Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Arapça - Türkçe Çeviri Dersinde Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunlar

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.701-723, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arapça Çeviri Dersinde Kullanılan Materyallere Yönelik Öğrenci Görüşleri

Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Dil, Tarih ve Edebiyat, Ankara, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2017

Arapça Çeviri Dersinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğrenci Görüşleri

1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2017

Kitap & Kitap Bölümleri