Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Severe congenital neutropenia with mastoidectomy: A case report of HAX1

KLINISCHE PADIATRIE, vol.233, no.06, pp.303-305, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Recurrent Postinfectious Rhabdomyolysis in a 5-Year-Old Girl

KLINISCHE PADIATRIE, vol.233, no.04, pp.203-205, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect of coronavirus pandemic on organ donation and transplantation in Turkey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.51, no.5, pp.2792-2794, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Acute necrotizing encephalopathy of childhood: a single-center experience

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.51, no.2, pp.706-715, 2021 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Severe Mycoplasma Encephalitis in a Child: The Corticosteroid Treatment

KLINISCHE PADIATRIE, vol.232, no.04, pp.219-221, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Giant Right Atrial Myxoma with Fulminant Progression in an Infant

Journal of Pediatric Intensive Care, vol.11, pp.77-81, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Case of Pulmonary Artery Sling Anomaly with Tracheal Stenosis and Management of Difficult Airway

Journal of Pediatric Intensive Care, vol.10, no.3, pp.235-239, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Detrimental Results of COVID-19 Fear to Child Health

Journal of pediatric intensive care, vol.10, no.3, pp.197-201, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

A Case with Down Syndrome Who Developed Pericardial Tamponade due to COVID-19

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.8, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Vertebral Artery Dissection Following Minor Trauma in a Child

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.8, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Kandidemi ve Risk Faktörleri

OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE, vol.42, no.3, pp.264-268, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Devastating Effect of Secondhand Smoking Exposure in Pediatric Intensive Care Admissions

Turkish Journal of Pediatric Disease, vol.5, pp.353-357, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde Kandidemi ve Risk Faktörleri

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-5, 2019 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Kardiyojenik Şok Yönetimine Bir Olgu Üzerinden Yaklaşım

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.6, no.3, pp.172-174, 2019 (Other Refereed National Journals)

Brain Death and Organ Donation in Paediatric Intensive Care Unit

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.47, no.1, pp.55-61, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

İmmün Kompetan İnfantta Pseudomonas Sepsisinin Nadir Bir Belirtisi: Subkütan Nodüller

Journal of Pediatric Infection, vol.12, no.4, pp.174-175, 2018 (Other Refereed National Journals) identifier identifier

Condrodisplasia Punctata and Foramen Magnum Stenosis in an Infant

Aperito Journal InfectiousDiseases and Vaccines, vol.1, no.3, pp.109-112, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tuberculous Meningitis in The Differential Diagnosis of Cns Infection and the Urgency of Antituberculosis Treatment

Journal of Emergency Medicine and Intensive Care, vol.1, no.1, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Home Care Services in Chronically ill Children

Turkish Journal of Pediatric Disease, vol.9, no.1, pp.1-6, 2015 (Other Refereed National Journals)

Recurrent Hemoptysis and a Mass in the Thorax in an Infant: The Split Notochord Syndrome

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY REPORTS, vol.2, no.01, pp.38-42, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

RSV Pneumonia in the Pediatric Intensive Care Unit

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.8, no.1, pp.12-17, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Fildişi Sahilleri Kaynaklı Bir Plasmodyum Falciparum Sıtması

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, vol.51, no.3, pp.151-154, 2013 (Other Refereed National Journals)

Uzun Süreli Ateşi ve Öksürük Şikayeti olan Ataksi Telenjiektazili 9y Erkek Hastada Tanısal Yaklaşım

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.2, no.4, pp.182-186, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Santral Sinir Sistemi Tutulumu Olan Hemolitik Üremik Sendrom Olgularında Çocuk Yoğun Bakım Deneyimleri

17. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ VE 13. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 October 2021, pp.123

INTESTINAL AND NASOPHARYNGEAL MICROBIOTA ANALYSIS OF CHILDREN WITH SEPSIS IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT: INMACS-PICU STUDY

39th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Switzerland, 24 - 29 May 2021, pp.720-721

Perikardiyal tamponad gelişen down sendromlu covid 19 vakası

64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Online, Turkey, 15 - 20 December 2020 Sustainable Development

Karaciğer yetmezliği ile gelen parasetamol intoksikasyonu

5. Bahar Pediatri Günleri Kongresi, Mart 2020 Adana, Adana, Turkey, 5 - 07 March 2020

NADİR GÖRÜLEN BİR BİRLİKTELİK AV TAM BLOK VE UZUN QT SENDROMU

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

AKUT BATIN KLİNİĞİ İLE GELEN BİR OLGUDA NEDEN: SEPTİK ŞOK

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

Akut Ensefalit Tanısı İle Tedavi Edilen 4 Olgunun Sunumu

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMYELİT TANILI HASTALARDA ÇOCUK YOĞUN BAKIM DENEYİMİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

Kortikosteroide yanıtlı bir mycoplazma pnömonia ensefalit olgusu

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

Komplike Seyirli Streptococcus pneumoniae Menenjit Olguları

16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

BİLİNÇ BULANIKLIĞI İLE BAŞVURAN NADİR BİR OLGU SCHİLDER’S HASTALIĞI

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

KOLŞİSİN İNTOKSİKASYONU OLGUSUNDA TAM KAN DEĞİŞİMİ TEDAVİSİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

İMMUNYETMEZLİK ZEMİNİNDE GELİŞEN HEMAFAGOSİTİK SENDROM VE PRİMERHİPERFERRİTİNEMİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

ÇAKMAK GAZI VE ENERJİ İÇECEĞİ İNTOKSİKASYONU BİRLİKTELİĞİ OLAN NADİR BİR OLGU SUNUMU

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

ANTİ -GAD ANTİKOR İLİŞKİLİ NADİR BİR LİMBİK ENSEFALİT OLGUSU

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

KARDİYOJENİK ŞOKUN NADİR BİR NEDENİ PÜRÜLAN PERİKARDİT

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

MİTOKONDRİYAL DNA DEPLESYON SENDROMUFBXL-4 MUTASYONU: LAKTİK ASİDOZ VEHİPERAMONYEMİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

TEK MERKEZ PLAZMA EXCHANGE DENEYİMLERİMİZ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

NADİR GÖRÜLEN VASKÜLER RİNG: PULMONER ARTER SLİNG ANOMALİSİ VE ECMO TEDAVİSİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

OTİZMLİ HASTADA YETERSİZ SIVI REPLASMANINA BAĞLI BÖBREK YETMEZLİĞİ VE SEPTİK ŞOK

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

TEK MERKEZ ECMO DENEYİMİMİZ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

CERRAHİ SONRASI TROMBOSİTOPENİ İLİŞKİLİ ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ GELİŞEN BİR OLGU

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

ROTA ENFEKSİYONUNA BAĞLI GELİŞEN VE İYİ YÖNETİLEMEYEN BİR ŞOK OLGUSU

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

ROTAVİRÜS’ ÜN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU: MERS VE SEREBELLİT

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

KLONAZEPAM İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI GELİŞEN UZUN QT VE RABDOMİYOLİZ

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

3 SAĞLIKLI İNFANTTA EKTİMA GANGRENOSUM İLE PRESENTE OLAN TOPLUM KAYNAKLIPSÖDOMONAS SEPSİS VAKALARI

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

KALSİYUM KANAL BLOKÖRÜ İNTOKSİKASYONU OLGU SUNUMU

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 2 - 05 October 2019

ÇOCUK YOĞUN BAKIM  NİTESİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOK TANISI İLE İZLENEN HASTALARDA İNTESTİNAL VE NAZOFARİNGEAL MİKROBİYOTA ANALİZİ: INMACS-PICU  ÇALIŞMASI

16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ ve 12.  ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 02 October 2019, pp.81-82

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE AKUT HİPOKSİ NEDENİYLE YATAN HASTALARIN YAKIN DÖNEM NÖROLOJİK TAKİBİ

16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ ve 12. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 02 October 2019, pp.164-165

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEPSİS VE SEPTİK ŞOK TANISI İLE İZLENEN HASTALARDAİNTESTİNAL VE NAZOFARİNGEAL MİKROBİYOTA ANALİZİ: INMACS-PICU ÇALIŞMASI

16. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Rotavirüs'ün Santral Sinir Sistemi Tutulumu: Mers ve Serebellit

16.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Bilinç Bulanıklığı ile Başvuran Nadir Bir Olgu; Schilder’s Hastalığı

16.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Nutrition of Critically ill Children

2nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, 24 - 27 April 2019

Akut Dissemine Ensefalomyelit Tanılı Hastalarda Çocuk yoğun Bakım Deneyimi

16.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 12.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

İmmun kompetan üç infantta Pseudomonas sepsisinin nadir bir belirtisi: Subkutan nodüller

12. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2019

YÜKSEK AKIŞLI NAZAL KANÜLÜN (HFNC) EKSTÜBASYON BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

PATENT DUKTUS ARTERİOZUS(PDA) MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM SEMPOZYUMU, Turkey, 13 March 2019

YÜKSEK AKIŞLI NAZAL KANÜLÜN (HFNC) EKSTÜBASYON BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Patent Duktus Arteriozus (PDA) Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 March 2019

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne Yatan Göçmen Hastaların Değerlendirilmesi

III.Başkent Pediatri Günleri Prof.Dr Namık Çevik Anısına, Turkey, 8 - 09 March 2019 Sustainable Development

3. BASAMAK ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNITESINE YATAN 652 HASTANIN DEĞERLENDIRILMESI VE SONUÇLARI

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 01 March 2019, pp.189

3. BASAMAK ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNITESINE YATAN 652 HASTANIN DEĞERLENDIRILMESI VE SONUÇLARI

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 1 - 03 March 2019

MAVİ BALİNA İNTERNET OYUNUNDAN ÖLÜME GİDEN YOL

15.ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 October 2018

KARDİYOJENİK ŞOK NADİR NEDENİ: ALCAPA SENDROMU

15.ÇOCUK ACİL TIP veYOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 October 2018

Kardiyojenik şok nadir nedeni: ALCAPA sendromu

15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 18 October 2018

Anti-N-Metil-D-Aspartat Receptör(NMDAR) Ensefalit Tanısı Alan Olgu Sunumu

15.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Muğla, Turkey, 18 - 20 October 2018

Akut Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer Nakli Ne Zaman Yapılmalı?

14.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 18 - 21 October 2017

Yüksek Gerilimli Hat ile Temas Sonrası Elektrik Çarpması

14.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 18 - 21 October 2017

Hemolitik Üremik Sendrom Kliniğiyle Başvuran Wilson Hastalığı

14.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 18 - 21 October 2017

Yabancı Cisim Aspirasyonu Kliniğiyle Başvuran Bronkojenik Kist Vakası

14.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 18 - 21 October 2017

FACTORS AFFECTING DEVELOPMENT OF PNEUMOTHORAX IN CRITICALLY ILL CHILDREN

The 28th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC 2017), 6 - 09 June 2017

TREATMENT OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SECONDARY TO TUBERCULOSIS INFECTION WITH NONINVASIVE PRESSURE SUPPORT VENTILATION

The 28th Annual Meeting of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC 2017), 6 - 09 June 2017 Sustainable Development

Rabdomiyoliz ile Başvuran Çocuk

13.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016

BRAIN DEATH AND ORGAN DONATION OF CHILDREN

The 5.th Congress of the European Academy of Pediatric Societies (EAPS 2014), 17 - 21 October 2014

SEIZURES IN A PAEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT: APROSPECTIVE STUDY

The 5.th Congress of the European Academy of Pediatric Societies (EAPS 2014), 17 - 21 October 2014

İMMUN YETMEZLİK VE LENFOPROLİFERATİF HASTALIK GELİŞİMİ İLE PREZENTE OLAN OLGU SUNUMLARI

X. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ VI. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK KONGRESİ, Turkey, 3 - 07 April 2013

DİSEMİNE SU ÇİÇEĞİ ZEMİNİNDE GELİŞEN MAKROFAJ AKTİVASYON SENDROMU (MAS) PLAZMAFEREZLE ETKİN VE HIZLI TEDAVI

X. ULUSAL ÇOCUK ACiL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESi VI. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK KONGRESİ, Turkey, 3 - 07 April 2013

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÖLEN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MESAİ SAATLERİ İLE MORTALİTE İLİŞKİSİ

X. ULUSAL ÇOCUK ACiL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESi VI. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK KONGRES, Turkey, 3 - 07 April 2013

ATİPİK KLİNİK BULGULARLA GELEN T-HÜCRELİ AKUT LÖSEMİ OLGUSUNDA BAŞARILI LÖKOFEREZ

X. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ VI. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK KONGRESİ, Turkey, 3 - 07 April 2013

ETİLMALONİK ENSEFALOPATİ TANISI KOYULAN SÜT ÇOCUĞU OLGUSU

X. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ VI. ULUSAL ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİK KONGRESİ, Turkey, 3 - 07 April 2013

Books & Book Chapters

Pediatrik Akut Respiratuar Distres Sendrom (PARDS)'de Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Uygulaması

in: Pediatrik Mekanik Ventilasyon, Demet Demirkol, Rıza Dinçer Yıldızdaş, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.675-682, 2021

Non-İnvaziv Solunum Desteği

in: Dr Sami Ulus Pediatri, ZÜLFİKAR AKELMA, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.834-838, 2021

Çoklu organ yetmezliği Sendromu

in: Dr. Sami Ulus Pediatri, Zülfikar Akelma, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.854-858, 2021

İmmun Yetmezlik Hastalıkları

in: Rogers Çocuk Yoğun Bakım El Kitabı, Agop Çıtak, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.419-429, 2021

Sedasyon - Analjezi ve Kas Paralizisi

in: Dr. Sami Ulus Pediatri, Zülfikar Akelma, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.834-838, 2021

GENETIC TRACES FOR COLCHICINE INTOXICATION: CLINICAL VARIATIONS AND GENETIC POLYMORPHISMS OF MULTIDRUG RESISTANCE PROTEIN MDR1

in: The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioglu Hasan , Atık Atilla, Hızıroglu Salim, Elliott Robert, Atık Dilek, Editor, Gece Kitaplığı, pp.70-74, 2018

Sıcak Çarpması

in: Yurdakök Pediatri, Yurdakök Murat, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.838-843, 2017

Nöbet Geçiren Bir Çocuk, Ateşli Uykuya Meyilli Çocuk

in: Pediatri 100 Olgu, Rees John, Kara Ateş, Editor, Palme Yayıncılık, pp.185-190, 2011