Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Düzeltilmemiş Fallot Tetralojili Gebede Sezaryen Anestezisi

Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri International Gynaecology and Neonatal Days, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Mart 2021

Yeni koronavirüs COVID-19 ile enfekte gebelerin sezaryenle doğumunda anestezi yönetimi ve korunma

54.e-TARK (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi), Ankara, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2020, ss.262

Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Kullanılan Amiodarona Bağlı Gelişen Pulmoner Toksisite

25. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal (GKDA), İstanbul, 20 - 23 Nisan 2019