Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tensile fracture behavior of AA7075 alloy produced by thixocasting

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.26, sa.5, ss.1222-1231, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Nature of the Tensile Fracture in Austempered Ductile Iron with Dual Matrix Microstructure

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.19, sa.1, ss.142-149, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transformation characteristics of ductile iron austempered from intercritical austenitizing temperature ranges

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, cilt.44, sa.5, ss.1394-1403, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The strain-hardening behavior of partially austenitized and the austempered ductile irons with dual matrix structures

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.17, sa.2, ss.240-249, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Su Verilmiş AISI 52100 Çeliğinde Metalografik Numune Hazırlama İşlemlerinin Kalıntı Östenit Hacim Oranına Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.8, sa.2, ss.427-438, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde İndüksiyonla Yüzey Sertleştirmenin Yorulma Sınırı Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.6, sa.3, ss.668-679, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Microstructural Investigation of Casting Defects in AA7075 Alloy Produced by Thixocasting

Machines Technologies Materials Journal (MTM Journal), cilt.9, ss.25-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Alaşım Elementleri Cu Ni Östemperleme Sıcaklık ve Süresinin Mikroyapı Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.147-161, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Alaşım Elementleri Cu Ni ve Östemperleme Süresinin Mikroyapı ve Çekme Özellikleri Üzerine Etkileri

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.4, ss.1065-1079, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Alaşım Elementlerinin Cu Ni Mikroyapıya Etkileri

Politeknik Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.59-66, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Austenitizing Time at Intercritical Austenitizing Temperatures on Microstructural Features of Ductile Cast Iron

4th International IronSteel Symposium (UDCS’2019), Karabük, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.343-346

WORK HARDENING BEHAVIOUR OF THE DUAL PHASE STEELSHAVING DIFFERENT COMPOSATION MICROSTRUCTURECONSTITUENT

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016

Characterization of Microstructure of Austempered Low alloy White Cast Iron byMagnetic Barkhausen Noise Technique

11th International Conference onBarkhausen Noise and MicromagneticTesting, Aydın, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2015, ss.1-9

The evaluation of structure property relationships in the dual matrix ductile iron by magnetic barkhausen noise analysis

17th World Conference on Nondestructive Testing, Shanghai, Çin, 25 - 28 Ekim 2008, cilt.1, ss.25-28

1050 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışına Isıl İşlem Ve Aşınma Test Şartlarının Etkileri

15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2010

Borlama Ve Normalizasyon İşlemlerinin Aısı 4140 Çeliğinin Adhesif Aşınma Direncine Etkileri

14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2008

AZ91 Alaşımının Abrasif Aşınma Davranışı Üzerine Silisyum Ve Kurşunun Etkisi

14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2008

Yerçekimine Ters Döküm Yönteminde Üretim Şartlarının Döküm Parçaların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri

12. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2005

Modelling of the Surface Roughness in Machining of AISI 4140 Steel

International Scientific and Technical Conference Modern Problems of Mechanical Engineering and Instrumental Making, 26 - 29 Eylül 2005, ss.238-244

Kardemir Hematit II H2 Pikinden KGDD Malzeme Üretiminin Araştırılmasıi

11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2002

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Isıl İşlem Şartlarına Bağlı Olarak Grafit Küre Sayısı Ve Boyutlarının Değişimi

11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2002

Alaşım Elementleri Tür Cu Ni ve Miktarlarının Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Mikroyapı ve Mekanik Özellikler Üzerine Etkileri

10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2000

Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Alaşım Elementleri Cu Ni ve Östemperleme Süresinin Mikroyapı ve Darbe Dayanımına Etkileri

10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı, 24-28,İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2000