Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İyi Oluş Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2023 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerin İyi Oluş Okuryazarlıklarının İncelenmesi

24. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 November 2023 Creative Commons License

Modern Bir Disiplin Anlayışı: Pozitif Disiplin

X. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.406-420

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verilebilirlik Uygulamaları

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.280-281

MODERN BİR DİSİPLİN ANLAYIŞI: POZİTİF DİSİPLİN

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 April 2018

ROMANTİK İLİŞKİLERDE UMUT: BAĞLANMA STİLLERİ VE OLUMLU-OLUMSUZ DUYGU

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Çocuklarda Mutluluğun İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresini, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Türk Atasözlerinin Karakter Güçleri Bağlamında İncelenmesi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Akademik Kendini Toparlama Gücü

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Pozitif Eğitim ve Uygulamaları

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Evli Bireylerin İlişki Bağlanımları Yatırım Modeli Temelli Nitel Bir Çalışma

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016

Bağlanma Kavramı İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2015

Through love thorns become roses Finding Adlerian theory in Rumi s Poems

North American Society of Adlerian Psychology, 63nd Annual Conference, 28 - 31 May 2015

Psychological Counselor s Life Goals and Happiness Levels

International Conference on New Horizons in Education, 24 - 28 June 2014

Why Do Some People Bounce Back Exploring Resilience from an Adlerian Perspective

North American Society of Adlerian Psychology, 62nd Annual Conference NASAP, 22 - 25 May 2014 Sustainable Development

Students and parents perceptions of school guidance and counseling services

World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 8 - 11 September 2013

Meaning in life in Turkish cultural context

International Conference on New Horizons in Education, 2 - 04 July 2013

Validation of Resilience Scale for Turkish Youth and Adults

33. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Mallorca, Spain, 07 August 2012

Cultural Meaningful Resiliency Protection Agencies in Turkish Culture

33. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Mallorca, Spain, 2 - 04 July 2012

Cultural meaningful resiliency protection agencies in Turkish Culture

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 July 2012

Validation of resilience scale for Turkish youth and adults

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 July 2012

Culturally meaningful context External protective factors to resilience

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 July 2012

Özel Yaşam Alanı Umut Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 3 - 05 October 2011

Yılmazlığı geliştirici akran yardımcılığı temelli pozitif genç gelişim programı

III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 2 - 04 December 2010

Religiosity paranormal beliefs and obsessive compulsive cognitions and symptoms

World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies, 2 - 05 June 2010

Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin incelenmesi

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 21 - 23 October 2009

Kendini saklama ölçeğinin uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 17 - 19 October 2007

Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 17 - 19 October 2007

Subjective well being new light from cross cultural research

Symposium IV Latin American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology, 6 - 09 July 2007

Higher education in global context International and ınterprofessional collaboration

59th AACTE Annual Meeting: Jumping the Chasm: From Vision to Action, 25 - 27 February 2007

Öznel iyi olmaya ilişkin psikolojik dayanıklılık modeli

XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Turkey, 6 - 08 September 2006

Books & Book Chapters

Karakter Güçleri ve Erdemler

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri

in: Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, Güven, mehmet, Editor, Milli Eğitim, Ankara, pp.93-139, 2020

Önleyici PDR Hizmetleri

in: Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik, IŞIK, ŞERİFE, Editor, PegemA, pp.269-300, 2020

EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

in: Eğitime Giriş, Çalık ,Temel- Arslan, Mehmet Metin, Editor, pegem, Ankara, pp.222-246, 2019

Psikolojiye Giriş

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Edimsel koşullanma

in: Eğitim Psikolojisi, Işık, Şerife, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.404-432, 2017

Kişilik Gelişimi

in: Eğitim Psikolojisi, Şerife Işık, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.152-185, 2017

Eğitim Psikolojisi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2013

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi

in: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alim Kaya, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.359-387, 2011

Metrics

Publication

109

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

22

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

53

H-Index (TrDizin)

5

Project

2

Thesis Advisory

19

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals