Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Görme Engelli Müzik Öğretmenlerinin Görme Engelli Öğrencilerin Çalgı Eğitimi Dersi Sürecine İlişkin Görüşleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Okullarındaki Özengen Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Müziksel Davranışlarına Yansıması

sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.277-290, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Dinledikleri Müzik Türleri Arasındaki İlişki

Journal of Academic Social Science Studies, sa.33, ss.223-238, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atatürk ve Çağdaş Müzik

Toplumsal Düşünce Dergisi, sa.5, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.165-174, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keman Eğitiminde Etkili Öğrenme Öğretme Yöntemleri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.3, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Engelli Bireylerin Müzik Eğitimi

Toplumsal Düşünce Dergisi, sa.2, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keman Eğitimi Dersine Etkili Hazırlanma Süreci

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.2, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keman Çalmada Ensonasyon Problemleri

Flarmoni Dergisi, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Bölümlerine Öğrenci Alımının Dünü ve Bugünü

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri