Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RİTİM EĞİTİMİ VE DANS DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.59-76, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF MENTAL WELL-BEING AND AGGRESSION LEVEL OF KARATE-DO ATHLETES

The Online Journal of Recreation and Sport, cilt.6, sa.2, ss.14-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF SPORTS STUDENTS BY SPORTS BRANCHES

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.10, sa.3, ss.488-497, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A QUALITATIVE RESEARCH ON PARENTS VIEWS REGARDING DIGITAL GAMES PLAYED BY THE CHILDREN AGED BETWEEN 4 5 AS WELL AS WHY THEY KEEP PLAYING SUCH GAMES

International Journal of Information Research and Review,, cilt.3, sa.11, ss.3183-3192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of the Class Management Profiles of Students of Physical Education and Sports Teaching Department

Educational Research and Reviews. Academic Journals, cilt.11, sa.20, ss.1964-1972, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Leisure Attitudes of the IndividualsParticipating in Dance Activities and the Relationshipbetween Leisure Attitude and Life Satisfaction

Internatıonal Journal Of Enviromental&Science Education, cilt.11, sa.10, ss.3285-3296, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ülkelerdeki İki Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor BölümlerineÖğrenci Alım Programlarının Karşılaştırılması Gazi Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi Örneği

Farklı Ülkelerdeki İki Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor BölümlerineÖğrenci Alım Programlarının Karşılaştırılması: Gazi Üniversitesi ve PekinÜniversitesi Örneği, ss.678-686, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF LEISURE SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALSPARTICIPATING IN RECREATIVE DANCE ACTIVITIES

OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, cilt.16, sa.2, ss.147-155, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE COMPARISON OF OBESE STUDENTS SELF ESTEEM BEFORE AND AFTER THE EXERCİSE PROGRAME

SCIENCE MOVEMENT AND HEALTH, cilt.15, sa.2, ss.541-546, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Educational Difficulties of the Physical Education Instructors Who Work in Schools for Disabled ın Ankara

Ovidius University Annals Series Physical Educations and Sport "Science ,Movement and Health", cilt.10, sa.2, ss.692-695, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of Physical Education Teachers ın Primary and Secondary Schools On In Services Activites and Theır Frequencies of Participatıon ın These Activites

Ovidius University Annals Series Physical Education and sport "Science Movement and Health ", cilt.10, sa.2, ss.243-246, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Views of Physical Education Teachers Abaut Dimension of The Material and Measurement Evaluation of The New Educational Program of Physical Education Course of The Primary School

Ovidius Universıty Annals Series Physical Education and Sports "Science,Movement and Health", cilt.10, sa.1, ss.87-92, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Federasyon Bütçeleri 3

Konya Türkav Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Dergisi, cilt.1, sa.6, ss.19, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Federasyon Bütçeleri 2

Konya Türkav Kamu Çlışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Dergisi, cilt.1, sa.5, ss.27, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Federasyonların Bütçeleri

Konya Türkav Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.5, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Okul Öncesi Çocukların Motor Gelişimlerinde Malzeme Alan Süre Program ve Uzman Elemanın Önemi

Gazi Üniversitesi,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,Beden Eğitimi ve Spor Özel Sayısı, cilt.7, sa.1, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Profesyonel Futbolcuların Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

15. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017

Karate-do Sporcularının Mutluluk ve Saldırganlık Eğilimlerinin Analizi

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017

KARATE-DO SPORCULARININ MUTLULUK VE SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİNİN ANALİZİ

3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017

The Study of Academicians Organizational Commitment Levels on Different Variables Physical Education and Sport Sciences

15 th İnternational Scientific Conference (Perspectıves In Physical Education and Sport), Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015

THE COMPARISON OF OBESE STUDENTS SELF ESTEEM BEFORE AND AFTER THE EXERCISE PROGRAMME

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015

THE STUDY OF ACADEMICIANS ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS ON DIFFERENTVARIABLES PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCIENCES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015

THE COMPARE OF THE CHILDS WHO PROVIDE THEIR FAMILY FOR ECONOMICALCONTRIBITION AND THE CHILDS LEVEL OF SELF ESTEEM WHO CANT MAKE SPORT

International Scientefic Conference Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015

EXAMINATION OF LEISURE SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING INRECREATIVE DANCE ACTIVITIES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE“PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”, Constanta, Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015

Farklı Ülkelerdeki İki Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine Öğrenci Alım Programlarının Karşılaştırılması Gazi Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi Örneği

International Journal Of Science Culture and Sport International Refereed Scientific Journal Proceedings Of The 4 (th) International Conference On Science Culture, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015

Scientific Research on Usage Of Nutritional Products Which Are Used By Regular Members Of Fitness Conters in Ankara

I. International Physical Activity,Nutrion and Healty Congress, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2011

THE EDUCATIONAL DIFFICULTIES OF THE PHYSICAL EDUCATIONINSTRUCTORS WHO WORK IN SCHOOLS FOR DISABLED IN ANKARA

10th International Scientefic Conference Perspectives in Physical Education and Sport 21-23 May, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.692-695

Views of Physical Education Teachers ın Primary and Secondary Schools on In Service Activities and Their Frequencies of Participation ın These Activities

10. International Sientific Conference Perspektives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010

Ankara Bölgesi Klasman Futbol Hakemlerinin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

3. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Ocak 2009

Importance Of Educational Games in Making The Football Skills Gained in Primary Schools

VI (th) World Congress On Science and Footboll, Antalya, Türkiye, 15 - 20 Ocak 2007

The Opinions of Physical Education And Sports Candidate Teachers About The Effect Of The Teachers Practice Lesson

The 10 (th) Ichber.Sd. Europe Congress-The TSSA 8 (th) International Sports Science Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2004

Taek Wando Sporcularında Kaygı Düzeylerinin Müsabaka Başarılarına Etkilerinin Araştırılması

Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 Ekim 2003, ss.282-289

Yetenek Sınavına Katılan Erkek Adayların Ritim Algı Seviyelerine Yönelik Bir Araştırma

7th International Sports Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2002

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yetenek Sınavındaki Adayların Ritim Algı Seviyelerine Yönelik Bir Araştırma

1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2000, ss.282

Kitap & Kitap Bölümleri

REKREASYON, DANS ve SERBEST ZAMAN TATMİNİ

Spor Bilimlerinde Teori veAraştırmalar, Özgür Karataş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.23-48, 2020