Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1990 - 1993 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Dr), Türkiye

 • 1987 - 1990 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1982 - 1986 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih-Coğrafya  Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1993 Doktora

  Ege adaları sorunu (1911-1923)

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Dr)

 • 1990 Yüksek Lisans

  Tarih araştırmalarına kaynak olarak Tasvir-i Efkar gazetesi (1278/1862-1286/1869)

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi (Yl) (Tezli)