Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Comparative Validity and Reliability Study of The QIDS-SR16 in Turkish and American College Student Samples

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.21, pp.289-301, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Psychometric properties of depression in university students of Turkey

Biomedical Research-India, vol.21, no.3, pp.265-271, 2010 (Journal Indexed in SCI)

Misuses of KR 20 and Cronbach s Alpha Reliability Coefficients

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.34, no.152, pp.101-112, 2009 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Study of The Validity and Reliability of Nanotechnology Awareness Scale in Turkish Culture

International Journal of Assessment Tools in Education, vol.7, no.4, pp.674-789, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

A Meta-Analytic Reliability Generalization Study of the Oxford Happiness Scale in Turkish Sample

Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, vol.11, no.4, pp.374-404, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Invariance of a Measurement Model by Using the Covariance Structure Approach

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.7, no.2, pp.27-39, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Opinions of Biology Teachers About Nanoscience and Nanotechnology Education in Turkey

International Journal of Progressive Education, vol.16, no.1, pp.205-222, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Awareness, exposure, and knowledge levels of science teachers about nanoscience and nanotechnology

ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH, vol.30, no.1, pp.134-155, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Examination of the Reliability of the Measurements Regarding the Written Expression Skills According to Different Test Theories

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.10, pp.327-347, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Effects of Students and School Variables on SBS Achievements and Growth in Mathematic

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.10, no.1, pp.96-116, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Grup Değişmezliği Özelliğinin Farklı Eşitleme Yöntemlerinde İncelenmesi.

Karaelmas Journal of Educational Sciences, vol.5, no.2, pp.316-327, 2017 (Other Refereed National Journals)

Modified Models of Bentler and Woodward Model of Confirmatory Factor Analysis to Analysis of Covariance

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi-GEFAD, vol.36, no.2, pp.269-300, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küçük Örneklemlerde Beta4 ve Polynomial Loglineer Öndüzgünleştirme ve Kübik Eğri Sondüzgünleştirme Metotlarının Uygunluğu

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi-GEFAD, vol.35, no.1, pp.123-151, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Students’ Opinions on Administering Optional Online Quizzes in a two-year College Mathematics Course

Journal of Computer and Education Research, vol.2, no.4, pp.51-73, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Trends Of Measurement And Assessment In Distance Education

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.15, no.1, pp.206-217, 2014 (Journal Indexed in ESCI)

Minnettarlık ve yaşam amaçları yazma çalışmalarının öznel iyi oluşa etkisi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.40, pp.154-166, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faktöriyel Desenlerde Manidar Ortak Etki Olduğunda Ana Etkileri Yorumlamak Yanıltıcı Olur

Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, vol.1, no.3, pp.11-22, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Predicting Academic Successes of Students on “Teaching Principles and Methods” Courses

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.239-266, 2010 (International Refereed University Journal)

Bazı Temel Terim ve Kavramların Yazımında Öğrenci Performansları

NWSA: e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, vol.4, no.2, pp.437-447, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Soru Sırasının Madde Güçlüğü ve Ayırt Edicilik Gücüne Etkisi

NWSA: e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, vol.4, no.2, pp.486-493, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Disiplinler Arası Bir Yaklaşım Denemesi Olarak İmlâ

NWSA: e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, vol.4, no.1, pp.228-239, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceptions of Students on Factors in Motivation to Learn

NWSA: e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, vol.4, no.1, pp.155-167, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Standard Error of Measurement to Appropriateness of Educational Evaluation

Sosyal Bilimler Dergisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, vol.7, no.14, pp.197-201, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağdaş Öğretmen Nitelikleri Hakkında Öğrenci Görüşleri

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.97-115, 2005 (International Refereed University Journal)

Çoktan Seçmeli Testlerde Şans Başarısını Gidermede Ölçmenin Standart Hatasının Kullanımı

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.123-131, 2004 (International Refereed University Journal)

Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri

Çoluk Çocuk, no.23, pp.26-27, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Bilimsel Araştırmalarda Varyans Kontrolü için MaxMinCon İlkesi

Eğitim Araştırmaları, no.6, pp.147-156, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınavlarda Kopya Çekmeyi Önleme Yönelik Önlemler.

Eğitim ve Bilim, vol.26, no.122, pp.32-40, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazılı Yoklamaların Etkin Kullanımı

Çağdaş Eğitim, no.273, pp.39-44, 2001 (Other Refereed National Journals)

Psikolojik Test Geliştirmede Faktör Analizinin Kullanımı

Çağdaş Eğitim, no.255, pp.32-38, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nanoteknoloji farkındalık ölçeğinin Türk kültüründeki geçerlik ve güvenirlik analizi

6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Physhology, Prizren, Serbia, 5 - 08 September 2018, vol.1, pp.204-212

Books & Book Chapters

Öğretim Hedeflerinin Belirlenmesi

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, TAN ŞEREF, Editor, PegemA, Ankara, pp.37-78, 2017

Öğretimin Materyallerle Desteklenmesi

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, TAN ŞEREF, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.365-411, 2017