Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Token-based authentication method for M2M platforms

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, sa.4, ss.2956-2967, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sessizliğin Kaldırılması ve Konuşmanın Parçalara Ayrılması İşleminin Türkçe Otomatik Konuşma Tanıma Üzerindeki Etkisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.334-346, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

An Approach to Non-Relational Database-Based in the Storing of Heterogeneous Medical IoT Data

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.22, sa.4, ss.989-998, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Otomatik Konuşma Tanımaya Genel Bakış, Yaklaşımlar ve Zorluklar: Türkçe Konuşma Tanımanın Gelecekteki Yolu

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.7, sa.4, ss.834-854, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duyarlı Tasarım İle Bir M2M Platformunun Gerçekleştirilmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, cilt.6, sa.2, ss.11-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study of Development of Standardised M2M Service Platform Using Restful Architecture

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.31, sa.2, ss.472-487, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

M2M ve IoT Platformları Üzerinde Prototip Uygulama Geliştirme

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.11-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

M2M Sistemlerin Akıllı Şebekeler Üzerine Uygulanabilirliği

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.125-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Energy Consuption Monitoring with Smart Lamp Socket for Smart Grid via M2M Platform

5th International Istanbul Smart Grid and Cities Congress and Fair (ICSG), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2017, ss.80-84 identifier identifier

Gömülü sistem programlama i̇çin kullanıcı arayüzü geliştirmeteknikleriUser Interface Development Techniques for Embedded Systems Programming

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.1134-1135

Wireless Smart Relay Control As Part of M2M

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016