Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spora Yönelik Tutumun Sürekli Kaygı Üzerine Etkisi

15. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 10 May 2023, pp.53

Spor Yöneticisi Adaylarında Karar Verme Stilinin Liderlik Yönelimine Etkisi

15. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 10 May 2023, pp.117-118

Sporculuk Düzeyi ve Sportif Kendine Güven İlişkisi

2. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SPORTS FOR ALL AND WELLNESS, Antalya, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.968-973

Pilates Eğitmenlerinin Üye Kavramına Yönelik Algıları

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 21 - 24 March 2019

Spor Yöneticisi Adaylarının Empati Düzeylerinin Belirlenmesi

1.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 6 - 09 December 2018

Yeniden İnşa Edilen Türk Spor Yönetimi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018

Bağımsız Spor Federasyonları Çalışanlarının Federasyon Başkanı Kavramına Yönelik Algıları

V. Uluslararası Multidisiplinler Çallışmaları Sempozyumu, 16 - 17 November 2018

Belediyelerin Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

Determination of the Metaphorical Perceptions of Sport Science Faculty Students’ Towards Sport Concept

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science AC-TTSS 2017, Prag, Czech Republic, 11 - 14 August 2017, pp.744

SPORT AND LONELINESS IN UNIVERSITY STUDENT

PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, 18 - 20 May 2017

Sport and Lonelinness In University Students

İnternational Scientific Conferance, Perspectives i,n Physical Education and Sport, Constanta, Romania, 18 - 20 May 2017

Orta Öğretim Öğrencilerinde Fair Play Kavramı

5th International Conference on Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016

Investigation Of Time Management Skills According to Personality Characteristics of University Who Study Sport Education

International Scientific Conference, ‘’ Perspectives In Physical Education And Sport, Constanta, Romania, 20 - 21 May 2016, pp.45

DETERMINATION OF LEADERSHIP ORIENTATION OF THE YOUTH LEADERS

13th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014

Examination of Time Management Skills of University Students

13th International Sport Sciences Congress, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014

Books & Book Chapters

Sporcularda Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi

in: Psikolojik Performans Değerlendirmeleri, EKREM LEVENT İLHAN, YUNUS EMRE YARAYAN, Editor, İKSAD, Ankara, pp.93-104, 2022

Spor Salonuna Üye Bireylerin Spora Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Y.İ.Doğan, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.130-143, 2021

Spor Salonuna Üye Bireylerin Spora Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Doğan, Yeliz, Editor, Çizgi Kitapevi, pp.132-143, 2021

Türkiyede'de Yerel Yönetimler ve Spor

in: Yönetim ve Spor, A. Azmi YETİM, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.431-460, 2019

Yerel Yönetimler ve Spor

in: Yönetim ve Spor, Azmi Yetim,Zafer Çimen,Fatih Yenel,Pınar Karacan Doğan, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.429-457, 2017

Metrics

Publication

87

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals