Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TAŞIT JANTLARININ YAPISAL ANALİZ İLE YORULMA DAYANIMININ BELİRLENMESİ

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.3, sa.3, ss.565-574, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Fatigue Strength of Vehicle Wheels by Structural Analysis

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.3, sa.3, ss.565-574, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankaray Hafif Raylı Taşıtlarında Oturma Düzeninin Yeniden Tasarlanması

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.21-40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatık Ağız Açma ve Kalibre Etme Makinasının Yapısal Analizi ve Ağırlık Optimizasyonu

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.555-564, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study Into Effects of Different Parameters on Mechanical Properties in Friction Stir Welding of AA 2024 Aluminium Alloy

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.139-147, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Edocrin and metabolic responses due to upper and lower abdominal surgery under general anaesthesia

Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon, cilt.18, sa.3, ss.141-144, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencilerinin Teknik Derslere Bakışı: Gazi Üniversitesi Örneği

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, cilt.1

Stirling Motorlarında Isıtıcı ve Soğutucu Boru Dizilişlerinin Performansa Etkisi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, cilt.1

Ankara’da İklim Şartlarının Yol ve Trafik Güvenliğine Etkisi Kritik Rüzgarlı Alanlarda Araç Hızı ve Yol Durumu İlişkisinin Analizi

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRESİ (ROTRASA), Ankara, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2015

Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması

6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 16 - 18 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri