Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Düzeltilmemiş Fallot Tetralojili Gebede Sezaryen Anestezisi

Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri International Gynaecology and Neonatal Days, Ankara, Turkey, 18 - 21 March 2021

Yeni koronavirüs COVID-19 ile enfekte gebelerin sezaryenle doğumunda anestezi yönetimi ve korunma

54.e-TARK (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi), Ankara, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.262 Sustainable Development

Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Kullanılan Amiodarona Bağlı Gelişen Pulmoner Toksisite

25. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal (GKDA), İstanbul, 20 - 23 April 2019