Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Minocycline on Fat Graft Survival and Apoptotic Pathway.

Facial plastic surgery : FPS, cilt.35, sa.1, ss.96-102, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Botulinum Toxin Type A: Assessing The Effects on The Brain Stem

AESTHETIC PLASTIC SURGERY, cilt.42, sa.2, ss.538-545, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An algorithmic approach for the management of hand deformities in dystrophic epidermolysis bullosa

JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY, cilt.52, sa.2, ss.80-86, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of skin expansion on acellular dermis in an experimental model

JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY, cilt.51, sa.3, ss.187-192, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Thrombolytic, Anticoagulant, and Vasodilator Agents on the Survival of Random Pattern Skin Flap

JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY, cilt.31, sa.7, ss.487-492, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Subcutaneous Platelet-Rich Plasma Injection on Viability of Auricular Cartilage Grafts

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.26, sa.5, ss.1495-1499, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reconstruction of the left thumb with a second toe transfer in a musician's hand

JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY, cilt.48, sa.6, ss.444-448, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Partial fingertip necrosis following a digital surgical procedure in a patient with primary Raynaud's phenomenon

INTERNATIONAL WOUND JOURNAL, cilt.11, sa.6, ss.581-582, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Useful Device for Pedicle Safety During Early Breast Reduction Experiences: Assistant Rake

AESTHETIC PLASTIC SURGERY, cilt.38, sa.1, ss.258-259, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of surgical and chemical denervation on ischaemia/reperfusion injury of skeletal muscle

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.65, sa.2, ss.240-248, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Piracetam-Induced Dysarthria: An Unusual Complication of Antithrombotic Prophylaxis after Toe to Finger Transfer

JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY, cilt.27, sa.9, ss.575-576, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Compression neuropathy caused by an unusual lesion: nevus lipomatosus cutaneus superficialis.

Plastic and reconstructive surgery, cilt.127, sa.3, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Correction of nipple hypertrophy: Nipple circumcision technique revisited

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.63, sa.9, ss.1575-1576, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Simple Surgical Technique for Correction of Macrotia with Poorly Defined Helical Fold

AESTHETIC PLASTIC SURGERY, cilt.34, sa.2, ss.136-140, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Finger Tip Defect After Cryotherapy

DERMATOLOGIC SURGERY, cilt.35, sa.3, ss.550-551, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thoracodorsal artery perforator flap: A versatile alternative for various soft tissue defects

JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY, cilt.24, sa.4, ss.285-293, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unusual primary metastasis of colorectal carcinoma to the forearm

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.19, sa.1, ss.75-76, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Upper extremity reconstruction with pedicled anterolateral thigh perforator flap: a simple modification for a difficult situation

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.61, sa.9, ss.1119-1121, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of TiLOOP Bra Mesh on Radiotherapy Dose Distribution

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.34, sa.3, ss.174-178, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Yüze hacim kazandırmaya yönelik işlemler: Dolgu uygulamaları ve yağ enjeksiyonları

Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme kanseri tanılı vakada plastik meme cerrahisi ve abdominoplasti sonrası manuel lenf drenajı cilt bakımı ve egzersizin etkisi olgu sunumu

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.27, sa.1, ss.14, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Surgical treatment of pyoderma gangrenosum following deep inferior epigastric perforator flap breast reconstruction

ACTA DERMATOVENEROLOGICA ALPINA PANNONICA ET ADRIATICA, cilt.25, sa.3, ss.55-56, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Doku Genişletici Silikon İmplantlar ile Mastektomi Sonrası Meme Onarımı

turkiye klnikleri , plastic surgery topics, cilt.4, sa.2, ss.55-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Derin İnferior Epigastrik Arter PerforatörFleple Otojen Meme Onarımı

Türkiye Klinikleri, cilt.4, sa.2, ss.64-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kirli bir yaranın Cunninghamella ile kolonizasyonu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.43, sa.4, ss.165-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physiotherapy programme after toe to index transplantation a case report

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, ss.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effects of kinesiophobia on hand functions in patients withtendon repairs

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2015, cilt.26

Tendon tamirlerinde kinezyofobinin el fonksiyonlarına etkisi

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2015

Does functional use of hand improves fear of movement intendon injuries

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2015, cilt.26

Taze ve beklemiş botox'un kas ince yapısı üzerine etkileri

17. Ulusal elektron mikroskopi kongresi, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2005