Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Primary Squamous Cell Carcinoma of the Stomach: A Case Report

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.24, sa.3, ss.219-220, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hepatotoxicity associated with lapatinib in an experimental rat model

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, cilt.48, sa.2, ss.279-285, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary Neuroendocrine Carcinoma in the Breast: A Case Report

JOURNAL OF BREAST CANCER, cilt.13, sa.1, ss.115-119, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Exogenous Ghrelin Enhances Endocrine and Exocrine Regeneration in Pancreatectomized Rats

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL SURGERY, cilt.13, sa.4, ss.775-783, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Adipokines and ghrelin in gastric cancer cachexia

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.14, sa.23, ss.3633-3641, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Infliximab "TNF-alpha antagonist" decreases intraabdominal adhesions

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.28, sa.12, ss.1830-1835, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of acute fenthion toxicity on liver and kidney function and histology in rats

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.37, sa.5, ss.281-288, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Coexistence of Mirizzi syndrome with adenomyomatosis in the gallbladder: report of a case

HEPATOBILIARY & PANCREATIC DISEASES INTERNATIONAL, cilt.6, sa.4, ss.438-441, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stage predictivity of neutrophil/lymphocyte and platelet/lymphocyte ratios in pancreatic neuroendocrine tumors

Turkish Journal of Surgery, cilt.36, sa.1, ss.1-8, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Giant serous microcystic pancreas adenoma

Rare Tumors, cilt.4, sa.4, ss.181-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Breast Cancer Metastasis Mimicking Cholangiocarcinoma: A Case Report

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.28, sa.3, ss.218-219, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Periampüller Bölge Tümörleri İçin Yapılan Pankreatikoduodenektomide Hastane Volümünün Mortalite, Morbidite ve Disseke Edilen Lenf Nodu Sayılarına Etkisi

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, UTSAK, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.382-383

Covid-19 Pandemi Döneminde (12.03.2020-12.05.2020) Cerrahi Pratiğimiz

Koronavirus Pandemiyası: Elmi Tedrisatlardan Sağlam Geleceyin Teminatına Doğru, Baku, Azerbaycan, 4 - 05 Ağustos 2020, ss.41-42

Minimal invaziv pankreatikoduodenektomi, erken dönem sonuçlarımız.

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

Minimal İnvaziv Pankreatikoduodenektomi, Erken Dönem Sonuçlarımız

13. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

Kolesistektomi sırasında oluşan safra yolları yaralanmalrının cerrahi tedavisi

13.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.33, ss.22

A case of brunner s gland adenoma mimicking tumors induced from head of the pancreas

12 th World Congress of the International Hepato-pancreato-biliary Association, Sao-Paulo, Brezilya, 20 - 23 Nisan 2016

Frozen section of the pancreatic neck margin in pancreaticoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma is inportant or not for survival

12 th World Congress of the International Hepato-pancreato-biliary Association, Sao-Paulo, Brezilya, 20 - 23 Nisan 2016

Giant serous microcystic pancreas adenoma: a case report.

16th Annual Meeting of the European Society of Surgery., 22 - 24 Kasım 2012

Radyofrekans Yardımlı Karaciğer Rezeksiyonları

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2012

Radiofrequency assisted liver resection

AHPBA 2012, Miami, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 11 Mart 2012

Radiorfequency-assisted liver resection.

12th Americans Hepato-Pancreato-Biliary Association Congress., 7 - 11 Mart 2012, cilt.14, ss.39

Effects of Spirulina SP Microalgae Extract on Experimental Colitis

32 nd European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) International Congress, Nice, Fransa, 5 - 08 Eylül 2010, cilt.5, ss.127-128

Gastrointestinal stromal tumors: Four year experience of a center.

18th International Postgraduate Course Of The International Association Of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, 8 - 11 Ekim 2008

Özefagus Kanseri Tedavisinde 3 Alan Lenf Nodu Diseksiyonu Sonuçlarımız

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

Özefagus Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

IV. Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2007

The producing pancreatic damage depended on dose of fenthion

41 st Congress of the Europen society for Surgical Research(ESSR), Rostock, Almanya, 17 - 20 Mayıs 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Karaciğerin Anatomisi,Fizyolojisi ve Değerlendirilmesi

Genel Cerrahi, Prof. Dr. Tamer AKÇA, Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK, Prof. Dr. Ali Uğur EMRE, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, ss.765-780, 2019