibrasyonu ve Gran Metodu

Gazi Eğitim Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.161-170, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KİMYA EĞİTİMİNDE STEM UYGULAMALARINA BİR BAKIŞ: LİTERATÜR TARAMASI

VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19 - 22 Haziran 2019

Sınıf Öğretmenlerinin Metaforik Algıları: Yaşam Boyu Öğrenme, StemA ve İlgili KavramlarI

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12 - 14 Nisan 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

Bireylerin Girişimcilik Becerisinin Geliştirilmesinde STEM Eğitimi Yaklaşımı

Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış, İlbilge DÖKME, Semra BENZER, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.110-129, 2020

Çevre Eğitiminde Rol Oynama Etkinlikleri

Farklı Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler Işığında Etkinliklerle Çevre Eğitimi, Mustafa HAMALOSMANOĞLU, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.287-307, 2019

Kimya Eğitiminde STEM Uygulamaları

Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada Stem Eğitimi, Devrim AKGÜNDÜZ, Editör, ANI Yayıncılık, Ankara, ss.221-249, 2018

Kimya Öğretiminde Rol Oynama Yönteminin Kullanımı

Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları İçin İyi Uygulama Örnekleri, Pro. Dr. Alipaşa AYAS ve Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Editör, Pegem AKADEMİ, ss.515-530, 2017

KİMYA ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, Alipaşa AYAS ve Mustafa SÖZBİLİR, Editör, Pegem AKADEMİ, ss.401-416, 2015

KİMYA ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmen ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, Alipaşa Ayas ve Mustafa Sözbilir, Editör, Pegem Akademi, ss.401-416, 2015