Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Görme Engelli Müzik Öğretmenlerinin Görme Engelli Öğrencilerin Çalgı Eğitimi Dersi Sürecine İlişkin Görüşleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Okullarındaki Özengen Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Müziksel Davranışlarına Yansıması

sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.277-290, 2015 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Dinledikleri Müzik Türleri Arasındaki İlişki

Journal of Academic Social Science Studies, no.33, pp.223-238, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk ve Çağdaş Müzik

Toplumsal Düşünce Dergisi, no.5, 2002 (Other Refereed National Journals)

Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.165-174, 2002 (Other Refereed National Journals)

Keman Eğitiminde Etkili Öğrenme Öğretme Yöntemleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.3, 2001 (Other Refereed National Journals)

Görme Engelli Bireylerin Müzik Eğitimi

Toplumsal Düşünce Dergisi, no.2, 2001 (Other Refereed National Journals)

Keman Eğitimi Dersine Etkili Hazırlanma Süreci

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.2, 2001 (Other Refereed National Journals)

Keman Çalmada Ensonasyon Problemleri

Flarmoni Dergisi, 1995 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümlerine Öğrenci Alımının Dünü ve Bugünü

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1994 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters