Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genç Mill Taekwondocuların Bacak Kuvveti ile Çeviklik Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Genç Milli Taekwondocuların Bacak Kuvveti ile Çeviklik Değerleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzun Mesafe Koşucularında Alt Ekstremite Yaralanmaları ve Risk Faktörleri

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.413-420, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Different Warm up Protocols on Isokinetic Leg Strength in Female Taekwondo Athletes

International Journal of Applied Exercise Physiology, cilt.9, sa.3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOŞUCULARDA ACTN3 VE ACE GENLERİNİN SPORTİF PERFORMANSA ETKİSİ

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Life Kinetiğin Performans Sporcuları Üzerine Etkileri

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.181-186, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elit badmintoncuların smaç vuruşu isabet oranları ile sıçrama performansları ilişkisinin incelenmesi

International Journal of Human Sciences, cilt.16, sa.3, ss.1-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating the relationship between smash scores and jump parameters of elite level badminton players

Journal of Human Sciences, cilt.16, sa.3, ss.815-822, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Relationship Between Jump Performance and Sport Ages in U16 Basketball Players

Journal of Education and Learning, cilt.8, sa.2, ss.207, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Comparison of the Reaction Times of Elite Male Taekwando and Kickboxing Athletes

The online Journal of Reaction and Sport, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A COMPARISON OF THE REACTION TIMES OF ELITE MALE TAEKWONDO AND KICKBOXING ATHLETES

The Online Journal of Recreation and Sport, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek İrtifanın Farklı Sıçrama Performansları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.11-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın sporcu üçlemesi Tanımı tarihi ve bileşenleri

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.4, ss.47-63, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of sprint, repeated sprint and jumping parameters of different levels handball players

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, cilt.14, sa.2, ss.543-547, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of Turkish national kickboxers on motoric parameters in weight categories and performance level

Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.8, sa.1, ss.11-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Turkish national kickboxer on motoric parameters in weight categories and performance level

Niğde University Journal of Physical Education and Sports Sciences,, cilt.8, sa.1, ss.11-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Some Pulmonary Function of Different National Wrestlers

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, cilt.13, sa.1, ss.46-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of some pulmonary function different national wrestlers

Ovidius University Annals, series Physical Education and Sport/SCİENCE MOVEMENT AND HEALTH, cilt.13, sa.1, ss.46-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF THREE-YEAR ATHLETIC TRAINING FOR INFRASTRUCTURE ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF FEMALE STUDENTS

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.6, sa.2, ss.112-118, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adli bilimler ve spor

Adli Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.51-55, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Life kinetik antrenmanlarının motorik parametreler üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

2. uluslararası herkes için spor ve welness kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Milli olan ve milli olmayan badminton sporcularının fiziksel, fizyolojik ve motorik parametrelerinin karşılaştırılması

5. International Eurasian Congress on ’xxNatural Nutrition, Healty LifeSport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

Milli Curling takımının antrenman yaşlarına göre motorik özelliklerinin karşılaştırılması

5. International Eurasian Congress on ’xxNatural Nutrition, Healty LifeSport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

U13 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA FUTBOL ANTRENMANLARININ ÇEVİKLİK VE SÜRAT PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

2nd EURASİAN SPORTS CONGRESS, 2-5 MAY,MUŞ ALPASLAN UNIVERSITY, Muş, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019

Dinamik Isınma ile Birlikte Uygulanan PNF Egzersizlerinin Quadriceps ve Hamstring Kuvvetine Etkisi

2. International Conference on Sports For All and Wellness, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Comparison of the Turkish kick boxing team s motoric abilities between categories

Sport and Quality of Life Congres, Brno, Çek Cumhuriyeti, 5 - 06 Kasım 2015

An evaluation some respiratory functions of national adult Freestyle wrestling teams

11th International Sport Science Congress, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Kasım 2010

An Evaluation Respiratory Functions of National Adult Freestyle Wrestling teams

Annual Congress of European College of Sport Science Antalya/Turkey, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2010

Adli bilimler ve spor

IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi, "I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi, Kapadokya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2007, cilt.9, ss.51-55

Sportif performansın sonu mu yoksa mucize mi Gen dopingi

The 9th International Sports Sciences Congress, Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

The effective factors on children for choosing and quitting participation in athletics

The 46th Ichper-SD Anniversary Worl Congress, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Modern Kayağa Geçiş Sürecinin İncelenmesi

Spor Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri, , Editör, Gece Akademi, ss.297-303, 2019