Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Eğitim Bilimleri Alanı Doktora Tezlerinde Araştırma Eğilimleri: Tematik ve Yöntemsel Bir İnceleme

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.15, no.35, pp.54-73, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Effect of Activity-Based Environmental Education on the Environmental Identities of Classroom Pre-service Primary School Teachers

Review of International Geographical Education Online, vol.11, pp.277-295, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Teachers' Views on Values Education: Case of Afyonkarahisar Province

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.8, no.3, pp.865-894, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Science History Based Teaching on Primary School Teacher Candidates’xx Images of Scientists

18th International Primary Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019

Öğretmenleri̇n Değerler Eği̇ti̇mi̇ Hakkindaki̇ Görüşleri̇: Afyonkarahi̇sar Örneği̇

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 15 - 17 November 2019

İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Bilim Tarihi Açısından İncelenmesi

VIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 19 - 22 June 2019

Determınatıon Of Science Learning Skills of Classroom Teacher Candidates

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018