Education Information

Education Information

 • 1990 - 1993 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Dr), Turkey

 • 1987 - 1990 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih-Coğrafya  Pr., Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Ege adaları sorunu (1911-1923)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Dr)

 • 1990 Postgraduate

  Tarih araştırmalarına kaynak olarak Tasvir-i Efkar gazetesi (1278/1862-1286/1869)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Yl) (Tezli)