Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Histamin İntoleransında Beslenme Tedavisi Hakkında Ne Biliyoruz?

2. Uluslararası Gazi Sağlık Kongresi, Turkey, 15 December 2022

Bebek Formülalarında Prebiyotik Kullanımı

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

Bebek Formülalarında Probiyotiklerin Kullanımı

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

Gebelikte D Vitamini Desteği Gerekli Midir?

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

The Relationship Between Eating Behavior and Obesity

European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

Does fructose cause obesity

European Obesity Summit (EOS)-2016, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

Is safe fructose for diabetic patients

European Obesity Summit (EOS), 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

Gluten Introductıon to Infant Feeding and Risk of Celiac Disease

15th International Cereal and Bread Congress, 18 - 21 April 2016

Gluten introduction to infant feeding and risk of celiac disease

15th Internationl Cereal and Bread Congress, 18 - 21 April 2016

Evaluation of compliance with mediterranean diet quality index KIDMED in preschool children in Turkey

2nd International Conference on Nutrition &Growth Barselona, İspanya, Barcelona, Spain, 30 January - 01 February 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Determination of anthropometric measurements and duration of playing game in children

2nd International Conference on Nutrition & Growth Barselona, İspanya, Barcelona, Spain, 30 January - 01 February 2014, pp.1

Books & Book Chapters

Pediatrik Hastalarda Nütrsiyonel Durumun Değerlendirilmesi

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Paranteral Beslenme, Akbulut G, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitaebleri, Ankara, pp.559-600, 2020

KİSTİK FİBROZİSTE NÜTRİSYONEL DESTEK

in: ÇOCUK, YETİŞKİN VE YAŞLILARDA ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME, AKBULUT, GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.701-715, 2020

İNTESTİNAL YETMEZLİK VE KISA BAĞIRSAK SENDROMUNDA NÜTRİSYONEL DESTEK

in: ÇOCUK, YETİŞKİN VE YAŞLILARDA ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME, AKBULUT, GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.731-744, 2020

Vücut Ağırlığı ve Bağışıklık Sistemi İlişkisi

in: Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu, Şahin KAzım, Editor, Berk Grup Matbaacılık, pp.147-164, 2020

Enteral Nütrsiyon

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Paranteral Beslenme, Akbulut G, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.601-619, 2020

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKALRINDA NÜTRİSYONEL DESTEK

in: ÇOCUK, YETİŞKİN VE YAŞLILARDA ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME, AKBULUT, GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.717-729, 2020

Metabolik stres durumlarında tıbbi beslenme tedavisi: sepsis, travma, ateşli silah yaralanmaları, cerrahi ve yanıklar

in: Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.50-100, 2018

0-1 Yaş Çocuk Beslenmesi

in: Anne Çocuk Sağlığı, Şanlıer, Nevin, Editor, Hedef Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara, pp.191-209, 2018

Yaşlılıkta Sık Görülen Sağlık Sorunları ve Beslenme

in: Biyolojide Özel Konular, Gülay Ekici, Editor, Paradiğma, İstanbul, pp.577-608, 2018

0-1 YAŞ ÇOCUK BESLENMESİ

in: ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE BESLENMESİ, Nevin Şanlıer, Editor, Hedef Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara, pp.206-222, 2016