Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Rusların 1915 Yılında Van Vilayeti Çevresinden Ermenileri Göç Ettirmesi

Gazi Akademik Bakış, vol.14, no.27, pp.133-150, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Mücadelenin İlk Zaferi: Maraş Millî Mücadelesi ve Maraş’ın Kahramanlığı

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, no.27, pp.47-74, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018 YILINDA BASILAN TARİH DERS KİTAPLARINDA ERMENİLER KONUSUNUN ELE ALINIŞI ve TOPLUMSAL HAFIZA

Turkish History Education Journal, vol.8, no.2, pp.536-561, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BOLŞEVİK İHTİLALİ’NİN ARDINDAN OSMANLIDEVLETİ’NİN RUSYA’DAKİ YENİ REJİME BAKIŞI

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, no.100, pp.353, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

”Tarih ile İlişkili Bilimlerin Öğrencilerin Bilgi ve Düşüncesindeki Yeri”

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, 2018 (Other Refereed National Journals)

tarih Eğitimi Bölümü ile Pedagojik Formasyon Alan Tarih Bölümü Öğrencilerinin Merak Ettikleri Tarih Konularının Karşılaştırılması

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, vol.3, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

Russian Policy on Ottoman Population and 1914 Uprisings in Bitlis

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.10, no.20, pp.49-68, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Rusya nın Osmanlı ve İran Topraklarındaki Ermeniler ve Kürt Aşiretleriyle İlişkisi

Ermeni Araştırmaları, no.56, pp.61-80, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Activitise in Maraş and Its Surroundings of Organiziations and Committees Established by Armenians

review of Armenian Studies, vol.4, no.32, pp.125-153, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeniköy Anlaşması nın Ermeniler Üzerindeki Etkileri ve Birinci Dünya Savaşı nda Rus Ermeni İşbirliği

Gazi Akademik Bakış Dergisi, vol.8, no.16, pp.63-93, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects Of The Yenikoy Treaty On The Armenians And The Russian-Armenian Collaboration In World War I

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.8, no.16, pp.63-93, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Edik İçin 12 Şubat ta Edik

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Yay, pp.42-45, 2015 (Other Refereed National Journals)

İttihatçıların Türkleştirme Siyasetiyle İlgili İddialar ve Tarih Yazımındaki Çelişkiler

Atatürk Araştırma Merkezi ATAM Dergisi, vol.30, no.88, pp.115-157, 2014 (Other Refereed National Journals)

Döneminde Türkiye de Beden Eğitiminin Gelişimi ve Gazi Beden Terbiyesi Bölümü

Atatürk Araştırma Merkezi ATAM Dergisi, vol.29, no.85, pp.73-99, 2013 (Other Refereed National Journals)

1909 Adana Olaylarından Sonra Yapılan Yardım Çalışmaları

Gazi Akademik Bakış Dergisi, vol.2, no.4, pp.113-123, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Anadolu nun Güney Bölgelerinde Ermeni Çete Faaliyetleri

Atatürk Araştırma Merkezi ATAM Dergisi, vol.25, no.74, pp.253-281, 2009 (Other Refereed National Journals)

Misyonerlerin Osmanlı Ermenilerinde Milliyetçilik Duygusunun Oluşmasındaki Rolü

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.40, pp.61-68, 2008 (Other Refereed National Journals)

1909 Adana Olaylarının Maraş taki Yansımaları ve Maraş Divan ı Harbi Örfisinin Yargılamaları

Ermeni Araştırmaları, no.29, pp.87-118, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amerikan Misyonerlerine Anadolu Halkının Tepkisi ve Bunun Osmanlı Amerikan İlişkilerine Etkileri

Gazi Akademik Bakış Dergisi, vol.1, no.2, pp.107-120, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kıbrıs ın İngiliz İdaresine Bırakılması ve Bunun Anadolu da Çıkan Ermeni Olaylarına Etkisi

Gazi Akademik Bakış Dergisi, vol.1, no.1, pp.115-126, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Öncesinde Maraş taki Yabancı Okullar

Atatürk Araştırma Merkezi ATAM Dergisi, pp.387-414, 2006 (Other Refereed National Journals)

XIX Yüzyıl Sonlarında Kırşehir Sancağı nın Demografik Yapısı

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-33, 2006 (Other Refereed National Journals)

Filik i Eterya Cemiyeti

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.263-287, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Brest-Litovsk Antlaşması’xxndan Sonra Kafkasya’xxda Türk İleri Harekatı ve Bakü’xxnün Kurtuluşu

7. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2020

Brest-Litovsk Antlaşması’xxndan Sonra Kafkasya’xxda Türk İleri Harekatı ve Bakü’xxnün Kurtuluşu

7. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2020

Maraş’xxın Millî Mücadelesi

100. Yılında Maraş Milli Mücadelesi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 February 2020

93 Harbinden Sonra Hüdavendigar Vilayetine Yerleştirilen Ahıska Türkleri

II. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni, 11 March 2019, vol.1

1950-1951 YILINDA BULGARİSTAN’DAN ANADOLU’YAYAPILAN GÖÇLER VE MARAŞ’A İSKÂN EDİLEN GÖÇMENLER

7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BALKANHISTORY STUDIESMigrations to and from Balkans(from Ottoman Empire to Republic of Turkey), Ankara, Turkey, 18 - 21 September 2019, vol.1, pp.181-193

Турки ахыска, заселенные в вилайете Хюдавендигар (Бурса) после русско-турецкой войны 1877-1878 гг

2-ой МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ ТЮРКСКИХ ОБЩИН:ТУРКИ АХЫСКА, Бурса, Turkey, 11 March 2019, pp.27-44

İngiltere’xxnin Osmanlı Topraklarında Yürtüttüğü İstihbarat Faaliyetleri

II. ULUSLARARASIDEMOKRASİSEMPOZYUMUEMPERYALİZM, HEGEMONYA VEİSTİHBARAT FAALİYETLERİ, 30 November - 02 December 2017, pp.625-648

Mondros Mütarekesi Öncesinde Maraş’aYerleştirilen Şark Mültecileri

MONDROS MÜTÂREKESİ’NİN100. YILI: I. DÜNYA SAVAŞI’xxNIN SONUMÜTÂREKELER VE BARIŞ ANTLAŞMALARIULUSLARARASI SEMPOZYUMUBİLDİRİLER KİTABI, Kahramanmaraş, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.49-70

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİNGÖÇMENLERİN TARIM SEKTÖRÜNE KAZANDIRILMASI İÇİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE’xxDE TARIM POLİTİKALARIVEÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARIULUSLARARASI SEMPOZYUMUBİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 12 - 14 April 2018, pp.393-408

Millî Mücadele ve Sonrasında Zeytun Ermenileri

Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 04 February 2017, vol.1, pp.115-127

Millî Mücadele’nin İlk Zaferi: Maraş Millî Mücadelesi ve Maraş’ın Kahramanlığı

100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 11 - 14 June 2019

1909 Dörtyol Ermeni Olayları

Anavatan’a Katılışının 80.Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 April 2019

“Sultan II. Abdülhamit’in Ermeni Olayları Karşısındaki Tutumu”

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2018

Neriman Serdarlar İle Fahriye Çetinkanat’xxın Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ders Kitabı Üzerine

V. İnternational Symposium on History Education, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.1, pp.14-19

“II. Meşrutiyet Dönemi’nde Ermeni Partilerinin Seçim İttifakları”

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018

”Mondros Mütarekesi Öncesinde Doğu Anadolu’yu Ermeni Yurdu Yapma Çalışmaları Ve Kafkas Cephesinde Yaşanan Siyasi Ve Askerî Gelişmeler”

I. Dünya Savaşı Dönemi’nde Osmanlı Devleti-Azerbaycan İlişkileri ve Kafkas İslam Ordusu Uluslararası Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 16 September 2018

ZİR VADİSİNDE İSKÂN EDİLEN GÖÇMENLERİN SOSYAL VE EKONOMİK HAYATA ETKİSİ

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.2, pp.236-248

İngiliz Seyyah Mark Sykes’ın Gözüyle Halep ve Çevresi

Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 25 - 27 December 2017

Milli Mücadele ve Sonrasında Zeytun Ermenileri

Uluslararası Milli Mücadelede Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 3 - 04 February 2017, pp.15-16

İngiltere’nin Osmanlı Topraklarında Yürüttüğü İstihbarat Faaliyetleri

II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Emperyalizm, Hegemonya ve İstihbarat Faaliyetleri, Giresun, Turkey, 30 November - 02 December 2017

Balkan Savaşlarından Sonra Alman Askerî Heyetinin Osmanlı Topraklarına Gelişinin 1914 Ermeni Islahatına Etkisi

I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu(Alman-Fransız Penceresi), İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2017

Tarih Müfredatında Osmanlı Toplum Yapısı ve Ermenilerle İlişkiler Konusunun Ele Alınması

Uluslararası Tarih Müfredatı Çalıştayı, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2017

II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Ermenilerinin Spor Faaliyetleri

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Sosyalizmin Rusya Ermenileri Arasında Yayılması ve Bunun Rusya’da Meşrutiyet İlan Edilmesine Etkisi

100.Yılında Sovyet İhtilali Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu, Kars, Turkey, 25 - 27 October 2017

Ege Adalarının Ermenilerin Komitecilik Faaliyetleri Açısından Önemi

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 October 2017

Bolşevik İhtilalinin Ardından Osmanlı Devleti’nin Rusya’daki Yeni Rejime Bakışı

Ekim Devrimi’nin 100. Yılı: Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş, Uluslararası Sistem, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2017

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Ortaya Çıkan İngilter Rusya İttifakının Osmanlı Ermenilerine Etkisi

Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2016

Rusya nın Kafkasya da İzlediği Yayılmacı Politika Karşısında Osmanlı Devleti nin Tutumu

I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan, Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.57-62

1909 Nisan Bunalımının Erzurum daki Yansımaları

Sevk ve İskân Kanunu’nun 100. Yılında II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.1

Osmanlı Devleti nde Engellilerin İstihdamı ve Saray Teşkilatında Dilsizler

5. Uluslararası, Bilim, Kültür, Spor Sempozyumu, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016, vol.1, pp.62-73

Rusya nın Doğu Anadolu Bölgesini Ele Geçirme Planları ve Bölgede İzlediği Politikalar

Azerbaycan ce Şarkî Anadolu'da Türk-Müselman Ahaliye Karşı Soykırımları (1914-1920), Şamahı, Azerbaijan, 07 April 2016, pp.60-71

Panelist Konuşması

100. Yılında Ermeni Meselesi, Turkey, 24 March 2015

Ermeni Komitelerine İlham Veren Yer Zeytun

19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu kaynaşma-kırgınlık-ayrılık-yeni arayışlar, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 2015, pp.625-653

Halep Vilayetinde 1909 Yılı Ermeni Olayları

Tarihî, Siyasî ve Hukukî Yönleriyle Ermeni Meselesi Uluslararası Sempozyumu, Adana, Turkey, 01 January 2015

Bursa da Meslekler ve İş Kolları

I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Hazırlayan: M. Fatih Köksal, Kırşehir, Turkey, 01 January 2015, vol.1, pp.453-463

Bosna Savaşı nın Türk Kamuoyuna Etkileri

3. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 22 - 24 May 2014

Antep Mevlevîhanesi nin Kuruluşu ve Mustafa Bin Yusuf Ağa Vakfiyesi

Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu Bildirileri, Sempozyum Koordinatörü: İsmail Altınöz, İstanbul, Turkey, 01 January 2014, vol.1, pp.149-156

International Balkan Symposium in Sport Sciences

International Balkan Symposium in Sport Sciences 1th Balkan Symposium Macedonia, TETOVA, Macedonia, 30 May - 02 June 2013

II Meşrutiyet Dönemi nde Ermeni Kürt İlişkileri ve Ermeni Milliyetçiliğinin Gelişiminde Ermenilerin Rolü

1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu Bildiriler, Editörler: Tolga Başak ve Mevlüt Yüksel, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2012, vol.313

Osmanlı Saray Hayatında Güreş

Kahramanmaraş Belediyesi II. Uluslar arası Geleneksel ve Olimpik Güreşler Sempozyumu Editör: Cevdet Kabakçı, Kahramanmaraş, Turkey, 01 January 2012, pp.220-226

Cumhuriyet in Meşalesi Gazi

International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Abstract Book, Ankara, Turkey, 01 January 2012, pp.271-272

Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi

5. Ulusal Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Turkey, 3 - 16 October 2011

Karahisar ı Sahip Sancağı na Yerleştirilen Ahıska Türkleri

Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar, Editör: Hasan Babacan, Afyonkarahisar, Turkey, 01 January 2011, pp.49-65

Türk Ermeni İlişkilerinin Gelişimi

Erzincanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Turkey, 01 April 2010

Ermenilerin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde Yürüttüğü Propaganda Faaliyetleri Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler

Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi II. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Hazırlayan: M. Metin Hülagu, Kayseri, Turkey, 01 January 2009, vol.3, pp.351-380

Maraş Ermenilerinde Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Erciyes Üniversitesi, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği Uluslar Arası Sempozyumu, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, Hazırlayan: M. Metin Hülagu, Kayseri, Turkey, 01 January 2007, vol.3, pp.385-400

1895 Zeytun İsyanı

Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslar Arası Sempozyumu Bildirileri, Hazırlayan: Hale ŞIVGIN, Ankara, Turkey, 01 January 2006, pp.429-438

XIX Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Topraklarında Meydana Gelen Ermeni İsyanlarının Kırşehir deki Yansımaları

II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, Kırşehir, Turkey, 13 - 14 October 2005

Books & Book Chapters

Ege Adalarının Ermenilerin Komitecilik Faaliyetleri Açısından Önemi

in: Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. Hale Şıvgın’xxa Armağan, Günay, Nejla, Hayta, Necdet Can, Mustafa, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.589-608, 2020

Osmanlı Toplumunda Yahudiler

in: Osmanlı Toplum Yapısı ve Millet Sistemi, Nejla Günay, Editor, Nobel, Ankara, pp.258-299, 2020

Tanzimat Fermanı’xxnın İlân Edilmesinden Sonra Müslümanların Durumu ve Dış Göçler

in: Osmanlı Toplum Yapısı ve Millet Sistemi, Nejla Günay, Editor, Nobel, Ankara, pp.141-162, 2020

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE ERMENİ GRUPLARIN BİRBİRLERİYLEVE OSMANLI DEVLETİ İLE İLİŞKİLERİNDE RUS ETKİSİ

in: “TARİHİN İZİNDE BİR ÖMÜR”PROF. DR. NURİ YAVUZ’A ARMAĞAN, PROF. DR. NECDET HAYTADOÇ. DR. BAHATTİN DEMİRTAŞDR. MUSTAFA CAN, Editor, Berikan, Ankara, pp.483-507, 2019

II. Meşrutiyet Döneminde İttihat Terakki Taşnaksutyun İlişkileri

in: Ermeni Konferansları 2017, Ömer Engin Lütem, Editor, Terazi, Ankara, pp.137-148, 2018

Osmanlı'nın Son Döneminde Ahıska Türklerinin Anadol^'ya Göç ve İskânı

in: Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir, Gönül Pultar, Editor, Kültür Araştırmaları Derneği, İstanbul, pp.201-226, 2016

Russia’s Relations with Armenian and Kurdish Tribes in Ottoman and Iranian Territories

in: Turkish Russian Academics a Historical Study on the Caucasus, AVIM, Editor, AVİM, Ankara, pp.111-129, 2016

Anadolu’da Yenilik Algılamaları: Maraş Örneği

in: Kâşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, MEHMET ŞAHİNGÖZ, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.285-300, 2015

Adana Olaylarının Adana Çevresindeki Yansımaları ve Yargılamalar

in: 1909 Adana Olayları Makaleler, KEMAL ÇİÇEK, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.283-321, 2011

Gediz Bibliyografyası

Akademi Kitabevi, İzmir, 2009

XVI Yüzyılda Bursa Yahudileri

Ocak Yayınevi, Ankara, 2005