Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Social Policies Implemented by TBMM Government during the Years of War of Independence

BELLETEN, cilt.80, sa.287, ss.279-306, 2016 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Simon Schama ve ingiltere’deki Tarih Eğitimine Katkıları

Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.231-266, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanistan’ın Amacı Ege’yi Yunan Gölü Yapmak

Derin Tarih, sa.88, ss.56-63, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya’da Değişen Nüfus Dengeleri, Göçler ve İslamofobi İlişkisi

Din ve Hayat, cilt.12, sa.38, ss.108-116, 2019 (Hakemsiz Dergi)

TARİH DERSLERİNDE“EGE ADALARI SORUNU”NUNÖĞRETİMİNE İLİŞKİN TARİH ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİNİNCELENMESİ

ARAŞTIRMA VE DENEYİM DERGİSİ (ADEDER), cilt.2, sa.2, ss.116-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞANILAN TARİHSEL MEKÂNIN ÖĞRENCİLERİN TARİHBİLİNCİ İLE İLİŞKİSİ GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

Gazi Üniversitesi Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.100-129, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Sivil Hedeflere Yönelik Saldırıları

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, cilt.14, ss.141-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Sosyal Bilgiler Derslerinde Ekonomi Okuryazarlığının Geliştirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.205-230, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA BİR DEVRİN ANALİZİ NUTUK

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.1049-1076, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih Öğretmenlerinin Ortaöğretim Tarih Derslerinde Tartışma Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Görüş ve Uygulamaları

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.1243-1262, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XX YÜZYIL BAŞLARINDA DARÜLMUALLİMİN

Gazi Eğitim Fakültesi DergisiProf. Dr. Reşat Genç’e Armağan Özel Sayısı, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cemiyeti Tedrisiyyei İslâmiyye

M.E.B., Eğitim Dergisi, cilt.5, sa.38, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Adaları Meselesinin Dünü ve Bugünü

Jandarma Eğitim Dergisi, cilt.16, sa.26, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Ege Adaları Meselesinin Tarihçesi Hakkında 3 Şubat 1922 Tarihli Bir Rapor

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.46, sa.225, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cemiyeti İlmiyei Osmaniyye ve Mecmuai Fünûn

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.1, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bosna ve Hersekin Avusturya Macaristan Tarafından İlhakı 5 Ekim 1908

G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.19, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ege Adaları Sorunu

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.12, sa.36, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1912 den Günümüze Ege Adaları Problemi

Türk Yurdu, cilt.85, sa.110, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trablusgarp Savaşı Sırasında İtalyanın Kızıldenizdeki Faaliyetleri

Gn. Kur. ATASE Başkanlığı, Askeri Tarih Bülteni, cilt.39, sa.98, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyrutun İtalyanlar Tarafından Bombardımanı 24 Şubat 1912

n. Kur. ATASE Başkanlığı, Askeri Tarih Bültenİ, cilt.38, sa.185, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rodos ve 12 Adadaki İtalyan Faaliyetlerine Dair Bir Rapor 1913

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.191, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rodos ve 12 Adanın İtalyanlar Tarafından İşgali ve İşgalden Sonra Adaların Durumu

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), cilt.5, sa.131, ss.131-144, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Galicia Front According to the Ottoman Press

The Forgotten Alliance – Turkey And Austria-Hungary in the Fırst World War, Viyana, Avusturya, 5 - 08 Kasım 2019

Talat Paşa’nın Sofya ve Bükreş Görüşmeleri (17 Ağustos – 10 Eylül 1914)

TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Köstence, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017

Helmuth von Moltke ve Osmanlı Ordusu’na Katkıları

Türk Kahvesinin Üçyüz Yıllık Almanya Yolculuğu, Würzburg, Almanya, 04 Kasım 2017

REVAL GÖRÜŞMELERİ’NDE İRAN VE AFGANİSTAN(9-10 HAZİRAN 1908)

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, BUHARA, Özbekistan, 17 - 21 Ekim 2018

Dünya’da Değişen Nüfus Dengeleri ve İslamofobi

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi:Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Van, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2018, ss.260-274

Birinci Dünya Savaşında Makedonya Cephesi ve Harp Mecmuası.

Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesinin 100. Yılı Anısına Avrupa Cepheleri Sempozyumu, Varşova, Polonya, 20 - 23 Kasım 2018

BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ-ALMANYA İLİŞKİLERİ

ULUSLARARASI III. TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, Würzburg, Almanya, 8 - 11 Kasım 2018

THE PROBLEMATIC ISSUE OF AEGEAN ISLANDS

The Forgotten Turkish Identity of the Aegean Islands:TURKISH IDENTITY IN RHODES AND KOS, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, ss.16-37

Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre Ermeniler’xxin Doğu Anadolu’xxda Türklere Soykırım Teşebbüsü

XX. Asırda Türk Müslüman Halklarına Karşı Soykırımlar, Baku, Azerbaycan, 25 - 29 Nisan 2018, ss.229-235

Yakın Donem Tarihimizde Meis Adası ve Türk Hakimiyeti’xxnden Çıkışı

Adalarda Türk-İslam Kültürü, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 17 Kasım 2018, ss.127-137

TASVÎR İ EFKÂR GAZETESİ VE YENİLEŞME HAREKETLERİNDEKİ ROLÜ

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, ss.623-636

BALKAN SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLER

V. ULUSLARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Bled, Slovenya, 27 - 30 Eylül 2017

1806 1812 Osmanlı Rus Savaşı nda Kafkas Cephesi

VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi, GENCE, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2015, cilt.1, ss.191-207

1915 TEN ÖNCE ÇANAKKALE BOĞAZINI GEÇMEYE YÖNELİK BAZI TEŞEBBÜSLER

100’üncü Yıldönümünde Çanakkale Muharebeleri, İstanbul, Türkiye, 21 - 27 Mart 2015, ss.41-54

BÜYÜK DEVLETLERİN BALKAN SAVAŞLARININ BİR AVRUPA SAVAŞINA DÖNÜŞMESİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇABALARI

Uluslararası I. Dünya Savaşı (Türk-İngiliz Penceresi), Antalya, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2016

BALKAN SAVAŞLARI VE AVUSTURYA MACARİSTAN

Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman, Budapest, Macaristan, 23 - 27 Kasım 2016

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretimine Yönelik Değerlendirmeler

IV. Uluslararası Tarih EğitimiSempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016

Bir Tarih Müellifi Necib Asım Yazıksız

IV. Uluslarası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 2016

Bir Türk Tarihi Müellifi Necib Asım Yazıksız

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.136-137

Çanakkale Savaşı nda İtilaf Devletlerinin Sivil Hedeflere Yönelik Saldırıları

100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi ve Küresel SonuçlarıUluslararası Sempozyumu, ÜSKÜP, Makedonya, 9 - 13 Aralık 2015, ss.141-151

Sırbistan İdaresine Geçtikten Sonra Niş teki Türk Emlakı Meselesi

VII. Atatürk Kongresi, ÜSKÜP, Makedonya, 17 - 22 Kasım 2011

I Dünya Savaşı na Giden Yolda 1908 Reval Mülakatı ve Osmanlı Devleti ne Etkileri

100. YILINDA I. DÜNYA SAVAŞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Budapest, Macaristan, 3 - 05 Kasım 2014

1787 1792 Osmanlı Rus Savaşı ve Kafkasya ya Etkilerİ

19.YÜZYILIN BAŞLARINDA KAFKASYA SAVAŞLARI VE ONLARIN AĞIR SONUÇLARI ULUSLARARASI KONGESİ, Baku, Azerbaycan, 10 - 11 Ekim 2013

Balkan Şavaşlarını Bitirmeye Yönelik Barış Çabaları ve Büyük Devletler

Savaştan Barışa Balkanlar, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2012

Trablusgarp ve Balkan Savaşları Sürecinde Ege Adaları

Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011

Maârif Salnamelerine Göre Denizlide Eğitim Öğretim 1898 1903

Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006

Balkan Savaşları Sırasında Ege Adaları Sorunu

Genel Kurmay Başkanlığı, Dokuzuncu Askerî Tarih Seminer, Ankara, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2003

Heyet i Temsiliye

Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2002

1312 1894 Yılı Kastamonu Vilayet Salnâmesine Göre Kastamonu Vilayeti

1. Kastamonu Kültür Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2000

Salnâmelere Göre Atatürkün Askerî İdâdîde Öğrenim Gördüğü Yıllarda Manastır Vilayeti

Atatürk ve Manastır Sempozyumu, Manastır/Bitola, Makedonya, 12 - 13 Ekim 1998

Londra Büyükelçiler Konferansı 17 Aralık 1912 11 Ağustos 1913

Genel Kurmay Başkanlığı, Beşinci Askerî Tarih Semineri, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Ekim 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

Cizvit Misyonerlerinin Osmanlı Devleti'ndeki Faaliyetleri

Tarih Yolunda Bir Ömür Prof. Dr. Hale Şıvgın'a Armağan, Nejla Günay, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.649-675, 2020

Ege Adaları Sorunsalı

Ege Adalarının Unutulan Halkı: Rodos ve İstanköy Türkleri, Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Editör, Eğitim Yayınevi, İzmir, ss.31-49, 2019

Paris Barış Konferansı ve Sevr AntlaşmasıSürecinde Rodos ve 12 Ada

100. Yılında MİLLÎ MÜCADELE ve ATATÜRK, Bekir Koçlar-Kemal Yakut-Ömer Obuz, Editör, Cedit Neşriyat, Ankara, ss.437-449, 2019

İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Rodos ve Oniki Ada

Tarihin İzinde Bir Ömür Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Prof. Dr. Necdet Hayta, Doç. Dr. Bahattin Demirtaş, Dr. Mustafa Can, Editör, Berikan Yayınevi, Ankara, ss.523-564, 2019

Demokrat Parti’nin Kuruluşu ve Refik Koraltan

Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı, Ahmet Güneş, Hale Şıvgın, Salim Koca, İlhami Durmuş, Editör, Vadi, Ankara, ss.167-183, 2018

Ege Adaları Sorununun Tarihsel Gelişimi

Rodos ve İstanköy Türklüğü, Mustafa Kaymakçı, Editör, Meta Basım Matbaacılık, İzmir, ss.253-267, 2017

Mütareke Yıllarında Rum ve Ermenilerin Dönüşü ile Açıkta Kalan Mülteciler Sorunu

Sakarya Zaferi ve Haymana, Temuçin F. Ertan, Meryem Orakçı, Editör, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.69-83, 2016

1911 den Günümüze Ege Adaları Sorunu

Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2015

Murat Paşa (General Jozef Zachariasz Bem)’nın Osmanlı Devleti’ne Katkıları

Remarks on Turkish Studies Türklük Mülahazaları, Marzena Godzińska, Aslı Çevgin Uysa, l Władysław Chilmon , Editör, Varşova Üniversitesi, Varşova, ss.33-48, 2015

Balkan Savaşlarında Edirne

Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2010

Değerlendirme Soruları Açısından Tarih Ders Kitapları

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Tarih 9 12, Necdet Hayta, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.97-130, 2003

Tarih Ders Kitapları Nasıl Analiz Edilmelidir?

Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu Tarih 9 12, Necdet Hayta, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.33-52, 2003