Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Personality Traits and Positive/Negative Affects: An Analysis of Meaning in Life among Adults

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.3, pp.587-595, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Retrocardiac isolated dextrogastria

Digestive Surgery, vol.10, no.6, pp.311-313, 1993 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verebilirlik Uygulamaları

Hacettepe University Journal of Education, vol.36, no.2, pp.450-469, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Developing The Adolescent Happiness Scale: Validity and reliability study

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.9, no.3, pp.673-696, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of Character Strengths in 100 Fundamental Literary Works Recommended to Primary and Secondary School Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.3, pp.839-859, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi

Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisİ, vol.2, no.1, pp.1-28, 2019 (Other Refereed National Journals)

Evliliğin ilk yıllarında evlilik yaşamı deneyimi ve evliliğe ilişkin algılar: Sorunlar, zorluklar ve ihtiyaçlar

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.4, pp.1430-1448, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Marriage Life Experiences and Perceptions on The Early Years of The Marriage: Problems, Difficulties and Needs

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.7, no.4, pp.1430-1448, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÖLÇEĞİ–KISA FORMU (KTGÖ-KF): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.14, no.1, pp.103-119, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tevazu Ölçeği geliştirme çalışması

GaziÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, no.3, pp.1453-1485, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Romantik İlişkilerde Umut: Bağlanma Stilleri ve Olumlu-Olumsuz Duygu

Türk Eğitim Bilimleri Dergsi, vol.16, no.2, pp.139-156, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Romantik ilişkilerde umut: Bağlanma stilleri ve olumlu-olumsuz duygu.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.139-156, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Character Strenghs in 100 Fundemantal Literary Works Recommended to primary and secondary school students

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp.1-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlerde mutluluğun yordayıcıları olarak farkındalık ve stresle başa çıkma tutumları

The Journal of Happiness Well-Being, vol.6, no.6, pp.1-17, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evli Bireylerin İlişki Bağlanımları: Yatırım Modeli Temelli Nitel Bir Çalışma

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), vol.15, no.2, pp.184-199, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Gratitude Journaling on Turkish First Year College Students' College Adjustment, Life Satisfaction and Positive Affect

INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE ADVANCEMENT OF COUNSELLING, vol.39, no.2, pp.164-175, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği nin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of Happiness & Well-Being, vol.4, no.2, pp.165-182, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Academic Motivation Levels Of The Students Of The Sports Sciences Faculty

European Scientific Journal, vol.12, no.17, pp.41-49, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Kendini Toparlama Gücü Konusunda Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.6, no.45, pp.65-76, 2016 (Other Refereed National Journals)

Secure attachment style coping with stress and resilience among university students

The Journal of Happiness & Well Being, vol.1, no.2, pp.97-109, 2013 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezlerinin incelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.186-211, 2011 (Other Refereed National Journals)

How does attachment styles relate to intimate relationship to aggravate the depressive symptoms?

Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.1008-1015, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kendini saklama ölçeği nin uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.645-660, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bilişsel değerlendirme ölçeği nin uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.127-141, 2009 (Other Refereed National Journals)

Bağlanma stillerinin öznel iyi olmayı ve stresle başa çıkma tutumlarını yordama gücü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.31, pp.1-11, 2009 (Other Refereed National Journals)

Emergence of national school counseling models Views from the united states and Turkey

Journal of School Counseling, vol.7, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ile algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.3, no.29, pp.1-11, 2008 (Other Refereed National Journals)

Okullarda yaşanan şiddeti önleyici bir yaklaşım Kendini Toparlama gücü

Aile ve Toplum Dergisi, vol.3, no.12, pp.73-82, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kendini toparlama gücü ölçeği nin uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.3, no.26, pp.77-86, 2006 (Other Refereed National Journals)

6 sınıf öğrencilerinin kişilerarası problem çözme beceri algıları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.221-231, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Modern Bir Disiplin Anlayışı: Pozitif Disiplin

X. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.406-420

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verilebilirlik Uygulamaları

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.280-281

MODERN BİR DİSİPLİN ANLAYIŞI: POZİTİF DİSİPLİN

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 April 2018

ROMANTİK İLİŞKİLERDE UMUT: BAĞLANMA STİLLERİ VE OLUMLU-OLUMSUZ DUYGU

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Çocuklarda Mutluluğun İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresini, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Türk Atasözlerinin Karakter Güçleri Bağlamında İncelenmesi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Akademik Kendini Toparlama Gücü

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Evli Bireylerin İlişki Bağlanımları Yatırım Modeli Temelli Nitel Bir Çalışma

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Pozitif Eğitim ve Uygulamaları

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Bağlanma Kavramı İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2015

Through love thorns become roses Finding Adlerian theory in Rumi s Poems

North American Society of Adlerian Psychology, 63nd Annual Conference, 28 - 31 May 2015

Psychological Counselor s Life Goals and Happiness Levels

International Conference on New Horizons in Education, 24 - 28 June 2014

Why Do Some People Bounce Back Exploring Resilience from an Adlerian Perspective

North American Society of Adlerian Psychology, 62nd Annual Conference NASAP, 22 - 25 May 2014

Students and parents perceptions of school guidance and counseling services

World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 8 - 11 September 2013

Meaning in life in Turkish cultural context

International Conference on New Horizons in Education, 2 - 04 July 2013

Culturally meaningful context External protective factors to resilience

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 July 2012

Validation of resilience scale for Turkish youth and adults

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 July 2012

Cultural meaningful resiliency protection agencies in Turkish Culture

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 July 2012

Özel Yaşam Alanı Umut Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 3 - 05 October 2011

Yılmazlığı geliştirici akran yardımcılığı temelli pozitif genç gelişim programı

III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 2 - 04 December 2010

Religiosity paranormal beliefs and obsessive compulsive cognitions and symptoms

World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies, 2 - 05 June 2010

Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin incelenmesi

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 21 - 23 October 2009

Kendini saklama ölçeğinin uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 17 - 19 October 2007

Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 17 - 19 October 2007

Subjective well being new light from cross cultural research

Symposium IV Latin American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology, 6 - 09 July 2007

Higher education in global context International and ınterprofessional collaboration

59th AACTE Annual Meeting: Jumping the Chasm: From Vision to Action, 25 - 27 February 2007

Öznel iyi olmaya ilişkin psikolojik dayanıklılık modeli

XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Turkey, 6 - 08 September 2006

Books & Book Chapters

Karakter Güçleri ve Erdemler

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

Önleyici PDR Hizmetleri

in: Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik, IŞIK, ŞERİFE, Editor, PegemA, pp.269-300, 2020

EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

in: Eğitime Giriş, Çalık ,Temel- Arslan, Mehmet Metin, Editor, pegem, Ankara, pp.222-246, 2019

Psikolojiye Giriş

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Edimsel koşullanma

in: Eğitim Psikolojisi, Işık, Şerife, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.404-432, 2017

Kişilik Gelişimi

in: Eğitim Psikolojisi, Şerife Işık, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.152-185, 2017

Eğitim Psikolojisi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2013

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alim Kaya, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.359-387, 2011