Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2002 - Continues Professor

    Gazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

  • Postgraduate liver enzymes

  • Postgraduate Safra yolları hastalıkları

  • Postgraduate inflamatuvar barsak hastalıkları fizyopatolojisi

  • Postgraduate GİS kanamaları

  • Postgraduate kolestaz

  • Postgraduate karaciğer enzim yüksekliği

Advising Theses