Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic Significance of Expression of CD133 and Ki-67 in Gastric Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, sa.19, ss.8215-8219, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

THYROID ABNORMALITIES IN SURVIVORS OF CHILDHOOD CANCER

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.57, sa.5, ss.831, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Palliative Radiotherapy of Classic Kaposi's Sarcoma of Foot Region: Retrospective Evaluation

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.147-152, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE EVALUATION OF NON HODGKIN'S LYMPHOMA PATIENTS IN A PEDIATRIC ONCOLOGY CENTER

PEDIATRIC BLOOD & CANCER, cilt.53, sa.5, ss.785-786, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic Importance of Ki-67 Labeling Index in Grade II Glial Tumors

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.33, sa.2, ss.48-53, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Erişkin ependimomlu hastalarda radyoterapi sonuçlarımız

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pankreas kanserinde radyoterapinin rolü: Retrospektif değerlendirme

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ROLE OF RADIOTHERAPY IN PANCREATIC CANCER: RETROSPECTIVE EVALUATION

Pankreas Kanserinde Radyoterapinin Rolü: Retrospektif Değerlendirme, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyasyon Güvenliği

Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intracerebral malignant fibrous histiocytoma in a 5-year-old girl

radiation medicine, cilt.17, sa.5, ss.355-358, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Non-Rhabdomyosarcoma Soft Tissue Sarcomas in Children: Experience from a single center

50th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) Pediatric Blood and Cancer, 16 - 19 Kasım 2018, cilt.65, ss.518

Ependymomas in Children: A retrospective analysis of 22 cases

49th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP), 12 - 15 Ekim 2017, cilt.64, ss.464

Neoadjuvant Chemotherapy Providing Resection of the Locally Invasive Large Cell Anaplastic Carcinoma of the Pancreas

48th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) Dublin, Ireland, 19 Eylül 2019 - 22 Eylül 2016

Kemik ve yumuşak doku sarkomlarında radyoterapi

TPOG Eğitim toplantıları -2 Kemik ve yumuşak doku sarkomları, Türkiye, 24 Ekim 2016

Wilms tumor experience of 56 cases treated in a single centre

The International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 46th Congress, Toronto, Kanada, 22 - 25 Ekim 2014, cilt.61, ss.105-433

Wilms tümörlü Olguların Değerlendirilmesi

XVIII. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, BODRUM, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2014