Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of liquefaction potential of fethiye based on spt and shear wave velocity

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.31, sa.4, ss.1027-1037, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

ASSESSMENT OF THE SWELLING AND LIME STABILIZATION POTENTIAL OF GOLBASI (ANKARA) RESIDENTIAL AREA CLAYS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.30, sa.2, ss.309-318, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrogeochemistry and Water Quality Evaluation along the Flow Path in the Unconfined Aquifer of the Duzce Plain, North-western Turkey

ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, cilt.84, sa.1, ss.213-222, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Assessment of water quality and pollution of the Lake Seyfe basin, Kirsehir, Turkey

ENVIRONMENTAL GEOLOGY, cilt.55, sa.3, ss.559-569, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrogeochemistry along the flow path of a confined aquifer, Duzce plain, north western Turkey

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.67, sa.2, ss.267-275, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Savcılı (Kırşehir) bölgesi sularının hidrokimyasal ve izotopik özellikleri,

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.15, sa.2, ss.403-412, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İçmeler (Bolu) dolayındaki kaynaklarda yeraltısuyu kirliliğinin araştırılması,

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.12, sa.3, ss.735-746, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karakurt ve Karakurt Türbe (Kırşehir) Sıcak ve Mineralli Su Kaynaklarının Hidrokimyasal ve İzotopik Özellikleri”, Haymana-Tuzgölü- Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma (Workshop),

Aksaray Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Sedimantoloji Çalışma Grubu Bildiriler, ., Aksaray, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2000, cilt.1, ss.169-174

Kitap & Kitap Bölümleri