Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Etkinlik Önerileri

1. Uluslararası Yabancı Dil Sempozyumu (YABDİLSEM), Ankara, Turkey, 28 June 2021

Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Eşdizimsel Örüntülerin Etkinliklerle Öğretimi

Prof. Dr. Azmi Yüksel Anısına Uluslararası Arap Dili ve Edebiyatı Öğretimi Sempozyumu (ADEÖS), Ankara, Turkey, 23 June 2021

Arapça Çeviri Dersinde Kullanılan Materyallere Yönelik Öğrenci Görüşleri

Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Dil, Tarih ve Edebiyat, Ankara, Turkey, 31 October - 01 November 2017

Arapça Çeviri Dersinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğrenci Görüşleri

1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı, Samsun, Turkey, 22 - 24 September 2017

Books & Book Chapters