Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Some Shrinkage estimators based on median ranked set sampling

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A revisit to testing the equality of means for several lognormal distributions

JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, cilt.90, sa.6, ss.961-1000, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Test Statistic for Two Normal Means with Median Ranked Set Sampling

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE, cilt.43, ss.1109-1126, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A test statistic based on ranked set sampling for two normal means

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.46, sa.10, ss.8077-8085, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Two different shrinkage estimator classes for the shape parameter of classical Pareto distribution

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.45, sa.4, ss.1231-1244, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A test statistic to choose between Liu-type and least-squares estimator based on mean square error criteria

JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, cilt.39, sa.10, ss.2081-2096, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optimization Of Multi Responses Using Data Envelopment Analysis: The Application in Food Industry

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.32, sa.3, ss.1083-1090, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Review on Shrinkage Parameters in Ridge Regression

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, sa.4, ss.565-582, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Study on Tests of Hypothesis Based on Ridge Estimator

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.4, ss.769-781, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Klasik Pareto Dağılımının Şekil Parametresi İçin Shrinkage Tahmin Ediciler

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.116-121, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pareto Dağılımı Altında Bühlmann Straub Kredibilite ve Karma Etki Modelinde Hasar Tutarı Modellemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.191-203, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modelling of Premium Estimations in the Bühlmann Straub Credibility and Mixed Effects Models under Pareto Distribution

SDU Journal Of Natural And Applied Sciences, sa.16, ss.191-203, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination of Some Shrinkage Estimators For Different Sample Sizes And Correlation Structures in the Linear Regresion

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.57, sa.2, ss.1-24, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bühlmann Kredibilite Modelinde Rassal Etki Modelinin Kullanılması üzerine bir çalışma

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat dergisi, sa.9, ss.97-82, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study to examine buhlmann straub credibility model in generalized linear models

COMMUNICATIONS FACULTY OF SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA-SERIES A1 MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.55, sa.2, ss.9-16, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Simulation Study on the Shirinkage Estimators

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, sa.35, ss.213-226, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiyede Muvazaalı Boşananların Veri Madenciliği Tekniklerinden Cart Algoritması ile Sınıflandırılması

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, ss.232-233

Sıralı Küme Örneklemesi ile Shrinkage Tahmini

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019, ss.317-322

SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ İLE SHRİNKAGE TAHMİNİ

1. ULUSLARARASI23 NİSAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2019

Liu tahmin edicisine dayalı regresyon katsayılarının hipotez testi

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, 22 - 23 Ekim 2018

The Efficiency Investigation of Turkish Manufacturing Industry byMulti-Period Two-Stage Data Envelopment Analysis

International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), 11 - 13 Mayıs 2017

Performance of Different Shrinkage Parameters in Ridge Regression According To Mean Square Errors Criteria

3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS,STATISTICIANS ANDYOUNG STATISTICIANS CONGRESS (IRSYSC-2017), Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.130

A Parametric Bootstrap Approach for the Equality of Two Regression Models under Heterogeneity of Error Variances

3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS,STATISTICIANS ANDYOUNG STATISTICIANS CONGRESS (IRSYSC-2017), Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.167

Efficiency Analysis of Manufacturing Firms In Turkey: The Application of Malmquist Index

3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS,STATISTICIANS ANDYOUNG STATISTICIANS CONGRESS (IRSYSC-2017), Konya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, ss.129

Comparision of the TestsFor The Equality of Two Population Means Based on Simple Random Sampiing and Ranked Set Sampling with Auxiliary Variable

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.436-437

A Test Statistic For The Population Mean Based On Median Ranked Set Sampling

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.406-407

The Efficiency Inveticationof Turkish Manufacturing Industry by Multi-Period Two-Stage Data Envelopment Analysis

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.624-625

A Comparative Study of Tests for Significance of Ridge RegressionCoefficients

International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.378-379

Heterojenlik Varsayımı Altında İki Yığın Ortalaması Farkı İçin Sıralı Küme Örneklemesine Dayalı Bir Test İstatistiği

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Heterojenlik Varsayımı Altında İki Yığın Ortalama Farkı İçin Sıralı Küme Örneklemesine Dayalı Bir Test İstatistiği

XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016 (EYİ 2016), Cumhuriyet Üniversitesi Ekonometri Bölümü, Sivas., 2 - 04 Haziran 2016

Heterojenlik Varsayımı Altında İki Yığın Ortalaması Farkı için Sıralı Küme Örneklemesine Dayalı bir Test İstatistiği

17. International Symposium On Econometrics, Operations Research And Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Farklı Yanlılık Parametreleri Kullanılarak Elde Edilen Rıdge Tahmin Edicilerinin Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Altındaki Performansları

XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016 (EYİ 2016), Cumhuriyet Üniversitesi Ekonometri Bölümü, Sivas., 2 - 04 Haziran 2016

The Performance of the Test Statistic Based on Ranked Set Sampling for Two Population Mean under Normality and Nonnormality

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Comparison of the Efficiencies of Different Shrinkage Parameters in Rıdge Regression

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Erzurum, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Comparision of the Efficiencies of Different Shrinkage Parameters in Ridge Regression

International Conference on Mathematics and Mathematics Education,(ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 May 2016., 12 - 14 Mayıs 2016

The Performance of the Test Statistics Based on Ranked Set Sampling for Two Population Mean Under Normality and Nonnormality

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Comparision of the Efficiencies of Different Shrinkage Parameters in Ridge Regresion

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Elazığ, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

Median Ranked Set Samping for Ridge Regression Estimator

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, VİYANA, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015

Evaluation of Robustness of Crossover Designs under Subject Dropout

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, VİYANA, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015

Weighted Jonckheere Test For Ordered Alternatives In Repeated Measures Of Randomized Blocks And A Comparison

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 27 - 31 Mayıs 2014

Permutation Approach to Tests of Ordered Alternatives in Incomplete Block Design

3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, VİYANA, Avusturya, 27 - 31 Mayıs 2014

Sirali Küme Örneklemesinde İçerilme Olasiliklari Kullanilarak Horvitz Thompson Tahmin Edicisinin Elde Edilmesi

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 27 - 31 Mayıs 2014

Comparison of Two Distribution Free Test for Longitudinal Data of Randomized Blocks with a Prior Knowledge of Alternative Hypothesis

3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, VİYANA, Avusturya, 27 - 31 Mayıs 2014

Farklı Dağılımlar Altında Bühlmann Straub Ve Karma Etki Modelinde Prim Tahminlerinin İncelenmesi

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 15 - 17 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Olasılık ve İstatistik

Öğretmenlik Alan Bilgisi, Doç. Dr. Şenol DOST, Editör, aby alan bilgisi yayınları, Ankara, ss.621-721, 2014