Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Tensile fracture behavior of AA7075 alloy produced by thixocasting

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, vol.26, no.5, pp.1222-1231, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Production of surface chilled ductile iron

MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK, vol.46, no.9, pp.949-961, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Nature of the Tensile Fracture in Austempered Ductile Iron with Dual Matrix Microstructure

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, vol.19, no.1, pp.142-149, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The hardenability of austenite with different alloy content and dispersion in dual-phase steels

JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, vol.208, pp.75-84, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The strain-hardening behavior of partially austenitized and the austempered ductile irons with dual matrix structures

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, vol.17, no.2, pp.240-249, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Characterization of dual-phase steels using magnetic barkhausen noise technique

JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION, vol.26, pp.79-87, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Wear behavior of austempered ductile irons with dual matrix structures

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, vol.444, pp.31-38, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Tensile properties of partially austenitised and austempered ductile irons with dual matrix structures

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.22, no.8, pp.919-928, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Microstructural evolution in 8 mol% Y2O3-stabilized cubic zirconia (8YSCZ) with SiO2 addition

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, vol.386, pp.1-9, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of austenite dispersion on phase transformation in dual phase steel

SCRIPTA MATERIALIA, vol.48, no.5, pp.501-506, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of new ferrite content on the tensile fracture behaviour of dual phase steels

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol.37, no.17, pp.3623-3630, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Surface carburised AISI 8620 steel with dual phase core microstructure

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.18, no.8, pp.840-844, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of epitaxial ferrite on yielding and plastic flow in dual phase steel in tension and compression

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.15, no.11, pp.1273-1284, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Su Verilmiş AISI 52100 Çeliğinde Metalografik Numune Hazırlama İşlemlerinin Kalıntı Östenit Hacim Oranına Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.8, no.2, pp.427-438, 2020 (Other Refereed National Journals)

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde İndüksiyonla Yüzey Sertleştirmenin Yorulma Sınırı Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.6, no.3, pp.668-679, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Microstructural Investigation of Casting Defects in AA7075 Alloy Produced by Thixocasting

Machines Technologies Materials Journal (MTM Journal), vol.9, pp.25-28, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Alaşım Elementleri Cu Ni Östemperleme Sıcaklık ve Süresinin Mikroyapı Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.147-161, 2001 (Other Refereed National Journals)

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Alaşım Elementleri Cu Ni ve Östemperleme Süresinin Mikroyapı ve Çekme Özellikleri Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.4, pp.1065-1079, 2000 (Other Refereed National Journals)

Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Alaşım Elementlerinin Cu Ni Mikroyapıya Etkileri

Politeknik Dergisi, vol.3, no.1, pp.59-66, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Austenitizing Time at Intercritical Austenitizing Temperatures on Microstructural Features of Ductile Cast Iron

4th International IronSteel Symposium (UDCS’2019), Karabük, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.343-346

WORK HARDENING BEHAVIOUR OF THE DUAL PHASE STEELSHAVING DIFFERENT COMPOSATION MICROSTRUCTURECONSTITUENT

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), Nevşehir, Turkey, 6 - 08 April 2016

Characterization of Microstructure of Austempered Low alloy White Cast Iron byMagnetic Barkhausen Noise Technique

11th International Conference onBarkhausen Noise and MicromagneticTesting, Aydın, Turkey, 18 - 20 June 2015, pp.1-9

The evaluation of structure property relationships in the dual matrix ductile iron by magnetic barkhausen noise analysis

17th World Conference on Nondestructive Testing, Shanghai, China, 25 - 28 October 2008, vol.1, pp.25-28

Martensit Morfolojisinin Çift Fazlı AISI 4140 Çeliğinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkisi

13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (IMMC'2004), 9 - 11 November 2006, pp.411-418

Çift Matris Yapılı Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Mikroyapı ve Yorulma Özellikleri

14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi (IMMC'2006), 16 - 19 October 2006, pp.87-95

Yerçekimine Ters Döküm Yönteminde Üretim Şartlarının Döküm Parçaların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri

12. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 28 September - 02 October 2005

Modelling of the Surface Roughness in Machining of AISI 4140 Steel

International Scientific and Technical Conference Modern Problems of Mechanical Engineering and Instrumental Making, 26 - 29 September 2005, pp.238-244

Çift fazlı çeliklerin korozyon davranışı üzerine kritik tavlama sıcaklığı ve soğuma hızının etkisi

Proceedings of the IX th International Corrosion Symposium, Ankara, Turkey, 22 - 25 September 2004, vol.2, pp.495-501

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Isıl İşlem Şartlarına Bağlı Olarak Grafit Küre Sayısı Ve Boyutlarının Değişimi

11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 5 - 09 June 2002

Alaşım Elementleri Tür Cu Ni ve Miktarlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkileri

10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2000

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Alaşım Elementleri Cu Ni ve Östemperleme Süresinin Mikroyapı ve Darbe Dayanımına Etkileri

10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2000