Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimization of hole quality produced by novel drill geometries using the Taguchi S/N approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.101, ss.339-355, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modeling and multi-response optimization of milling characteristics based on Taguchi and gray relational analysis

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE, cilt.230, sa.6, ss.1049-1065, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of deep-drilled micro-hole profiles in Hadfield steel

MATERIALS TESTING, cilt.58, sa.3, ss.224-230, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi-response Optimization of Cutting Parameters for Hole Quality in Drilling of AISI 1050 Steel

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.40, sa.12, ss.3709-3722, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEEP MICRO-HOLE DRILLING FOR HADFIELD STEEL BY ELECTRO-DISCHARGE MACHINING (EDM)

MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, cilt.49, sa.3, ss.377-386, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effects of Material Properties and Punch Tip Radius on Spring-Forward in 90 degrees V Bending Processes

JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, cilt.20, sa.10, ss.64-69, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF VIBRATIONS AND STATISTICAL ANALYSIS IN MILLING OF AISI 1050 STELL WITH CARBIDE TOOLS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.27, sa.2, ss.285-294, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE DEVELOPMENT OF A NEW ALGORITHM FOR TOOL PATH AND OFFSETTING OF TWO DIMENSION PROFILES MACHINING

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.1, ss.179-187, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Shortest Path Problem in Pedestrian Transfers Application in Unity

Gazi Journal of Engineering Sciences, cilt.6, sa.2, ss.111-119, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patlayıcı Maddelerin Tespitine Yönelik Bir Sanal Gerçeklik Uygulaması

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, cilt.4, sa.1, ss.29-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CİDDİ OYUNLARIN HAZIRLAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNEYÖNELİK BİR DERLEME MAKALESİ

GSI JOURNALS SERIE C: ADVANCEMENTS IN INFORMATIONSCIENCES AND TECHNOLOGIES, cilt.3, sa.2, ss.56-91, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matkap Uç ve Kanal Geometrisi Tasarımının Kesme Kuvvetleri Üzerindeki Etkilerinin Taguchi Yöntemiyle Analizi

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.435-436, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tool Path Generation for Pocket Machining Operations with

GAZI ÜNİVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.3, ss.79-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tool Path Generation for Pocket Machining Operations with Island

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.3, ss.79-88, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Experimental and Statistical Analysis of Surface Roughness in Micro-Deep Hole Drilling of AISI 1040 Steel

Journal Of The Balkan Tribological Association, cilt.22, sa.4, ss.4299-4311, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Characterization of Microstructure and Bending Response of Sheet Material Influence of Thickness

Journal of Advanced Materials and Processing, cilt.3, sa.1, ss.3-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektro Erozyon İşleme ile Mikro Derin Deliklerin Delinmesinde Delik Profilinin İncelenmesi

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.1, sa.3, ss.57-65, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examining of Hole Profile for Drilling Micro Size Deep Holes With Electro Discharge Machining

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.1, sa.3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AISI 1040 Çeliğinin Elektro Erozyon İle İşleme Yöntemiyle Delinmesinde İşleme Parametrelerinin Temel Performans Çıktıları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.3, sa.1, ss.417-426, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşınmaya Karşı Dirençli Sac Malzemenin Mikro Yapısal Karakterizasyonu Ve Şekillendirilebilirliğinin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.3, sa.1, ss.385-393, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The modeling of results of cutting force vibration and surface roughness in milling operations

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.30, sa.4, ss.220-2206, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimization of Parameters Affecting the Vibration and Surface Roughness in Milling Operations

SDÜ Teknik Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.37-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Frezeleme işlemlerinde kesme kuvveti titreşim ve yüzey pürüzlülüğüsonuçlarının modellenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.30, sa.4, ss.220-226, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Frezeleme İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu

S.D.Ü. Teknik Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.37-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Delme işlemlerinde kesme parametrelerinin Taguchi yöntemiyle optimizasyonu

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.27, sa.4, ss.332-338, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Delik Delme Uygulamalarında Delik Kalitesinin TaguchiYöntemi İle Optimizasyonu

Mühendis ve Makina, cilt.52, sa.619, ss.42-49, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.37-46, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adalı Cep Boşaltma Operasyonları İçin Takım Yolu Türetimi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.155-162, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaylar İçin Ofsetleme Algoritması

e-Journal of New World Sciences Academy-Technological Applied Sciences,, cilt.5, sa.3, ss.212-219, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıbı Tasarımı

Fırat Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.41-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PVD ve CVD Kaplamalı Sementit Karbür Kesici Takımların İşlemeParametrelerine Bağlı Olarak Yüzey PürüzlülüğüneEtkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Z.K.Ü. KarabükTeknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.473-478, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Alt Kurgu Belirlenmesi Alt Kurgu Sıralarının Üretilmesi ve Grafik Olarak Gösterilmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.5, sa.2, ss.68-80, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Montaj Bölüm 2 Montaj Sıralarının Otomatik Belirlenmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.4, sa.1, ss.13-22, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Montaj Bölüm 1 Temas ve Hareket Fonksiyonlarının CAD Ortamında Otomatik Olarak Oluşturulması

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.3, sa.2, ss.71-80, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zn Al Esaslı Metal Matriksli Kompozit Malzemelerin Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

Politeknik Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.97-102, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Optimization of the Cutting Parameters in Drilling AISI 1050 Material

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.3, ss.373-383

Yüzey Frezeleme İşleminde Kesme Kuvvetinin Deneysel Olarak İncelenmesi ve Regresyon analizi ile Tahmini

BİLTEK, Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.2, ss.183-194

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EFFECT OF MILLING PARAMETERS ON CUTTING FORCE AND SURFACE ROUGHNESS

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.1, ss.1

DP600 ve DP1000 Çift Fazlı Çelik Malzemelerin U-Bükmede Köşe Ezme İşleminin Geri Esnemeye Etkisi

1. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

DP600 ve DP1000 Çift Fazlı Çelik Malzemelerin U-bükme İşleminde Geri Esnemenin Azaltılması

3. International Scientific and Vocational Studies Congress-Engineering, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Investigation of the Effects of Re-bending with Varied Radii on Springback in U-bending Process

4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, KİEV, Ukrayna, 24 - 28 Nisan 2019

Determination and Modelling of the Most Suitable Parameters That Effect Springback in U-Bending Operations

UDCS’xx19 Fourth International Iron and Steel Symposium, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019

Paslanmaz Çeliklerin Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvveti Ve Yüzey Pürüzlülüğü Üzerindeki Etkilerinin Araştirilması

ISAS 2019, 3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.4, ss.190-195

The Effects of Cutting parameters on Cutting Force and Roughness Formation during the Machining of AISI 1.2367 Tool Steel

ISAS 2019, 3. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.4, ss.391-394

Kuru ve Minimum Miktarda Yağlama tekniği ile DIN 1.2738 malzemesinin Frezelenmesindeki Kesme Kuvveti Değişiminin Analizi

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, cilt.3, ss.725-735

Investigation of The Effect Ratios of Cutting Parameters on The Surface Roughness

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.4, ss.283-290

Determination of The Effect Ratios of The Cutting Parameters on The Cutting Forces Using The Variance Analysis

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.4, ss.298-304

Experimental Investigation of The Cutting Forces In The Machining of AISI 4140 Steel By Using The CNC Turning Machine

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.4, ss.291-297

Investigation of The Effects of Cutting Parameters on The Surface Roughness in The Turning of AISI 1050 Steel

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 2018, kİEV, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, cilt.4, ss.305-310

Soğuk Şekillendirme Preslerinde İş Kazalarını Önlemek İçinAlınması Gerekli İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2018, cilt.54, ss.351

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODOLOJİLERİ

9. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 6 - 09 Mayıs 2018, cilt.54, ss.362-373

AISI H13 (DIN 1.2344) SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN FREZELENMESİNDE OLUŞAN KESME KUVVETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Konferansı, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017, ss.652-660

Investigation And Statictical Analysis Of Surface Roughness In Turning Of Az91 Materials

III. Internatıonal Conference On Engneering And Natural Science, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.3, ss.813-819

Investigation And Statictical Analysis Of Cutting Force In Machining Of Az91 Magnesium Alloy

III. Internatıonal Conference On Engneering And Natural Science, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.3, ss.806-812

Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin EEİ ile Mikro Delinmesinde İşleme Hızının Araştırılması

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), April 6-8, 2016, Nevsehir, Turkey, 6 - 08 Nisan 2016, ss.1023-1027

Farklı Isıl İşlem Görmüş Formadur 2738 Malzemesinin EDM ile Mikro Delinmesinde Elektrot Aşınma Hızının Araştırılması

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), April 6-8, 2016, Nevsehir, Turkey, 6 - 08 Nisan 2016, ss.624-628

The Investigation of Effect of Cutting Parameters on Temperature on The Peripheral Milling

International Iron & Stell Syposium-IISS’2015, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.761-767

Farklı Elektrotlar İle Mikro Derin Delik Delmede İşleme Performansının İncelenmesi

2nd International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

X10cralsi7 Sac Malzemeye Elektro Erozyon Yöntemi İle Mikro Derin Delik Delme

5. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014

Examining The Surface Roughness While Drilling Micro Size Deep Holes with Electro Discharge Technique on Hadfield Steel

International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES) 2014, 18 - 20 Haziran 2014, ss.156-164

Hadfield Çeliğine Elektro Erozyon İle İşleme Yöntemiyle Mikro Derin Deliklerin Delinmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014, cilt.1, ss.155-164

Farklı Isıl İşlemlerin 16Mo3 1 5415 Sac Malzemenin İleri Geri Esneme Miktarına Etkisinin Deneysel Ve Mikroyapısal Olarak İncelenmesi

2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2014

Computer Aided Injection Mould Components Library

1st International Symposium on Plasticand Rubber Technologies and Exhibition, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013

Rubber production by the method of ultra speed Vulcanisation

1st International Symposium on Plasticand Rubber Technologies and Exhibition, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013

Elektro Erozyon İle İşleme Eei Yöntemi İle Mikro Delik Delme Sistemi Tasarımı

4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu (UTİS 2013), Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013, ss.151-159

Elektro Erozyon İle İşleme EEİ Yöntemi İle Mikro Delik Delme Sistemi Tasarımı

4. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Ofsetleme ve Cep Frezeleme İşlemlerinde Analitik Yaklaşım

5th International Advanced Technologies Symposium, 13 - 15 Mayıs 2009