Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Personality Traits and Positive/Negative Affects: An Analysis of Meaning in Life among Adults

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, sa.3, ss.587-595, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Computerized tomography demonstration of purely intracanalicular acoustic neuromas

Turkish Neurosurgery, cilt.3, sa.2, ss.68-72, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Retrocardiac isolated dextrogastria

Digestive Surgery, cilt.10, sa.6, ss.311-313, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verebilirlik Uygulamaları

Hacettepe University Journal of Education, ss.1-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing The Adolescent Happiness Scale: Validity and reliability study

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.9, sa.3, ss.673-696, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Investigation of Character Strengths in 100 Fundamental Literary Works Recommended to Primary and Secondary School Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.34, sa.3, ss.839-859, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Okul Psikolojik Danışmanları Görüşlerine Göre Okul Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal İlgi

Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisİ, cilt.2, sa.1, ss.1-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evliliğin ilk yıllarında evlilik yaşamı deneyimi ve evliliğe ilişkin algılar: Sorunlar, zorluklar ve ihtiyaçlar

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.1430-1448, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Marriage Life Experiences and Perceptions on The Early Years of The Marriage: Problems, Difficulties and Needs

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, cilt.7, sa.4, ss.1430-1448, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ ÖLÇEĞİ–KISA FORMU (KTGÖ-KF): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Turkish Studies-Educational Sciences, cilt.14, sa.1, ss.103-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tevazu Ölçeği geliştirme çalışması

GaziÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.3, ss.1453-1485, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romantik İlişkilerde Umut: Bağlanma Stilleri ve Olumlu-Olumsuz Duygu

Türk Eğitim Bilimleri Dergsi, cilt.16, sa.2, ss.139-156, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romantik ilişkilerde umut: Bağlanma stilleri ve olumlu-olumsuz duygu.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.139-156, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Character Strenghs in 100 Fundemantal Literary Works Recommended to primary and secondary school students

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akademisyenlerde mutluluğun yordayıcıları olarak farkındalık ve stresle başa çıkma tutumları

The Journal of Happiness Well-Being, cilt.6, sa.6, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evli Bireylerin İlişki Bağlanımları: Yatırım Modeli Temelli Nitel Bir Çalışma

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), cilt.15, sa.2, ss.184-199, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Gratitude Journaling on Turkish First Year College Students' College Adjustment, Life Satisfaction and Positive Affect

INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE ADVANCEMENT OF COUNSELLING, cilt.39, sa.2, ss.164-175, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği nin geliştirilmesi Geçerlik ve güvenirlik çalışması

The Journal of Happiness & Well-Being, cilt.4, sa.2, ss.165-182, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Academic Motivation Levels Of The Students Of The Sports Sciences Faculty

European Scientific Journal, cilt.12, sa.17, ss.41-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Kendini Toparlama Gücü Konusunda Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, sa.45, ss.65-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secure attachment style coping with stress and resilience among university students

The Journal of Happiness & Well Being, cilt.1, sa.2, ss.97-109, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezlerinin incelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.186-211, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How does attachment styles relate to intimate relationship to aggravate the depressive symptoms?

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, sa.2, ss.1008-1015, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendini saklama ölçeği nin uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.645-660, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişsel değerlendirme ölçeği nin uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.127-141, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağlanma stillerinin öznel iyi olmayı ve stresle başa çıkma tutumlarını yordama gücü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.31, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emergence of national school counseling models Views from the united states and Turkey

Journal of School Counseling, cilt.7, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ile algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, sa.29, ss.1-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda yaşanan şiddeti önleyici bir yaklaşım Kendini Toparlama gücü

Aile ve Toplum Dergisi, cilt.3, sa.12, ss.73-82, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendini toparlama gücü ölçeği nin uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, sa.26, ss.77-86, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6 sınıf öğrencilerinin kişilerarası problem çözme beceri algıları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.221-231, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modern Bir Disiplin Anlayışı: Pozitif Disiplin

X. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.406-420

Okul Psikolojik Danışmanlarının Hesap Verilebilirlik Uygulamaları

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.280-281

MODERN BİR DİSİPLİN ANLAYIŞI: POZİTİF DİSİPLİN

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018

ROMANTİK İLİŞKİLERDE UMUT: BAĞLANMA STİLLERİ VE OLUMLU-OLUMSUZ DUYGU

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Çocuklarda Mutluluğun İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresini, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Türk Atasözlerinin Karakter Güçleri Bağlamında İncelenmesi

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Ergenler için Sosyal İlgi Ölçeği Ölçek Geliştirme Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Akademik Kendini Toparlama Gücü

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Evli Bireylerin İlişki Bağlanımları Yatırım Modeli Temelli Nitel Bir Çalışma

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Pozitif Eğitim ve Uygulamaları

I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Bağlanma Kavramı İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Through love thorns become roses Finding Adlerian theory in Rumi s Poems

North American Society of Adlerian Psychology, 63nd Annual Conference, 28 - 31 Mayıs 2015

Psychological Counselor s Life Goals and Happiness Levels

International Conference on New Horizons in Education, 24 - 28 Haziran 2014

Why Do Some People Bounce Back Exploring Resilience from an Adlerian Perspective

North American Society of Adlerian Psychology, 62nd Annual Conference NASAP, 22 - 25 Mayıs 2014

Students and parents perceptions of school guidance and counseling services

World Congress of Psychological Counseling and Guidance, 8 - 11 Eylül 2013

Meaning in life in Turkish cultural context

International Conference on New Horizons in Education, 2 - 04 Temmuz 2013

Culturally meaningful context External protective factors to resilience

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 Temmuz 2012

Validation of resilience scale for Turkish youth and adults

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 Temmuz 2012

Cultural meaningful resiliency protection agencies in Turkish Culture

33st International Conference Of the Stress And Anxıety Research Society, 2 - 04 Temmuz 2012

Özel Yaşam Alanı Umut Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011

Yılmazlığı geliştirici akran yardımcılığı temelli pozitif genç gelişim programı

III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2010

Religiosity paranormal beliefs and obsessive compulsive cognitions and symptoms

World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies, 2 - 05 Haziran 2010

Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin incelenmesi

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009

Kendini saklama ölçeğinin uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007

Üniversite öğrencilerinde kendini toparlama gücünün içsel koruyucu faktörlerle ilişkisi

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007

Subjective well being new light from cross cultural research

Symposium IV Latin American Regional Congress of Cross-Cultural Psychology, 6 - 09 Temmuz 2007

Higher education in global context International and ınterprofessional collaboration

59th AACTE Annual Meeting: Jumping the Chasm: From Vision to Action, 25 - 27 Şubat 2007

Öznel iyi olmaya ilişkin psikolojik dayanıklılık modeli

XIV. Ulusal Psikoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Karakter Güçleri ve Erdemler

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

Önleyici PDR Hizmetleri

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik, IŞIK, ŞERİFE, Editör, PegemA, ss.269-300, 2020

EĞİTİMİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

Eğitime Giriş, Çalık ,Temel- Arslan, Mehmet Metin, Editör, pegem, Ankara, ss.222-246, 2019

Psikolojiye Giriş

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2018

Edimsel koşullanma

Eğitim Psikolojisi, Işık, Şerife, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.404-432, 2017

Kişilik Gelişimi

Eğitim Psikolojisi, Şerife Işık, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.152-185, 2017

Eğitim Psikolojisi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2013

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Alim Kaya, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.359-387, 2011