Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Smart Grid Customer Engagement: Impactful Marketing Initiatives in the Modern Energy Landscape

ICSMARTGRID 2024 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMART GRID, Setúbal, Portugal, 27 - 29 May 2024

Sürdürülebilir Bir Kalite Güvencesi için Sürekli ve Sistematik Bir İyileştirme Aracı: Kalite İyileştirme Planı

2024 THEQC INTERNATIONAL CONFERENCEON QUALITY ASSURANCE ANDACCREDITATION (ICQA), Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2024

Corporate Social Responsibility Communication: The Influence Of Social Marketing On Perceptions Of Sustainable Business Practices

8th International ICONTECH CONGRESS on Innovative Surveys in Positive Sciences, Baku, Azerbaijan, 16 March 2024

Green Consumerism: Analyzing the Effectiveness of Social Marketing in Promoting Sustainable Purchasing Behavior

4th International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies (ISSRIS’24), Bandırma, 13 March 2024

Patient-Centric Marketing in Healthcare: A Qualitative Explanatory Research Approach

12. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 12 March 2024

Yenilenebilir Enerji Pazarlamasında Stratejik Yönetim- Temiz Enerji Pazarı İçin Bir SWOT Analizi

HAGIA SOPHIA 7 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC STUDIES, İstanbul, Turkey, 3 - 05 February 2024, pp.527

Understanding Influencer Marketing: Techniques, Results, And Developments In The Digital Era

5. ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Turkey, 5 - 06 January 2024, pp.364-376

The Negative Social Impacts of Renewable Energy: A Key Consideration for a Successful Energy Transition

12th International Conference on Renewable Energy Research and Application, ICRERA2023, Oshawa, Canada, 29 August - 01 September 2023, pp.1-6 Sustainable Development identifier identifier

The Role of Communication and Social Marketing in The Implementation of Renewable Energy Policies and Strategies

12th International Conference on Renewable Energy Research and Application, ICRERA2023, Oshawa, Canada, 29 August - 01 September 2023, pp.1-6 Sustainable Development identifier identifier

Social Adoption of Smart Grids: The Research Agenda

ICSMARTGRID 2023 11th International Conference on Smart Grid, Paris, France, 4 - 07 June 2023 Sustainable Development identifier identifier

Akıllı Ev Tekonolojilerinin Kabulü ve Yenilikçi Tüketici Davranışlarının Değerlendirilmesinde Anketler

V. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi , Tokat, Turkey, 16 - 18 December 2022, pp.131-136 Sustainable Development

Akıllı Ev Teknolojilerinin Kabulü ve Yenilikçi Tüketici Davranışlarının Değerlendirilmesinde Anketler

V. Ulusal Mühendislikte Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 16 December 2022, pp.131-136

Books & Book Chapters

Enerjide Sürdürülebilir Pazarlama

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar - I (2024/1), Doç. Dr.Cengiz KAHRAMAN, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.79-136, 2024

TikTok Marketing Mastery: Innovative Marketing Strategies for Global Brands in the Digital Age

in: Marka Yolculuğu: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik II, Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.139-155, 2023

Pazarlamada Sürdürülebilirlik İletişimi

in: Marka Yolculuğu: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik I, Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.165-201, 2023

Enerji Verimliliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik Bağlamında Enerji Etiketi: Tüketici ve Pazar İçin Bir Analiz

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1, İşseveroğlu Gülsün,Mete Mustafa,Şahin Cumhur, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.341-376, 2023

Personalized Marketing in The Digital Era: Strategies, Challenges, and Future Directions

in: Academic Research and Reviews in Social, Humanities and Administrative Sciences, KARKACIER, Prof. Dr. Osman, Editor, Plantus Publishing, Ankara, pp.319-338, 2023

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

17

H-Index (Scopus)

2

Project

2
UN Sustainable Development Goals