Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effect of Aging and Burnishing Treatment on Parts Joined by Friction Stir Welding

JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, vol.48, no.5, pp.3883-3893, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier

Investigating the Efficiency of Secondary Aging and Burnishing Process in Friction Stir Welded Al-7075-T6 Material

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING, vol.19, no.10, pp.1515-1520, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Automatic halva production band and prototype development

JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING, vol.41, no.6, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Examination of the effects of burnishing apparatus on surface roughness and hardness in burnishing process

INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.24, no.2, pp.115-122, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of burnishing parameters on surface roughness and hardness

MATERIALS TESTING, vol.59, no.1, pp.57-63, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFECTS OF DIFFERENT STIRRER-PIN FORMS ON THE JOINING QUALITY OBTAINED WITH FRICTION-STIR WELDING

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, vol.49, no.5, pp.693-701, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Chain Gear Design Using Artificial Neural Networks

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, vol.20, no.1, pp.38-44, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The design and manufacture of burnishing equipment and the burnishing process with Al 7075 T6 material

STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, vol.53, no.12, pp.885-897, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comprehensive design of rotating shafts and a software for designing and selecting of rolling-contact bearings

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, vol.15, no.3, pp.214-225, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Biyomimetik Tabanlı Fonksiyonel Yürüteç Tasarımı ve Dijital İnsan Modelleme İle Ergonomik Analizi

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.2, pp.618-634, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Design Of A New Lighting Unit Using TRIZ Approach

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.1, pp.109-120, 2020 (Other Refereed National Journals)

DESIGN OF A LOW-VOLUME WAITING UNIT FOR AIRPORTS USING BIOMIMETIC APPROACHES

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, vol.5, no.4, pp.191-202, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MATHEMATICAL MODELING OF INTERNAL HARDNESS CHANGE IN THE PARTS OF THE BURNISHING PROCESS AFTER THE FRICTION STIR WELDING OPERATION

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.13, no.1, pp.9-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect Of Plasma Nitration Process At Various Temperatures On Wear Behavior Of AISI 4340 Steel

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.31, no.2, pp.600-614, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Al-7075-T6 malzemenin Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak parametrelerinin etkisi

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, vol.8, no.3, pp.599-608, 2017 (Other Refereed National Journals)

Haddeleme İşleminin Yüzey Yanıt Yöntemi İle Analizi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.4, no.4, pp.275-283, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sürtünme Karıştırma Kaynağının Yaşlandırılabilir Parçalar Üzerinde Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.29-34, 2016 (Other Refereed National Journals)

In processing of a spheroidized medium carbon steel, modelling with regression analysis of cutting forces and surface roughness affected by cutting parameters

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.4, pp.253-258, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Haddeleme işleminin silindirik parçalarda uygulaması deney sonuçlarının yapay sinir ağları ile modellenmesi

DUMF Mühendislik Dergisi, vol.6, no.2, pp.111-120, 2015 (Other Refereed National Journals)

Küreselleştirme Isıl İşlemleri Uygulanmış Orta Karbonlu Çeliğin Mikroyapı ve Sertlik Değerlerinin İncelenmesi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.66-77, 2015 (Other Refereed National Journals)

Haddeleme Galetaj İle 5083 Al Mg Malzeme Yüzeyinin İşlenmesi Haddeleme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Yüzey Sertliğine Etkilerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.3, no.2, pp.471-476, 2015 (Other Refereed National Journals)

İnsansız Hava Aracı Kazalarının Önlenmesi İçin Risk Ölçümü ve Yönetimi Modeli

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.55-65, 2008 (Other Refereed National Journals)

İnsansız hava aracı kazalarının önlenmesi için uzman sistemedayalı risk yönetim modeli

Teknoloji, vol.11, no.3, pp.187-200, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Feature Based Parametric Design Program And Expert System For Design

Mathematical and Computational Applications, vol.9, no.3, pp.359-370, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uzman sistem yaklaşımı ile vida açma operasyonları için kılavuz seçimi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.5, no.1, pp.90-910, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TRIZ Yaklaşımı Kullanılarak Havalimanı Bekleme Alanlarının Arttırılması

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu: Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2019

Mermi Üretim Makinalarında Modern ve KompakTasarım

İSİDE-2018, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.343-346

TRIZ Yaklaşımı ile 3D Yazıcı Ekstruderı Tasarımı

İSİDE-2018, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.634-641

Kazma Mekanizmalarında Biyomimetik Uygulamalarının İncelenmesi

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.433-444

3B Yazıcı Teknolojisi için Topoloji Optimizasyonu:Otomotivde Salıncak Kolu Üzerine bir Çalışma

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), 22 - 24 November 2018

TRIZ Yaklaşımı Kullanılarak Havalimanı BeklemeAlanlarının Arttırılması

3’rd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018

MATKAP GEOMETRİSİ VE DELME YÖNTEMİNİN AISI 1050 MALZEMESİNİN DELİNMESİNE ETKİSİ

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Viyana, Austria, 13 - 15 May 2018, vol.1, pp.333-350

A BIOMIMETIC BASED APPROACH TO ERGONOMIC PROBLEMS OCCURED IN THE RECOIL MECHANISM

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey, 7 - 10 December 2017, pp.1129-1135

System Improvement Providing Faster and Precise Positioning of Turret Weapon Systems Using TRIZ Approach

1nd International Turkish World Enginering and Science Congress in Antalya, December 7-10, 2017, Turkey, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.1112-1128

Energy Transition, Urban Transition And Biomimetic Approach

ISIDE International Symposium on Industrial Design Engineering, 13-15 September 2017, Nevşehir,Turkey, 13 - 15 October 2017

Biyomimetik Açıdan Kazma Hareketinin İncelenmesi

ISIDE International Symposium on Industrial Design Engineering, 13-15 September 2017, Nevşehir,Turkey, 13 - 15 October 2017

Biyomimetik Eklemeli İmalat: 4b Basım

ISIDE International Symposium on Industrial Design Engineering, 13-15 September 2017, Nevşehir,Turkey, 13 - 15 October 2017

Sürdürülebilir Tasarım Eğitiminde Biyomimikri Tasarım Laboratuvarı

ISIDE International Symposium on Industrial Design Engineering, 13-15 September 2017, Nevşehir,Turkey, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 October 2017

Isıl işlem uygulanmış orta karbonlu çelikte mikroyapı değişiminin bulanık mantık ile tahmin edilmesi.

2nd International Science Symposium (ISS2017), Tbilisi, Georgia, 5 - 08 October 2017, pp.98

Küreselleştirme isil İşlemi uygulanmiş AISI 1050 Çeliğinin yüzey pürüzlülük değerlerinin yapay sinir ağlari ile modellenmesi

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017

The mechanical strength of aluminum alloys which are joined with friction stir welding modelling with artificial neural networks

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier identifier

HADDELEME İŞLEMİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI ÜZERİNDEKİETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

4. ULUSLARARASI KAYNAK TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI ve SERGİSİ, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2016, vol.2, pp.971-979

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞININ YAŞLANDIRILABİLİRPARÇALAR ÜZERİNDE ETKİSİ

4. ULUSLARARASI KAYNAK TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI ve SERGİSİ, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 May 2016, vol.2, pp.963-970

Experimental Investigation of the forces created by diffrent stirrref pin forms during to joinning on friction stırr welding

4 th International confrence on welding technologies, Gaziantep, Turkey, 13 May 2016, vol.2, pp.999-1001

Biomimetic Approach For Icing Phenomenon Of Wind Turbines

IMSTEC’16, Nevşehir, Turkey, 6 - 08 April 2016, vol.1, pp.15-20

İş Güvenliği Uzmanlığı Ve İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Eleştirel Bir Yaklaşım

VIII. Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kongresi TMMOB Mühendisleri Odası, Adana, Turkey, 16 - 18 April 2015

DÖNEL PARÇALARDA BİLYELİ HADDELEME İŞLEMİ UYGULAMASI DENEY SONUÇLARININ BULANIK MANTIK İLE MODELLENMESİ

2nd International Iron and Steel Symposium, Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.768-772

Dönel Parçalarda Bilyeli Haddeleme İşlemi Uygulaması Deney Sonuçlarının Bulanık Mantık İle Modellenmesi

2. Uluslar Arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.768-772

Galetajlama Pametrelerinin Düzlemsel Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü Ve Sertliği Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi

2. Uluslar Arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.355-360

ORTA KARBONLU BİR ÇELİĞİN KESME KUVVETLERİVE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE KÜRESELLEŞTİRME ISILİŞLEMLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

The Proceedings of Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), 1 - 03 April 2015, vol.1, pp.345-349

Books & Book Chapters

AutoCAD Ortamında Programlama, VBA

Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2010

Inventor 2008

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009

VBA ve Autocad Uygulamaları

Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2009

Teknik RESİM

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009

AUTOCAD ORTAMINDA PROGRAMLAMA LISP

Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, 2008

AutoCAD ve Uygulamaları

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007

INVENTOR İLE TASARIM VE MODELLEME

Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006

VisualLISP ve AutoCAD uygulamaları

Pusula Yayıncılık, İstanbul, 2003