Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Research Trends in Mobile Learning

INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTRIBUTED LEARNING, vol.21, no.3, pp.175-196, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Development and validation of perceptions of online interaction scale

INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, vol.26, no.3, pp.337-354, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Understanding of Leadership in Distance Education Management

EDUCATIONAL LEADERSHIP AND ADMINISTRATION: CONCEPTS, METHODOLOGIES, TOOLS, AND APPLICATIONS, pp.34-50, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Application of Project-Based Learning in a Theoretical Course: Process, Difficulties and Recommendations

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, vol.28, no.1, pp.17-25, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Interaction in the Internet-based distance learning researches: Results of a trend analysis

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.7, pp.11-19, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Development of an online learning system about information security

Computers and Informatics, vol.1, no.1, pp.26-35, 2021 (Other Refereed National Journals)

Individual Differences on Conservative and Risky Behaviors about Information Security

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.14, no.2, pp.161-170, 2021 (Other Refereed National Journals)

Computational Thinking Self-Efficacy Scale: Development, Validity and Reliability

INFORMATICS IN EDUCATION, vol.18, pp.151-164, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Trends in Studies Regarding the Engagement of Faculty Members (2010-2015)

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.18-38, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Görüşlerinin Teknoloji Kabulü Bağlamında İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.2044-2054, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Interaction in distance education environments: A trend analysis.

The Quarterly Review of Distance Education, Volume, vol.18, no.1, pp.73-93, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using The Scamper Technique In An Ict Course To Enhance Creative Problem Solving Skills: An Experimental Study

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.2016, pp.1291-1296, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme Stratejisi Tercihlerine ve Bilişsel Yüklenmelerine Etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, no.1, pp.51-61, 2016 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Sanal Müzelere Dair Görüşlerinin İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.5, no.1, pp.112-125, 2016 (Other Refereed National Journals)

SCAMPER Tekniğinin Öğrencilerin Yaratıcı Hikâye Yazma Becerilerine Etkisi Bir Hikâyeyi Yeniden Yazma Örneği

International Journal of Language Academy, vol.3, no.4, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evde Ders Okulda Ödev Modeli

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.3, no.3, pp.333-340, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretim sistemleri geliştirilmesi sürecine bir bakış

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.2, no.1, pp.19-35, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yaratıcı Düsünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düsünmelerine ve Proje Gelistirmelerine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.225-243, 2010 (Other Refereed National Journals)

An analysis of factors affecting community college students expectations on e learning

The Quarterly Review of Distance Education, vol.10, no.4, pp.351-361, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deneyim Eşitliğine Dayalı İnternet ve Yüz Yüze Öğrenme Sistemlerinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.113-132, 2006 (Other Refereed National Journals)

Sınıf içi öğretmen davranışları ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik analizleri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.38, pp.212-229, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim amaçlı internet ortamlarının tasarımı ve temel ilkeler

Milli Eğitim Dergisi, vol.161, pp.137-147, 2004 (Other Refereed National Journals)

İnternet destekli yapıcı öğrenme ortamları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.149-160, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevrimiçi Eğitimde Öğretim Elemanı Bağlılığı

ICITS 2019-13th International Computer Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 05 May 2019

Açık ve Uzaktan Öğretim: Öğrenciler ne İstiyor?

THE INTERNATIONAL VIRTUAL SYMPOSIUM OF INNOVATIONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 3 - 05 April 2019

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Değerlendirilmesinde Alternatif Yaklaşımlar

INTERNATIONAL LEARNING TEACHING ANDEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2018), Amasya, Turkey, 6 - 08 September 2018

Eğitimde sinektik tekniğinin kullanımı

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

The Impact of Digital Storytelling On The Individual Innovativeness of PreService Teachers

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Sanal Öğrenme Topluluklarının Uygulama Topluluğu Bağlamındaİncelenmesi

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Web Macerası Uygulamasının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonlarına Etkisi

5. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 October 2017

Eğitimde Teknoloji Kullanımı: “Beacon”Lar

International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Öğretim Elemanlarının Mesleki Gelişimlerinde Eğitim Amaçlı eKaynakları Kullanma Niyetleri

11th International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Üstün Yeteneklilere Yönelik Strateji Eğitimi Alacak Öğretmenlerin TeknolojiOkuryazarlıklarının İncelenmesi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017

Türkiye, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Almanya’daki Öğretmenlerin teknoloji Okuryazalıklarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

International Talented And Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2017

Uzaktan Eğitimde Tükenmişlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2017

Bilgisayar Donanımı Dersinde Örnek Olay Yönteminin Problem Çözme Becerisine Etkisi

EJER 2017 Congress 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Üstün Yetenekli ve Zekâlı Öğrencilerin Öğretmenlerine Yönelik Stratejiler

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Çevrimiçi Öğretime Kuramsal Bir Bakış İşbirliğine Dayalı Özgürlük Kuramı

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016

Bilgisayar Kullanmadan Bilgisayar Bilimi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 12 - 18 May 2016

The Effect of Mobile Blogs MOBLOG in Teacher Education on Prospective Teachers Attitudes Towards Teaching Profession

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.244

Using The Scamper Technique In An Ict Course To Enhance Creative Problem Solving Skills An Experimental Study

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, pp.1291-1296

SCAMPER Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası Tekniğinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

The 5th World Conference on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2016, 27 - 29 October 2016, vol.5, pp.329-339

Dijital Hikayeler için Dereceli Değerlendirme Ölçeği

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.117-127

Sosyal Alanlarda Z Kitap Standart ve Kriter Belirleme

Z-Kitap Standart ve Kriter Belirleme Çalıştayı, Turkey, 20 - 22 April 2016

Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Öğrencilerin Öğrenme Stratejisi Tercihlerine ve Bilişsel Yüklenmelerine Etkisi

2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET’e sunulan bildiri, 5 - 06 February 2016

Öğretmenlerin Sanal Müzelere Dair Görüşlerinin İncelenmesi

2nd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, 5 - 06 February 2016

Uzaktan Eğitim Programına Kayıtlı Ön Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi Davranışlarının Akademik Başarılarına Etkisi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne sunulan bildiri, 28-31 Mayıs 2015, Muğla, Türkiye., 28 - 31 May 2015

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ders Alan Öğrencilerin Etkileşim Aracı Tercihleri

ICITS 2015-9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 20 - 22 May 2015

Mobil Araçların Öğretimde Kullanımı

Mobil Araçların Öğretimde Kullanımı, Bilgi Teknolojisinden Beyin Teknolojisine Mobil Öğrenme Çalıştayı, Turkey, 17 - 18 October 2014

Eğitimde Oyunlaştırma

ITTES014- II. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium’da sunulan Çalıştay, 20 - 24 May 2014

Evde Ders Okulda Ödev Modeli

International Conference of New Trends in Education and Their Implications -ICOINTE-2014’, 24 - 26 April 2014

Uzaktan Eğitimde Destek Hizmetleri

. International Conference on New Trends in Educational Technology-INTET 2014, 14 - 16 April 2014

Analoji Kullanımının Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Motivasyonuna Etkisi Bir Pilot Çalışma Örneği

1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 26 - 28 June 2013

Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğretimde Önemi

6.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri- 6th International Computer Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012

UZAKTAN EĞİTİMDE YÖNETİM

5. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 May 2010

Engaging Students with Free Collaboration Technologies in Higher Education

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Orlando, United States Of America, 17 - 19 October 2010

The impact of icebreakers on participation in synchronous sessions of online learning classes

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, Orlando, United States Of America, 17 - 19 October 2010

PROPER USAGE OF THE TERMS: LMS, CMS and LCMS

10thINTERNATIONALEDUCATIONALTECHNOLOGYCONFERENCE (IETC 2010), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, pp.1253-1259

E-ÖĞRENMEDE TASARIM VE GELİŞTİRME SÜRECİ İLE GÖREV PAYLAŞIMI

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.1123-1127

PARMAKLAR KLAVYEDE, PEKİ YA ZİHİNLER NEREDE?E-ÖĞRENMEDE ETKİLEŞİM

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.745-755

E ÖĞRENMEDE SOHBETE KATILIM VE ÖDEV GÖNDERMENİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2009, pp.228-233

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı (GUEP) ile Geliştirme Ekibindeki BÖTE Öğrencilerinin Birbirlerine Katkısı

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2008), İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008

Books & Book Chapters

STEM Eğitici Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Different Approaches in STEM Trainers' Training

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2021

Anecdotes From Turkish Online Learning During the COVID-19 Pandemic

in: Handbook of Research on Inequities in Online Education During Global Crises, Lydia Kyei-Blankson,Joseph Blankson,Esther Ntuli, Editor, IGI GLOBAL, Indiana, pp.386-419, 2021

Dünyada ve Türkiye’de Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Gelişimi

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Serçin KARATAŞ Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Editor, Pegem Akademi, pp.30-57, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrenen Bağlılığı

in: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Kılıç Çakmak, Ebru Karataş, Serçin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.159-178, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı Bağlılığı

in: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Ebru Kılıç Çakmak, Serçin Karataş, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.179-192, 2020

Bağlantıcılık Kuramı

in: Dijital TeknolojiliAracılıDüşünmeÖğretimi, Mukaddes Erdem, Fırat Sarsar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.459-479, 2020

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Veri Madenciliği Uygulamaları

in: Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları, Kılıç Çakmak, Ebru Karataş, Serçin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.313-341, 2020

Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Temel Kavramları, Kuramları veFelsefesi

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Serçin KARATAŞ Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Editor, Pegem Akademi, pp.2-29, 2020

How Powerful Is Digital Storytelling for Teaching?: Perspective of Pre-Service Teachers

in: Innovative Practices in Teacher Preparation and Graduate-Level Teacher Education Programs, Polly Drew,Putman Michael,Petty Teresa M.,Good Amy J., Editor, IGI-Global, Pennsylvania, pp.511-529, 2018

A Trend Analysis of Mobile Learning

in: Mobile and Blended Learning Innovations for Improved Learning Outcomes, Parsons,D., Editor, Hershey, PA: Information Science Reference, Pennsylvania, pp.248-277, 2016

Distance Education

in: LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models 2nd Edition in English, Kaya, Zeki; Akdemir, Selçuk, Editor, Çözüm Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.213-234, 2016

The Project “Strategies for Talented and Gifted Pupils’Teachers”

in: Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jażdżewska Iwona, Yaldır Hülya,, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.315-325, 2016

Computer Assisted Education

in: LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models 2nd Edition in English, Kaya, Zeki; Akdemir, Selçuk, Editor, Ankara: Çözüm Eğitim Yayıncılık, Türkiye, Ankara, pp.194-212, 2016

Understanding of Leadership in Distance Education Management

in: Identification Evaluation and Perceptions of Distance Education Expert, Identification, Evaluation, and Perceptions of Distance Education Experts, Editor, Hershey, PA: Information Science Reference., pp.46-52, 2015

Uzaktan Eğitim

in: Öğrenme ve Öğretme Kuramlar Yaklaşımlar Modeller, Kaya Zeki, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.351-385, 2014

Temel Kavramlar ve Kuramsal Temeller

in: İnternet Temelli Eğitim, Yalın Halil İbrahim, Editor, Nobel, Ankara, pp.1-29, 2008

Analiz ve İçerik Tasarımı

in: İnternet Temelli Eğitim, HAlil İbrahim Yalın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.31-64, 2008